Наукова конференція «Історико-культурна спадщина в умовах російсько-української війни»

Студентське наукове товариство музеєзнавців і пам’яткознавців КНУКіМ та кафедра музейного менеджменту вже другий рік поспіль організовує конференцію, присвячену актуальним проблемам музеєзнавчої та пам’яткоохоронної діяльності. Традиційно дана конференція відбуватиметься до Міжнародного дня музеїв – 18 травня. Фокус конференції спрямований на досвід українських фахівців у галузі історико-культурної спадщини, напрацьований в екстремальних умовах російської агресії. З 2014 р., і, особливо, з 24 лютого 2022 р., було  апробовано багато інноваційних кейсів збереження і використання пам’яток. Музеї виступили драйверами важливих трансформаційних процесів в українському соціумі. Ці  здобутки  мають стати предметом теоретичних досліджень, що дозволить зробити емпіричний базис більш адаптивним і універсальним.  З практичного боку, результати вивчення досвіду війни для пам’яткової сфери можуть бути покладені в основу нових інституційних практик – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/ms.snt.knukim