ХVІІ Батуринські читання

10-11 червня 2021 року в Національному  історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» відбудуться ХVІІ Батуринські читання. Запрошуємо взяти участь в роботі читань, тематичні напрями: Батурин у контексті державотворчих процесів XVIІ-XVIII ст.; дослідження, збереження і реставрація історичних фортифікацій та їх туристичний потенціал; історичні постаті України та Батурин; історія козацтва та Гетьманщини; актуальні теоретичні та методичні проблеми сучасного музеєзнавства, пам’яткознавства, краєзнавства – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.baturin-capital.gov.ua/announce/1046-210122.html