Конференція «Досліджуючи минуле: людина в доіндустріальному суспільстві XVI-XIX cт.»

Кафедра історії НаУКМА, Центр польських та європейських студій, студентське наукове товариство «Potluck» запрошують студентів, аспірантів, молодих науковців до участі у конференції «Досліджуючи минуле: людина в доіндустріальному суспільстві XVI-XIX cт.», що відбудеться 24-25 березня 2022 р. у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Тематика конференції дає змогу включити широке коло напрямків: шляхетські уявлення, селянську економіку, традиційні відносини та практики (включно із соціальними, медичними, релігійними, магічними, сімейними тощо); держава, імперія та зародження модерних національних рухів. Під час конференції передбачено проведення термінологічних семінарів, воркшопів, гостьових лекцій, презентації нових видань – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/kmahistory