«На горі трава зелена…»

19 червня 2016 року Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» провів народні гуляння свята Зеленої неділі, що вже стали традиційними і щороку збирають в Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини багато переяславців та гостей міст – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://niez-pereyaslav.com.ua/ua/2016/587-2016-06-21-13-43-41