Наукова конференція «Могилянські читання: Пам’ять і спадщина Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення»

XXIV Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: Пам’ять і спадщина Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення», Робота конференції буде проходити в наступних секціях: історичні, джерелознавчі та історіографічні дослідження, археологічні дослідження, охорона пам’яток, реставрація рухомих та нерухомих пам’яток, мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток, історія музейництва та пам’яткоохоронної справи.– [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.facebook.com/events/329682611002743/