Круглий стіл на тему «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика»

Волинський краєзнавчий музей та кафедра документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки з нагоди Міжнародного дня музеїв провели Восьмий круглий стіл на тему «Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика». Для обговорення було запропоновано ряд тем, що стосуються  теоретичних та методологічних проблем сучасного музеєзнавства та пам’яткознавства. Ряд дослідників звернулись до теми «Сучасні технології в діяльності музею». Музейні працівники поділилися своїми напрацюваннями в експозиційній, фондовій та науково-освітній роботі – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://prostir.museum/ua/post/40788