Конференція «Мелітопольські краєзнавчі читання» у Мелітопольському міському краєзнавчому музеї

11 грудня 2020 року в Мелітопольському міському краєзнавчому музеї буде проведена V науково-практична конференція «МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ»,
присвячена 120-річчю першої музейної колекції
Вельмишановні колеги, краєзнавці, вчителі, а також всі небайдужі до історії та природи краю!
Мелітопольський міський краєзнавчий музей запрошує Вас взяти участь у V науково-практичній конференції «МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ», присвяченій 120-річчю першої музейної колекції.

Напрямки роботи конференції:
1. Археологічні та історичні пам’ятки Мелітопольщини: стан, проблеми, перспективи.
2. Природничі заповідники та пам’ятки Мелітопольщини.
3. Видатні особистості та історичні події Мелітопольщини.
4. Роль музеїв у збереженні та популяризації національної спадщини.
5. Туристичне краєзнавство на Мелітопольщини: стан та перспективи розвитку.
6. Музейна педагогіка: практики та перспективи.
За матеріалами конференції планується видання наукового збірника. Організаційний внесок — 100 грн.
Для участі у конференції просимо до 1 листопада 2020 року надіслати електронною поштою до Оргкомітету ЗАЯВКУ учасника (зразок додається).
СТАТТІ до збірника надсилати до 1 грудня 2020 р. (вимоги до оформлення статей додаються).
Робочі мови конференції – українська, російська.
Проїзд та проживання за рахунок учасників конференції.
Адреса оргкомітету: Мелітопольський міський краєзнавчий музей, вул. М.Грушевського,18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72312. Телефон для довідок : (0619) 44-45-14; 096-177-97-14
E-mail: melitopol.museum@gmail.com
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВІДІ (СТАТТІ):
Обсяг статті – 3-5 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97-2003 (шрифт — Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5)
Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література. Посилання у тексті статті зазначаються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, с.]).
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджених тем, достовірність наведених фактів, посилання на джерела тощо. Статті друкуються в авторській редакції.
ЗАЯВКА на участь у V науково-практичній конференції «МЕЛІТОПОЛЬСЬКІ КРАЄЗНАВЧІ ЧИТАННЯ», присвяченій 120-річчю першої музейної колекції
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи
Посада/статус
Назва доповіді
Тези доповіді (до 100 слів)
Поштова адреса
E-mail
Контактні телефони
Необхідні технічні засоби для читання доповіді.