Еколого-просвітницька година до Міжнародного дня води

У Сумському обласному краєзнавчому музеї нещодавно організовано захід, присвячений Міжнародному дню води. Науковий співробітник музею Лариса Гаврилів розповіла про роль води у природі і житті людей, основні гідрологічні об’єкти, що охороняються на території Сумщини, джерела забруднення водойм і методи їх очистки. Діти долучились до обговорення способів бережного ставлення до води, її економного використання у побуті – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://museum.sumy.ua/ekologo-prosvitnicka-godina-do-mizhnarodnogo-dnya-vodi/