Всеукраїнська наукова конференція, присвячена родині Алчевських

11 листопада 2016 року в Харківському університеті відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики». Організаторами заходу виступили філософський факультет (кафедра українознавства, Центр українських студій імені Д. І. Багалія) і ТронькоЦентр ХНУ імені В. Н. Каразіна спільно з Харківською обласною організацією Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени Теліги. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gproxx.com/http://tronkocentr.karazin.ua/vseukrayinska-naukova-konferentsiya-prisvyachena-rodini-alchevskih/