Без рубрики

До 145-річчя від дня народження Миколи Грунського (1872—1951), українського вченого-мовознавця, педагога

Микола Кузьмич Грунський народився 10 жовтня 1872 р. в м. Суми в сім’ї службовця. Після закінчення історико-філологічного факультету Харківського університету в 1900 р. залишився працювати в університеті в якості приват-доцента: читав курси історії слов’янських літератур, згодом слов’янських мов та старослов’янської палеографії. В 1903 р. молодий вчений переїхав в Юр’єв (нині м. Тарту в Естонії), де […]

Меморіальний музей Юрія Яновського у Нечаївці

Юрій Іванович Яновський – український поет та романіст, один із найвизначніших романтиків в українській літературі першої половини XX століття, редактор журналу «Українська література», військовий журналіст. Народився 27 серпня 1902 року в селі Майєрове-Тетянівка (тепер село Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області) у родині заможного землевласника. Генеалогічне дерево письменника започаткувало свій родовід в українських степах, а мальовнича […]

До 120-річчя від дня народження Андрія Ілліча Зільберштейна (1897-1984), українського педагога

Біографія. Андрій Ілліч Зільберштейн народився 24 вересня 1897 року в Москві. Пізніше батьки переїхали до Харкова, де відбувалося його становлення як педагога та вченого. Навчався в Харківському реальному училищі №1, яке закінчив у 1914 р. Того ж року розпочинає навчання у Петроградському психоневрологічному інституті. У 1920-1923 рр. Андрій Зільберштейн здобував освіту на промисловому факультеті Харківського […]

Меморіальний музей-садиба академіка Івана Зязюна

Меморіальний музей-садибу академіка Івана Зязюна відкрито 31 березня 2017 року у селі Пашківка Ніжинського району Чернігівської області. Відкриття музею відбулось в рамках І Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього», яка30-31 березня 2017 року тривала на базі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Захід зібрав гостей з Чернігівської, Київської, […]

До 425-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського — видатного чеського педагога, мислителя, письменника

«… а найкращі з-поміж людей нехай будуть учителями» Я. А. Коменський Ян Амос Коменський народився 28 березня 1592 р. у м. Нівніце (Чехія) в сім’ї мірошника — члена громади «Чеських братів». Навчався на богословському факультеті Карлового університету в Празі, пізніше — у Гайдельберзькому університеті. З 1614 р. завідував початковою школою в місті Прешові. Під час […]

До 130-річчя від дня народження Гендрихівської Антоніни Іванівни (1885—?)

Антоніна Іванівна Гендрихівська народилась 1885 року в Старобільському повіті Харківської губернії. Навчалася у Другій Харківській жіночій гімназії, на педагогічних Фребелівських курсах та вищих жіночих курсах у Харкові. Педагогічні інтереси А. Гендрихівської були скеровані на дошкільництво, яке тоді становило цілком нову галузь педагогічної роботи і давало широкий простір для розвитку ініціативи й творчості. Головною ідеєю Антоніни […]

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно

Бороздинъ А.К. Учебная книга по исторіи русской литературы. Ч.ІІ. Отъ эпохи Петра Великаго до Пушкина включительно. — К.-Петроградъ: Кн-во «Сотрудникъ», 1915. — 276 с. «Учебная книга по исторіи русской литературы», складена автором відповідно до програм для гімназій і реальних училищ, ділиться на три частини: огляд народної словесності і давньоруської писемності (курс V класу); історія літератури […]

До 225-річчя Гулака-Артемовського Петра Петровича (1790-1865)

Петро Петрович Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 р. в м. Городище на Черкащині в сім’ї священика. Навчався у Київській академії (1801-1803), але не закінчив її. Протягом кількох років учителював у приватних поміщицьких пансіонах на Волині.У1813р. почав викладати в приватних пансіонахБердичева, вчителював у будинках багатих польських поміщиків. 1817р. переїхав доХарковаі вступив доуніверситетувільним слухачем словесного факультету, і […]

Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства в Україні

Окремих праць, які б ґрунтовно висвітлювати питання теоретико-методологічних основ освітянського краєзнавства, в Україні поки що немає. Нами проаналізовані окремі публікації, присвячені вказаній проблематиці. Найбільш ґрунтовно вони були узагальнені у спеціальному випуску наукового журналу «Краєзнавство» – 2011. – Ч. 3., який видається Національною спілкою краєзнавців України. Багатьма цікавими напрацюваннями та безцінним досвідом краєзнавчої масової роботи з […]

Як навчали в давнину: інтерактивна екскурсія у Педагогічному музеї України

 Специфічний профіль музею не може і не повинен бути перепоною для відвідування його дітьми. У будь-якій сфері життя, навіть у найскладнішій та найнезрозумілішій є цікаві і прості речі, доступні дітям. Педагогічний музей України можна назвати музеєм для дорослих: освітян, студентів, науковців. Історія педагогіки – складний предмет, що потребує ґрунтовних знань ряду предметів, серед яких історія, […]