Статті

Національне надбання в Педагогічному музеї України: збереження, дослідження, забезпечення функціонування

У статті представлено рідкісні  видання «Колекції стародруків Педагогічного музею України», що становлять національне надбання. Розкрито основні завдання музею щодо роботи з науковим об’єктом. Ключові слова: колекція, національне надбання, стародруки, рідкісна книга, інкунабула, кириличні видання, дослідження, Педагогічний музей.

Каталог-путівник «Колекція «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.» Педагогічного музею України» (електронна версія)

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Педагогічного музею України (протокол № 5 від 21 квітня 2015 р.) Рецензент і автор передмови Савченко О. Я.,д-р пед. наук, професор,академік НАПН України Укладачі: Гайдей В. О., канд. фіз.-мат. наук, доцент, провідний науковий співробітник Педагогічного музею УкраїниМіхно О. П., канд. пед. наук, директор Педагогічного музею України, Науковий консультант Сухомлинська О. В., […]

ІНКУНАБУЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ

Найдавніші книги з музейної колекції – інкунабули кінця XV ст. – ототожнюють культурні зв’язки України та загальноєвропейські духовні цінності «Що таке «інкунабула?» Таке запитання ми поставили відвідувачам музею, опитавши близько сімдесяти осіб. Половина з них чесно зізналася, що вперше чує це слово. Друга половина чула, але одні вважали, що це дуже маленькі книги, інші – […]

Поборник української національної освіти

(до 160-річчя від дня народження Науменка Володимир Павловича, педагога, публіциста, державного, громадського діяча) Народився Володимир Науменко у м. Новгород-Сіверському в учительській родині. У 1856 р. сім’я оселилася в Києві. У 1869 р. Володимир закінчив 2-гу Київську гімназію, далі навчався в Київському університеті на історико-філологічному факультеті (1869-1873). Закінчивши навчання, В. Науменко присвятив себе освітянській справі. Педагогічну […]

Науково-педагогічна діяльність Дмитра Дорошенка

(до 130-річчя  від дня народження (1882-1951) Дмитро Іванович Дорошенко походив із славетного козацького роду, який дав Україні у XVII ст. двох гетьманів — Михайла та Петра Дорошенків. Майбутній історик і педагог народився у м.Вільні (тепер Вільнюс, Литва). Україна для малого Дмитра вперше постала лише в оповідях батька — Івана Яковича. У спогадах учений писав: «Свідомість […]

Перший історик української літературної мови

До 175-річчя від дня народження Житецького Павла Гнатовича (1837-1911) – українського мовознавця, лексикографа, педагога, громадського діяча, вченого, який започаткував і розвинув новий напрям лінгвістики — історію української літературної мови, досліджував українську літературу XVIII – XIX ст., заклав основи теорії й практики українського перекладу. Микола Лисенко назвав Павла Житецького “гросмейстером від філології”, а Сергій Єфремов так […]

Педагогічний портрет Євгена Гребінки

(до 200-річчя від дня народження письменника, педагога, видавця) Олександр МІХНО, канд. пед. наук, провідний науковий співробітник Педагогічного музею НАПН України Анотація. У статті визначено передумови формування педагогічного таланту Євгена Гребінки, висвітлено викладацьку діяльність письменника у Петербурзі та втілення його педагогічних поглядів у художніх творах. Ключові слова: Євген Гребінка, педагогічні погляди, викладацька діяльність, літературна творчість. Стаття […]

Залужний Олександр Самійлович: педолог, педагог, науковець

(1886 – 1941 ) Олександр Самійлович Залужний народився 9 грудня 1886 року в с. Покровське Херсонської губернії в багатодітній селянський сім’ї. Початкову освіту здобув у земській школі, згодом продовжив навчання в Херсонській учительській семінарії. Олександр рано долучився до політичної діяльності, за що був виключений з семінарії. У 1907 році О.С. Залужного заарештовують, але він тікає […]

Педагогічний музей України: шлях становлення і розвитку (XX — початок XXI ст.)

Володимир МАЛЮГА директор Педагогічного музею України Під впливом соціально-економічних, політичних, культурних змін в сучасному українському суспільстві відбувається трансформація освіт­ніх парадигм. Це спричинює зміни й у діяльності Педагогічного музею Ук­раїни, який покликаний не тільки збирати, зберігати, популяризувати, а й вивчати національну та світову історико-культурну спадщину. Специфіка роботи Педагогічного музею Украї­ни дає підстави віднести його до музеїв […]

Особистий фонд Т.Ф. Бугайко у Педагогічному музеї НАПН України як джерело дослідження її науково-методичної спадщини

УДК 37(091)(477)-051+37:069] Бугайко Міхно О.П. У статті висвітлено науково-дослідну та культурно-освітню діяльність Педагогічного музею НАНП України  з вивчення спадщини Т.Ф. Бугайко на основі матеріалів її особистого фонду. Ключові слова: музей, біографія, Т.Ф. Бугайко, методика викладання української літератури.