Каталог-путівник «Колекція «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.» Педагогічного музею України» (електронна версія)

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Педагогічного музею України (протокол № 5 від 21 квітня 2015 р.)

Рецензент і автор передмови Савченко О. Я.,д-р пед. наук, професор,академік НАПН України
Укладачі: Гайдей В. О., канд. фіз.-мат. наук, доцент, провідний науковий співробітник Педагогічного музею УкраїниМіхно О. П., канд. пед. наук, директор Педагогічного музею України,
Науковий консультант Сухомлинська О. В., д-р пед. наук, професор,академік НАПН України
Літературний редактор Малород А. Ф., науковий співробітник Педагогічного музею України
К60 Колекція «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» Педагогічного музею України : Каталог-путівник / Національна академія педагогічних наук України, Педагогічний музей України ; [укладачі: В. О. Гайдей, О. П. Міхно; автор передмови О. Я. Савченко; наук. консультант О. В. Сухомлинська]. — К. : ПМУ, 2015. — 144 с. ; іл. — (Сер. «Бібліофонд Педагогічного музею» ; вип. 1).
  ISBN 978-617-7021-30-7
  У каталозі-путівнику «Колекція «Українська дитяча книга 1885—1923 рр.» Педагогічного музею України» представлено бібліографічну та фактологічну інформацію про масив українських видань для дітей зазначеного періоду. Висвітлено історію публікацій окремих видань відомих та маловідомих авторів, розкрито імена багатьох анонімів, зокрема художників-ілюстраторів дитячої книги, описано зміст видань. Значна частина описаних видань (близько 30) вводиться у науковий обіг вперше. Книга містить довідково-допоміжний апарат.Видання є першим випуском серії «Бібліофонд Педагогічного музею» і адресовано дослідникам української культури, історикам, педагогам, книгознавцям, бібліографам, працівникам музеїв, усім, хто цікавиться історією української дитячої книги.
  УДК 016:821 ББК 91.9.83
Передмова
Від укладачів
Каталог видань
Альбом ілюстрацій
Анотовані покажчики
Бібліотека для молодежи_20793

Каталог видань

Альбом ілюстрацій

Альбом ілюстрацій

Анотовані показчики

Анотовані покажчики

 Покажчики

 Каталог-путівник «Колекція «Українська дитяча книга 1885-1923 рр.» Педагогічного музею України» (електронна копія у pdf-форматі).