Засновник української школи методики математики

( до 135- річчя від дня народження Олександра Матвійовича Астряба)Астряб Олександр Матвійович методист-математик, педагог, заслужений діяч науки України, організатор науково-педагогічної школи методики математики в Україні, лауреат премії ім. К.Д. Ушинського.

ostrabОлександр Астряб народився в м. Лубни Полтавської губернії в сім’ї учителя-лемка. Закінчив Лубенську гімназію (1899) та фізико-математичне відділення природничого факультету Київського університету, викладав у Комерційному училищі Першого товариства викладачів, у Жіночому комерційному училищі Л. Володкевич, на вищих жіночих і педагогічних курсах, у народному університеті у Києві викладав у трудовій школі, на робітфаках політехнічного, сільськогосподарського інститутів, згодом був професором Київського інституту народної освіти, працював у Київському інституті соціального виховання.
З 1936 по 1956 рр. очолював відділ методики математики НДІ педагогіки УРСР. Учений зробив великий внесок у розвиток вітчизняної методики викладання математики. Він створив першу в Україні кафедру методики математики у 1946 р., працюючи в КДПІ ім. М. Горького. 1930—1960-х рр. він разом із колективом математиків Українського науково-дослідного інституту педагогіки, в якому з 1936 р. завідував відділом, розробляв основи методики викладання початкового і систематичного курсів арифметики, геометрії, тригонометрії, що базувалися на підвищенні теоретичного рівня викладання й водночас на зв’язку теорії з практикою. В результаті було створено низку як авторських, так і колективних посібників з методики викладання математичних дисциплін у семирічній, середній і політехнічній школах.
У 1940—1950-х рр. написав праці з історії математичної освіти і розвитку методико-математичної думки в Україні.
Опублікував понад 70 науково-методичних праць. Перша книга О. Астряба «Наглядная геометрия» (1909 р.) витримала 13 перевидань.

Особливістю фондового зібрання Педагогічного музею України є наявність комплексів відомих вітчизняних педагогів. Комплекс О. Астряба налічує понад 200 одиниц зберігання. Це близько 60 рукописів та 40 документів, більше 30 поштових та вітальних листівок, телеграм. Є також більше 10 машинописів, фото, негативи, статті в журналі «Радянська школа», членом редколегії якого був Астряб О.М. Є також статті в інших журналах («Комуністична освіта», «Весник воспитания»). У фондах Педагогічного музею знаходиться близько 20 підручників та методичних посібників авторства Астряба О., зокрема і «Задачник по наочній геометрії» 1923 р. видання, який є додатком до найвідомішої праці О. Астряба «Наглядная геометрия» 1909 року. «Задачник…» входить до колекції « Педагогічна Україніка 1842-1923 рр.», що є складовою частиною наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.», що становить національне надбання.

Бібліографія творів Олександра Матвійовича Астряба, які знаходяться у фондах Педагогічного музею України:

 1. Астряб О.М. Задачник по наочній геометрії /О.М. Астряб. – [К].: Державне видавництво України, 1923. – 144 с.
 2. Астряб А.М. Функции классного наставника и институт классных наставников / А.М. Астряб //Весник воспитания. — 1916. — № 6. — с. 113-114.
 3. Астряб О.М. Лебединців К. Ф. : Некролог/ Путь просвещения. — 1925.- № 11.- с. 276-280.
 4. Астряб О.М. Задачник до початкової геометрії / О.М. Астряб. – [К].: Державне видавництво України, 1926.- 171 с.
 5. Астряб О.М. Геометрія на дослідах/О.М. Астряб. – [К].: Державне видавництво України, 1926. — 250 с.
 6. Астряб О.М. Геометрія для трудшкіл/О.М. Астряб. – [К].: Державне видавництво України, 1928. — 232 с.
 7. Астряб О.М. Як викладати геометрію в середній школі / О.М. Астряб. – К.: Радянська школа, 1934. – 103 с.
 8. Астряб О.М. Література з методики математики / О.М. Астряб// Комуністична освіта. 1935.- № 4-5. – С. 129.-131.
 9. Астряб О.М. Стан успішності з геометрії та тригонометрії в середній школі в 1943-35 навчальному році /О.М. Астряб// Комуністична освіта. 1935. – № 7-8. — С. 42-52.
 10. Астряб О.М., Шингарьова Р.М. Аналіз труднощів у розв’язуванні геометричної задачі / О.М. Астряб, Р.М. Шингарьова // Комуністична освіта. — 1935. № 12.- С. 43-53.
 11. Астряб О.М., Хлєбніков К.О., Шингарьова Р.М. Розв’зання стереометричних задач/ О.М. Астряб, К.О. Хлєбніков, Р.М. Шингарьова. – К.: Радянська школа, 1935. — 124 с.
 12. Астряб О.М. Педологічні перекручення і математика/ О.М. Астряб// Комуністична освіта. 1938.- № 11. – С. 100-112.
 13. Астряб О.М. Про іспити з математики/ О.М. Астряб // Комуністична освіта. – 1939. — № 4.- С. 51-52.
 14. Астряб О.М. Методика стереометрії /О. М. Астряб. – Київ, Харків: Радянська школа, 1939. — 198 с.
 15. Астряб О.М. Принципи систематизації арифметичних задач/ О.М. Астряб.- К.: Радянська школа, 1939. – 53 с.
 16. Астряб О.М. Ще далі поліпшувати викладання математики/ О.М. Астряб // Комуністична освіта. – 1940. — № 8.- С. 81-89.
 17. Астряб О.М. Адріан Павлович Титало/ О.М. Астряб// Комуністична освіта. — 1941.- № 1. — С. 109-114.
 18. Астряб О.М. Арифметична задача / О.М. Астряб. – К.:Радянська школа, 1941. – 147 с.
 19. Астряб О.М. Особливості викладання арифметики в п’ятому класі / О.М. Астряб / Радянська школа.- 1945. — № 1-2. — С. 70-76.
 20. Астряб О.М. Викладання наочної геометрії / О.М. Астряб// Радянська школа. — 1946.- № 5.- С. 28-37.
 21. Астряб О.М. З історії викладання математики в радянській школі/ О.М. Астряб// Радянська школа.- 1947. — № 5. – С. 73-78.
 22. Астряб О.М. Про деякі завдання викладання математики в наступному 1948-1949 навчальному році / О.М. Астряб// Радянська школа. — 1948. -№ 3. – С. 71-75.
 23. Астряб О.М. Три основні проблеми в шкільному курсі тригонометрії / О.М. Астряб// Наукові записки Т. ІІІ. –К.: 1949. — С. 189-198.
 24. Методика стереометрії: посібник для вчителів під ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа, 1949. – 190 с.
 25. Астряб О.М. Люди русской науки / О.М. Астряб// Радянська школа. – 1949. — № 2. – С. 59-60.
 26. Астряб О.М. Найважливіші вимоги до викладання арифметики/ О.М. Астряб// Радянська школа. – 1950. — № 4. – С. 43- 48.
 27. Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики /за ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа, 1950. – 250 с.
 28. Викладання арифметики в семірічній школі за ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа, 1951. – 174 с.
 29. Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики /за ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа, 1953. – 253 с.
 30. Викладання геометрії в середній школі: планіметрія/ за ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа. — 1953. – 218 с.
 31. Астряб О.М. О.В. Ланков (1884-1953)/ О.М. Астряб, В.М. Кухар// Радянська школа, 1954. — № 4. – С. 36-38.
 32. Астряб О.М. Викладання математики в Росії та на Україні в ХVII-ХVІІІ століттях/ О.М. Астряб// Радянська школа. – 1954. — № 5. – С. 37- 43.
 33. Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні за ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа, 1954. – 301 с.
 34. Астряб О.М. Методика викладання математики в УРСР.1917-1957/О.М. Астряб// Наукові записки. Серія Педагогічна. – К.: Радянська школа, 1957. – С. 399-424.
 35. Методика розв’язання задач на побудову/ за ред. О.М. Астряба. – К.: Радянська школа, 1960. – 385 с.

Галерея фотографій експонатів комлекса О. М. Астряба:

 

Кравченко Наталія
Старший науковий співробітник
Педагогічного музею України.