Від ліцею до Національного Університету

(до 150-річчя заснування в Одесі Новоросійського Імператорського університету на базі Рішельєвського ліцею)

У 1817 році в Одесі було створено вельми престижний навчальний заклад закритого типу — ліцей. Назвали його на честь генерал-губернатора краю герцога Армана Еммануеля дю Плессі Рішельє.

Першим директором Рішельєвського ліцею у 1817-1820 рр. був абат Шарль Ніколь, особа надто примітна. Він народився у Франції, пізніше переїхав до Петербурга, де став відомим викладачем. У різні роки в ліцеї викладали видатні вчені: хімік Д.І. Менделєєв, історик С.В. Ежевський, мовознавець В.В. Григор’єв, математики Г.П. Віардо і В. В. Петровський.

Історію ліцею можна розділити на два періоди: І-й (1817-1837), коли він був близьким до типу середнього навчального закладу; ІІ-й (1837-1864), коли за структурою, програмами, системою викладання він фактично став вищим навчальним закладом.

Видатні сторінки історії ліцею пов’язані з іменами попечителів Одеського навчального округу Д.М. Княжевича і М.І. Пирогова. Останній — видатний вчений-хірург і педагог. Він невтомно доводив необхідність реорганізації ліцею в університет.

1 (13) травня 1865 в Одесі на базі Рішельєвського ліцею був заснований Імператорський Новоросійський університет (нині — Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова).

Університет був відкритий у складі 3-х факультетів: історико-філологічного, фізико-математичного та юридичного. Четвертий факультет — медичний — був відкритий в 1900 р Першим ректором університету став професор І. Д. Соколов.

У 1920 р. Новоросійський університет був реорганізований в ряд інститутів — народної освіти, соціального виховання, фізико-хіміко-математичний, професійної освіти. У 1933 р. навчальний заклад відновлено під назвою «Одеський університет».

На базі факультетів університету була створена значна частина вищих навчальних закладів на півдні України: Одеський державний медичний університет, Одеський державний економічний університет, Одеська національна юридична академія.

У фондах Педагогічного музею України зберігаються декілька видань, пов’язаних з Рішельєвським ліцеєм та Новоросійським університетом.

обозрение титулкаКонволют: 1.Обозрҍніе преподаванія наукъ въ Ришельевскомъ лицеҍ, на 1856-1857-й учебный годъ (1857), 2. Обозрҍніе преподаваній въ Иператорскомъ Казанскомъ Университетҍ на 1844-1852 ученый годъ (1844), 3. Рҍчи и стихи, произнесенные въ торжественномъ собраніи Ярославскаго Демидовскаго лицея (1840), 4. Обозрҍніе преподаваній въ Императорскаго КазанскагоУниверситета за 1839-1840 учебный годь. – Одесса, Казань: Тип. Францова, Университетская тип., 1859. – 320с. У виданні вказано предмети та викладачів ліцею за 1856-1857 навчальний рік пдф-файл.

Циркуляры по Одесскому учебному округу, №1-12. – Одесса: Тип. Юж.-рус. об-ва печ. Дела, 1906. – 825 с. У виданні зібрані різні закони, накази та норми стосовно навчальних закладів Одеси. Серед них низка документів, що стосуються Новоросійського університету.

циркуляр титулка циркуляр страница 1 циркуляр страница 2

Кіра Степанович,

науковий співробітник Педагогічного музею України