До 85-річчя від дня народження Дмитра Тхоржевського

thorjevskij_doДмитро Олександрович Тхоржевський (1930-2002) – український педагог, фахівець з методики трудового виховання. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «технологія машинобудування, верстати й інструменти». Після закінчення інституту викладав у технікумі на Донбасі. В 1963 році захистив кандидатську, а в 1976 році – докторську дисертації. В Київському національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова Тхоржевський створив і очолив кафедру методики трудового навчання й креслення. Він працював над статтями, монографіями, підручниками. В останні роки свого життя Тхоржевський займався розробленням концепції виховання національної самосвідомості в середній школі.

 Короткий зміст деяких праць Д. Тхоржевського

12Тхоржевський Д. О. Дидактика трудового навчання /Д. О. Тхоржевський. — К.: Радянська школа, 1972. – 224 с.

Книга складається з чотирьох розділів: «Втілення марксистсько-ленінського вчення про політехнічну освіту в умовах сучасного науково-технічного прогресу», «Зміст та система трудового навчання», «Розвиток технічної творчості учнів», «НОП і трудове навчання». Автор висвітлює історію політехнічної освіти з марксистської позиції, приділяє увагу, зокрема, творчому підходу до праці, раціоналізаторським пропозиціям.

34Методика трудового навчання. К.: Вища школа, 1972. – 348 с.

Редактор цієї книги — кандидат педагогічних наук Д. Тхоржевський. Видання має дві частини: «Загальні питання методики практичних занять у шкільних майстернях», «Спеціальні питання методики практичних занять у шкільних майстернях». Автор розглядає як суто методичні моменти, так і роль трудового навчання у вихованні дитини.

Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання /Д. О. Тхоржевський. — К.: Радянська школа, 1975. – 200 с.

Посібник складений з чотирьох розділів: «Трудове навчання – одне з головних завдань педагогічної науки та практики», «Історико-логічний аналіз поняття «система трудового навчання», «Система трудового навчання як начальний предмет», «Система методів та організаційних форм трудового навчання». Автор приділяє увагу теоретичним і практичним проблемам (наприклад, одна з глав присвячена фізіологічним аспектам трудового навчання).

Проблемна лабораторія з трудового виховання та виробничого навчання. Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана, 1991. – 41 с.

Книга вийшла під загальною редакцією Д. Тхоржевського. Вона має підзаголовок «Методичні рекомендації з удосконалення навчально-виховної роботи на факультетах підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін». В ній аналізуються такі аспекти навчання, як творча активність учнів, економічна складова навчальної програми, удосконалення загальнотехнічної підготовки викладача.

 Бібліографія Д. Тхоржевського

(з фондів Педагогічного музею України)

 Книги

 • Бугайов О., Дьомін А., Зєльдіс І., Півень М., Сивак О., Тхоржевський Д. Методика трудового навчання у восьмирічній школі /О. Бугайов, А. Дьомін, Зєльдіс І., М. Півень, О. Сивак, Д. Тхоржевський// Дніпропетровськ: Радянська школа, 1967. – 260 с.
 • Тхоржевський Д., Чигньова Г. Основи металообробного виробництва /Д. Тхоржевський, Г. Чигньова// К.: Радянська школа, 1970. – 264 с.
 • Методика трудового навчання. К.: Вища школа, 1972. – 348 с.
 • Тхоржевський Д. О. Дидактика трудового навчання /Д. О. Тхоржевський// К.: Радянська школа, 1972. – 224 с.
 • Технічна творчість у школі. К.: Радянська школа, 1974. – 152 с.
 • Тхоржевський Д. О. Система трудового навчання /Д. О. Тхоржевський// К.: Радянська школа, 1975. – 200 с.
 • Уроки технічної праці в 5 класі. К.: Радянська школа, 1978. – 148 с.
 • Бугаев А., Демин А., Евграфов В., Тхоржевский Д., Яровой И. Методика трудового обучения /А. Бугаев, А. Демин, В. Евграфов, Д. Тхоржевский, И. Яровой// М.: Просвещение, 1981. – 272 с.
 • Проблемна лабораторія з трудового виховання та виробничого навчання. Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний інститут ім. Я. О. Галана, 1991. – 41 с.

Публікації

 • Тхоржевський Д. До питання про вивчення обробки металів у восьмирічній школі /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1960. — №3. – С. 76-81.
 • Тхоржевський Д. Зв’язок трудового навчання з вивченням основних наук /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1960. — №9. – С. 37-41.
 • Тхоржевський Д. Експериментальна перевірка програми з практичних занять у навчальній майстерні /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1961. — №9. – С. 59-66.
 • Тхоржевський Д. Зв’язок у вивченні обробки металів із загальноосвітніми знаннями учнів /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1963. — №9. – С. 63-70.
 • Тхоржевський Д. Вимоги до змісту практичних занять у шкільних майстернях /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1964. — №7. – С. 44-49.
 • Тхоржевський Д. Політехнічне навчання і практичні заняття у шкільних майстернях /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1965. — №7. – С. 54-59.
 • Тхоржевський Д. Формування політехнічних понять під час навчання в майстернях /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1966. — №7. – С. 59-66.
 • Тхоржевський Д. Технічне моделювання на заняттях у майстернях /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1967. — №3.
 • Тхоржевський Д. Вивчення елементів автоматизації виробничих процесів /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1969. — №11. – С. 51-61.
 • Тхоржевський Д. Підготовка молоді до самоосвіти /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1970. — №7.
 • Тхоржевський Д. Принцип політехнічної освіти в трудовому навчанні /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1970. — №12. – С. 14-22.
 • Тхоржевський Д. Узгодження вимог трудової й політехнічної підготовки учнів у процесі трудового навчання /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1971. — №12. – С. 45-53.
 • Тхоржевський Д. Система трудового навчання як дидактична категорія /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1972. — №8.
 • Тхоржевський Д. Коротко про книги /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1973. — №5. – С. 106-107.
 • Тхоржевський Д. Дослідження системи практичних умінь і навичок у виробничому навчанні /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1973. — №11.
 • Тхоржевський Д. Основні проблеми політехнічної освіти в період науково-технічної революції /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1974. — №8.
 • Тхоржевський Д. Дидактичні основи системи технічних задач /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1975. — №7. – С. 7-15.
 • Тхоржевський Д. Вимоги до уроку трудового навчання /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1976. — №8. – С. 60-68.
 • Тхоржевський Д. У труді гартується особистість /Д. Тхоржевський// Радянська школа. – 1989. – №2. – С. 50-54.
 • Тхоржевский Д. Лексикон учащихся должен быть грамотным /Д. Тхоржевский// Школа и производство. – 1961. — №3. – С. 54.
 • Тхоржевский Д. Требования к содержанию занятий в мастерских /Д. Тхоржевский// Школа и производство. – 1964. — №10. – С. 26.
 • Тхоржевский Д. Семинар методистов /Д. Тхоржевский// Школа и производство. – 1968. -№9. – С. 76.
 • Тхоржевский Д. Конференция по вопросам трудового обучения /Д. Тхоржевский// Школа и производство. – 1969. — №12. – С. 20.
 • Тхоржевский Д. Книга об опыте трудового обучения на Украине /Д. Тхоржевский// Школа и производство. – 1970. — №9. – С. 77.

О. Сівков,

науковий співробітник Педагогічного музею України