До 100-річчя від часу виходу журналу «Просвітянин-кооператор» (1919, Ромни)

«Просвітянин-кооператор» — щомісячний кооперативний культурно-просвітній журнал, що містив повідомлення культурної, освітньої та економічної тематики. Видавався однойменним товариством Просвітянин-Кооператор, яке діяло в м. Ромен (Ромни) на Полтавщині. Журнал видавався українською мовою із приміткою редакторів – писати матеріали до журналу «популярною народною мовою». На титульній сторінці містилося гасло часопису: «В єднанні – сила; знання – то сила». Перший номер вийшов 18 травня 1919 р. З 1920 р. виходив двічі на місяць. Редактор Ф. Т. Черненко.

Появі журналу передували такі періодичні видання у Ромні, як «Наша спілка» (1917), «Вістник Роменського союзу кредитових кооперативів» (1918) та «Просвітянин» (1919). Журнал «Наша спілка» – орган напівполітичного, напівкооперативного характеру, проіснував лише півроку і був ліквідований через політичні обставини. «Вістник Роменського союзу кредитових кооперативів» вийшов друком у листопаді 1918 і був присвячений «виключно кредитовій кооперації». Трохи згодом, у лютому 1919, роменська Просвіта починає видавати видання культурно-освітньої тематики «Просвітянин». Обидва видання відчували потребу в збільшенні штату співробітників та розширенні читацької аудиторії. Відтак підприємцями і просвітянами було прийнято рішення про об’єднання двох друкованих органів під спільною назвою «Просвітянин-кооператор». У першому номері редакція зазначила: «Кооперативи і Просвіти – це єдині зараз організації на селі, в яких наш нарід може проявити організовану самодіяльність, як з матеріального, так і з боку культурно-просвітнього. Життя показує, що не можуть розвиватись кооперативи без розвитку культурно-просвітньої справи серед народу і навпаки – культурно-просвітні справи вимагають кооперативної допомоги. І, випускаючи в світ «Просвітянин-Кооператор», ми будемо гуртувати кооперативні і культурно-просвітні сили на спільній ниві роботи по підвищенню матеріяльного і культурного рівня нашого народу. Ми використаємо слово, аби давати нашим читачам потрібні знання і відомості…».

Журнал містив два відділи: культурно-просвітній і кооперативний. У першому відділі друкувалися матеріали літературного, етнографічного, освітнього змісту. Подавалися короткі повідомлення про діяльність Просвіт, зокрема відкриття бібліотек, діяльність гуртків, заходи до вшанування ювілеїв літературних та культурних діячів, етнографічні розвідки Просвіт тощо. Окремо варто зазначити, що у виданні друкували свої наукові праці відомі українські педагоги, освітні та культурні діячі. Так, у  січневому номері журналу за 1920 р. міститься стаття Софії Русової «Про національну школу» та розвідка Михайла Грушевського «Як виникли назви «Україна», «український». На шпальтах «Просвітянина-кооператора» знаходимо і публікації про освітню діяльність та педагогічні погляди Бориса Грінченка, Костянтина Ушинського. Привертає увагу наявність у журналі перекладних художніх творів зарубіжних авторів, які згодом увійдуть до золотого фонду світової літератури.

Кооперативний відділ містив статті та короткі повідомлення економічного, промислового, політичного характеру. Тут друкувалися закони, постанови, інструкції, що стосувалися кооперативного руху, давалися різноманітні оголошення, велася «кооперативна хроніка». Журнал всебічно висвітлював досвід роботи ріноманітних кооперативних громад, товариств, спілок, оскільки саме цей період (поч. ХХ ст.) був позначений активним розвитком кооперативного руху в Україні.

Часопис «Просвітянин-кооператор» посідає особливе місце в українській періодиці першої чверті ХХ ст., позаяк це було видання, що вдало поєднало в собі освітню, культурну та економічну, господарську тематики. «Просвітянин-кооператор», як і інші періодичні видання поч. ХХ ст., яскраво відображає культурні та економічні процеси в Україні в доволі складний, суперечливий і водночас насичений важливими для країни подіями час, період Української революції 1917-1921 рр. Видання є цінним джерелом з історії освіти та кооперації.

У фондах Педагогічного музею України зберігаються окремі номери журналу «Просвітянин-кооператор»: 1919 р.: № 1 (18 травня), № 4 (1 липня), № 5 (19 липня), № 6-7 (30 серпня), № 12 (15 грудня); 1920 р.: № 1-2 (січень), № 3-4 (лютий). Наразі всі наявні у фондах номери журналу оцифровані. Електронні версії можна переглянути за посиланням:

Просвітянин-Кооператор, 1919. Ч. 1 (18 травня): https://goo.gl/Twr6fn

Просвітянин-Кооператор, 1919. Ч. 4 (1 липня): https://goo.gl/bzkkIJ

Просвітянин-Кооператор, 1919. Ч. 5 (19 липня): https://goo.gl/xIdVSg

Просвітянин-Кооператор,1919.Ч. 6—7 (30 серпня): https://goo.gl/P6zZpS

Просвітянин-Кооператор, 1919. Ч. 12 (15 грудня): https://goo.gl/88Kzgj

Просвітянин-Кооператор, 1920. Ч. 1—2 (січень): https://goo.gl/G5gORp

Просвітянин-Кооператор, 1920. Ч. 3—4 (лютий): https://goo.gl/s310hF

 

матеріал підготувала

старша наукова співробітниця

Вікторія Бондаренко