До 50-річчя журналу «Початкова школа» (1969, Київ)

У липні 1969 р. побачив світ перший номер науково-методичного журналу «Початкова школа». Планувалося, що журнал обслуговуватиме 30 тисяч шкіл і понад 124 тисячі вчителів початкових класів та буде рентабельним. Засновником його було Міністерство освіти УРСР. Редакція журналу «Початкова школа» знаходилась на тодішній вулиці Леніна, 44, – у самому центрі Києва.

Наклад першого номера становив понад 100 тисяч примірників. У фондах Педагогічного музею України серед численних номерів журналів «Початкова школа» зберігається і його перший номер, в якому зазначалося наступне: «Головне завдання часопису – надавати допомогу вчителям, вихователям та іншим працівникам освіти подальшому вдосконаленню процесу виховання і навчання молодших школярів…На допомогу вчителям у їхній роботі по підвищенню ідейно-теоретичного рівня, фахової кваліфікації журнал систематично друкуватиме статті і матеріали з питань філософії, педагогіки,естетики…висвітлюватиме передовий педагогічний досвід учителів початкових класів, методики викладання мови, математики, природознавства, трудового навчання, фізичного виховання, образотворчого мистецтва, музики і співів»

У музеї зберігається 261 примірників журналу «Початкова школа» (1969-2009 рр.) Переглядаючи всі наявні номери, можна дійти висновку, що матеріал подавався здебільшого у постійних розділах, а саме: «Формування особистості школяра», «Методика і практика», «Малокомплектні школи», «Освіта вчителя», «Школа і сім’я», «Науково-педагогічна творчість», «З історії педагогіки», «Уроки народознавства», «Слово художній самодіяльності», «Куточок природи», «Шкільні веселинки» тощо. Це дає підстави говорити про те, що журнал з самого початку охоплював різноманітні теми та був цікавим читачеві.

Успіху журналу сприяв професійний склад першого редакційного колективу. Головним редактором став О.Киричук, відповідальним секретарем  – М.Матрохін, редакторами відділів – І. Нізельська, О.Чемерис, Н.Бетіна. У структурі Науково-дослідного інституту педагогіки вже на той час функціонував відділ початкового навчання, науковці якого стали першими членами редакційної колегії та авторами першого номера журналу. Це передусім Н.Скрипченко, автор читанок для молодших школярів, М. Богданович, автор підручників з математики, за якими і сьогодні навчаються діти в школах України, та легенда початкової освіти України О.Савченко, Н.Бібік, автор першого інтегрованого підручника для учнів шестирічного віку – «Віконечко», автор букварів для шкіл з українською та російською мовами навчання, а також автор підручників з української мови для 2–4 класів М.Вашуленко. Ці особистості започаткували не тільки стратегію видання і стали першими та постійними авторами журналу, а й виховали плеяду науковців.

За ці роки в редакції сформувався новий склад професійних працівників: Л.Ліщинська, Ю.Колесникова, Т.Яремчук – редактори відділів, Л.Лопушанська – відповідальний секретар, Н.Голяк – заступник відповідального секретаря.

У 2002 р. на основі журналу було створено видавництво «Початкова школа», яке випустило в світ понад 30 методичних та навчальних посібників для вчителів та батьків, із них найбільш ексклюзивні – «Навчання і виховання учнів для 1, 2, 3, 4 класів», а також «Логіка» О.Митника.

Колектив редакції завжди працює в тісному контакті з науковцями НАПН України, відділом початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України. Редакція журналу тісно співпрацює з Інститутом проблем виховання НАПН України. Активними помічниками, організаторами вивчення передового досвіду вчителів та дописувачами журналу є методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які допомагали в організації тематичних випусків журналу з досвіду роботи факультетів педагогіки і методики початкового навчання.

Історія журналу – це історія розвитку і становлення початкової освіти України. Саме тут вже 50 років публікуються новітні ідеї як педагогіки, психології, так і  результати актуальних фахових досліджень. На сторінках журналу подаються рекомендації, як організувати навчально-виховний процес  відповідно до сучасних вимог. Нинішня адреса редакції – Київ, вул. Прирічна, 25-А, к.12.

Сьогодні, безумовно, в інформаційному просторі, відіграє колосальну роль інтернет, а також існує багато педагогічних журналів та газет, тобто вчитель має вибір. Проте, на погляд Алли Максимівни Лук’янець, головного редактора журналу «Початкова школа» ще з 1972 р., Заслуженого працівника освіти України, кандидата педагогічних наук, «ніщо не замінить часопис, який адресований безпосередньо вчителям початкових класів, науковцям, батькам та всім освітянам України». Дійсно, потрібно зазначити, що цей журнал авторитетний і має багаторічну історію. Висловлюємо подяку Аллі Максимівні за люб’язно надану  допомогу у створенні віртуальної виставки.

Колектив Педагогічного музею України вітає ювіляра – редакцію журналу, читачів. Бажаємо реалізації всіх планів на майбутнє. До Вашої уваги святкова, з чудовим оформленням, обкладинка журналу «Початкова школа» №7, 2019.

 

Представляємо деякі обкладинки журналів «Початкова школа» за різні роки видання з фондів Педагогічного музею України.               

Підготувала

старший науковий співробітник

Тетяна Рудницька