До 1970-річчя Плутарха

Бюст Плутарха у рідному місті Херонії

Фото погруддя

 Плутарх (бл. 45 – бл. 126 рр.) – давньогрецький філософ та письменник. Особливої слави зажив Плутарх завдяки своїм «Порівняльним життєписам» Це біографії 50 уславлених діячів античного світу. Названі вони «порівняльними» чи «паралельними» (як назвав їх сам автор) тому, що життєписи знаменитих людей подані попарно, тобто кожна пара складається з двох біографій: одна — знаменитого грека, друга — знаменитого римлянина.

Ілюстрація з книги Плутарха_Ліон 1803

Ілюстрація з «Порівняльних життєписів»Плутарха (Ліон, 1803)

До нас дійшли 23 пари таких біографій, тобто 46 парних життєписів і, крім того, 4 поодинокі біографії. Історичні постаті зіставлено Плутархом за критерієм однакової категорії слави, наприклад, полководницької (Александр Македонський і Гай Юлій Цезар), політичної та ораторської (Демосфен і Цицерон) тощо. Пари біографій об’єднані, як правило, спільною післямовою – підсумковим порівнянням схожих і відмінних рис, у якому розкривається ставлення автора до своїх героїв.

У фондах Педагогічного музею України зберігається французьке видання «Порівняльних життєписів» 1803 р. Книга входить до колекції «Розвиток наук у ХІХ – першій чверті ХХ ст.» зі складу наукового об’єкта «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477–1923 рр.), що становить національне надбання.

 10289/1040К_Les vies des hommes illustres de Plutarque. Т. 14. – Lyon, 1803. – 482 р. [Сканов. 2010 р.]

Переклад «Порівняльних життєписів» українською побачив світ у 1991 році у видавництві «Дніпро»

Плутарх. Порівняльні життєписи / Переклад Й.Кобова,Ю. Цимбалюка. – К. :Дніпро,1991. – 448с. 

Фото Хрестоматії

Є в «Життєписах» і суто педагогічні моменти. Фрагмент розповіді Плутарха про виховання у Спарті представлено у «Хрестоматії з історії педагогіки» (Харків, 1936)

 Плутарх. Про спартанське виховання. Уривок з «Життєписів» / Плутарх // Хрестоматія з історії педагогіки. Т. 1 / Уклад. І. Ф. Свадковський. — Харків : Радянська школа, 1936. — С. 11–13. 

Педагогічні твори Плутарха мають для нас не лише історичне значення. З них ми можемо почерпнути правила, які успішно можна застосовувати у навчанні і вихованні сучасних дітей. Відомо, що педагогіка – творіння стародавніх греків, котрі вперше встановили деякі педагогічні принципи, що є фундаментом педагогіки. Найголовніших із цих принципів той, що метою виховання має бути моральна гідність, доброчесність.

Фото книги Глєбовського

Пропонуємо ознайомитися з уривками із трактату Плутарха «Про виховання дітей», опублікованого у книзі  В.А. Глєбовського «Древние педагогические писателив биографиях и образцах» (СПб., 1903). Ця книга входить до колекції «Розвиток наук у ХІХ — першій чверті ХХ ст.» зі складу наукового об’єкта «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.), що становить національне надбання.

 Плутарх. О воспитании детей / Плутарх / Древние педагогические писателив биографиях и образцах // В. А. Глебовский. — СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1903. — С. 125–142.    Підготувала Наталя Климова, провідний науковий співробітник