150 років від дня народження Артемія Готалова-Готліба

Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_B82_28-4Артемій Григорович Готалов-Готліб(1866 –1960) – педагог, історик,професорОдеського державного університету імені І. І. Мечникова,доктор педагогічних наук, один з авторів «Енциклопедичного словника Брокгауза та Ефрона», провідний методист з фізичного виховання в школі.

Народився у Пскові, закінчив історико-філологічний факультет Новоросійського університету, працював учителем у навчальних закладах Одеси, Пскова, Санкт-Петербурга. У 1903 р.був призначений директором гімназії в Ялті.

У 1919 р. в Одесі брав участь в організації найбільшого в країні будинку для безпритульних дітей «Дитяче містечко імені Комінтерну», яким деякий час завідував.

Одеського інституту народної освіти. У 1900 – 1925 рр., перебуваючи в закордонних наукових відрядженнях у Швейцарії, Франції, Німеччині, Чехословаччині, вивчав систему європейської освіти, що відобразив у своїх науково-педагогічних роботах. У 1927 – 1940 рр. працював в інститутах Москви, Харкова та Києва. У 1940 р. йому без захисту дисертації було надано вчений ступінь доктора педагогічних наук. Цього ж року, повернувшись до Одеси, став професором Одеського державного університету, де виконував обов’язки декана історичного факультету Одеського державного університету (1944 – 1946), одночасно завідував двома кафедрами: історії стародавнього світу та археології і педагогіки, а з 1946 р. – лише кафедрою педагогіки.

У 1952 р.після виходу на пенсію продовжував читати спеціальні курси та керувати аспірантами. Помер Артемій Готалов-Готліб 27 липня1960 р. в Одесі.

Наукові інтереси дослідника були сконцентровані на історії слов’янських народів та Візантії, розвитку освіти у Франції XVIII ст. та в Одесі XIX cт., детально вивчав історію м. Одеси.

З-під його пера вийшло понад 200 праць – монографій, статей, заміток, рецензій, популярних брошур, значна частина яких пов’язана з історією педагогічних та суспільних ідей. Смерть обірвала його роботу над трьома монографіями – «Нариси військового устрою Візантії», «Питання народної освіти у Франції напередодні буржуазної революції XVIII ст.», «Історія Рішельєвського ліцеюв Одесі». Дві останні книги були практично завершені.

Особливе місце в його педагогічних працях займали питання виховання. Артемій Готалов-Готліб вважав, що «тільки вбираючи різноманіття зовнішніх явищ, особистість може розвивати свій внутрішній світ…».

 У фондах Музею зберігається видання «Лиар Л. Французкие университеты накануне великой революции» (СПб., 1905). Переклад тексту та вступна стаття Артемія Готалова-Готліба.

Untitled.FR12_-_0001 Untitled.FR12_-_0002 Untitled.FR12_-_0003

 

Аліна Малород

науковий співробітник