До 125-річчя від Дня народження Сави Христофоровича Чавдарова

бббСава Чавдавров — вчений, педагог, дослідник дидактики, методист початкової і середньої освіти, професор, заслужений діяч науки УРСР, член-кореспондент АПН РРФСР, директор Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, автор підручників з української мови.

До біографії: Народився Чавдаров Сава Христофорович 9 серпня 1892 року у селі Бешалма (Молдова) у сім’ї вчителя церковнопарафіяльної школи. З 1913 по 1917 роки навчався на слов’яно-російському відділенні історико-філологічного факультету Київського університету.

З 1917 по 1926 роки вчителював у школах Київської області, викладаючи українську і російську мови, суспільствознавство. З 1929 року викладав у вищих навчальних закладах педагогіку, історію педагогіки, методику російської та української мов. З 1930 року — заступник директора Київського інституту соціального виховання, водночас інспектор Київського окружного відділу народної освіти.У 1932-1938 роках завідував відділом мови і літератури, а з 1938 року і до початку війни — відділом педагіки та виконував обов’язки директора з наукової роботи в Українському науково-дослідному інституті педагогіки. З 1939 по 1941 роки — професор Київського університету, з 1941 по 1943 роки — завідувач кафедри педагогіки Сухумського педагогічного інституту у Грузії. У 1943— 1956 роках — директор Інституту педагогіки. З 1944 по 1962 роки завідував кафедрою педагогіки Київського університету.

Помер 20 вересня 1962 році у Києві.

Науково-педагогічна діяльність: За п’ятдесят років науково-пдагогічної діяльності Сава Чавдаров пройшов шлях від рядового вчителя до відомого вченого. Коло його наукових інтересів було різноплановим і широкомасштабним. Він досліджував проблеми загальної педагогіки, історії педагогіки, дидактики, лінгводидактики, методики викладання української мови, теорії виховання тощо.

Чавдаров багато зусиль доклав для вдосконалення методики викладання української мови в шклах. Він розробив загальні питання з цієї проблематики, методики викладання фонетики й граматики, навчання орфографії, пунктуації, методики розвитку мови учнів на уроках української мови, створив посібник для вчителів “Як викладати українську мову в початковій школі” (1934), підготував монографію “Методика викладання української мови в початковій школі” (1937), “Методика викладання української мви в середній школі” (1939). Сава Чавдаров є автором підручників “Українська мова” для І,ІІ,ІІІ,IV класів початкової та восьмирічної шкіл, підручників для І,ІІ,ІІІ,IV класів шкіл слабозорих. Більшість із них витримали близько 30 видань.

У 1940 році вперше вийшов українською мовою підручник “Педагогіка” за редакцією С.Х. Чавдарова для педагогічних інститутів. Учений був автором більшості його розділів. У підручнику він подав стислий історичний огляд основних напрямків у дидактиці минулого, обгрунтував завдання освіти і навчання у школі, проаналізував поняття “загальна освіта”, “політехнічна освіта”.

Його ім’я широко відоме не лише в Україні, але й за її межами, як автора праць з питань теорії та історії педагогіки, дидактики, методичних посібників і підручників. Свої підручники він створював відповідно до відображених у теоретичних працях поглядів на підручникотворення. На думку Чавдарова, для наукової роботи і наукової перевірки підручників мають бути розв’язані чотири завдання: робта над змістом, аналіз принципів і техніки його побудви, врахування якості словесного і зовнішнього оформлення.

Вагомим внеском Чавдарова в педагогічну науку і шкільну практику став перший стабільний підручник з української мови для початкових класів, перші “Методики” викладання, перший в Україні посібник “Педагогіка” українською мовою (1940), перша книга про систему дидактичних принципів.

Разом з В.І. Масальським Чавдаров у 1962 році видає посібник присвячений методикам викладання української мови в середній школі. Цього ж року у співавторстві з А.М. Алексюком — методичний лист “Методи навчання у середній школі». Разом з Г.С. Костюком працював над шеститомником творів К.Д. Ушинського українською мовою.

Вчений був особисто знайомий із В.О. Сухомлинським. Низку розвідок присвятив дослідженню педагогічної спадщини К. Ушинського і А. Макаренка. Також,

варто зазначити, що з виходом у світ праці Чавдарова «Педагогічні ідеї Тараса Григоровича Шевченка» (1953) пов’язується заснування педагогічної Шевченкіани в Україні. Питання, які піднімав у своїх працях та постаті, які досліджував Сава Чавдаров і понині є дуже актуальними.

У фондах Педагогічного музею України зберігається понад 100 праць Сави Христофоровича Чавдарова ( включно з переревиданнями):

 1. Чавдаров С. Збірник вправ з правопису для початкової школи / С.Х. Чавдаров, П.С. Лисенко – Київ: Радянська школа, 1937. – 96 с.
 2. Чавдаров С. Методика викладання української мови в початковій школі / С.Х. Чавдаров. — Київ: Радянська школа, 1937. – 240 с.
 3. Чавдаров С. Підручник української мови. Грамматика і правопис  / С.Х. Чавдаров. — Київ: Радянська школа, 1937. – 84 с.
 4. Хрестоматія з педагогіки. Том 4 / за ред. проф. С.Чавдаров. – Київ, 1938
 5. Чавдаров С. Українська мова. Четвертий клас/ С.Х. Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1938. – 120 с.
 6. Чавдаров С. Радянська школа і організація її роботи: [збірник на допомогу вчителеві західних областей України] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1939. – 160 с.
 7. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для другого класу початкової школи] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1944. – 104 с. (є перевидання)
 8. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для першого класу початкової школи] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1946. – 84 с. (є перевидання)
 9. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для четвертого класу початкової школи] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1946. – 128 с. (є перевидання)
 10. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для другого класу початкової школи] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1946. – 112 с. (є перевидання)
 11. Чавдаров С. Принципи радянської дидактики / С.Х. Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1949. – 91 с.
 12. Чавдаров С. Російсько-українські зв’язки у розвитку Вітчизняної педагогіки / С.Х. Чавдаров. – Київ, 1954. – 59 с.
 13. Чавдаров С. Патріотичне виховання дітей у сім’ї / С.Чавдаров. – Київ, 1956. – 60 с.
 14. Чавдаров С. Українська мова. Підручник для шкіл слабозорих дітей. Перший клас / С.Х. Чавдаров. — Київ: Радянська школа, 1959. – 91 с.
 15. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для першого класу початкової школи] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1959. – 84 с. (є перевидання)
 16. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для четвертого класу початкової школи (видання двадцяте] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1959. – 148 с. (є перевидання)
 17. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для третього класу початкової школи (видання двадцяте] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1959. – 150 с. (є перевидання)
 18. Чавдаров С. Українська мова: [підручник для другого класу початкової школи (видання двадцяте] / С.Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1959. – 150 с. (є перевидання)
 19. Чавдаров С. Тарас Григорович Шевченко і народна освіта / С.Х. Чавдаров, М.М. Грищенко. – Київ: Видавництво київського університету, 1961. – 56 с.
 20. Чавдаров С.Х. Українська мова. Третій клас: [підручник для восьмирічної школи] / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1962. – 156 с. (є перевидання)
 21. Чавдаров С.Х. Українська мова. Другий клас: [підручник для восьмирічної школи (видання третє)] / С.Х. Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1962. – 120 с. ( є перевидання)
 22. Чавдаров С.Х. Українська мова. Четвертий клас: [підручник для восьмирічної школи] / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1963. – 160 с.  (є перевидання)
 23. Чавдаров С.Х. Українська мова. Перший клас: [підручник для восьмирічної школи (видання четверте)] / С.Х. Чавдаров. – Київ: Радянська школа, 1963. – 79 с.  (є перевидання)
 24. Чавдаров С.Х. Українська мова. Четвертий клас: [підручник для восьмирічної школи] / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1967. – 160 с.  (є перевидання)
 25. Чавдаров С.Х. Українська мова. Другий клас / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1968. – 156 с.  (є перевидання)
 26. Чавдаров С.Х. Українська мова. Третій клас / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1968. – 168 с.  (є перевидання)
 27. Чавдаров С.Х. Українська мова. Перший клас / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1969. – 224 с.  (є перевидання)
 28. Чавдаров С. Українська мова. Третій клас / С.Х. Чавдаров, Б.С.Саженюк. – Київ: Радянська школа, 1973. – 192 с.
 єєє  дд  оощ
 х=х  ррр  щшг
 Untitled.FR12  5656  12
 000  щ  шщш
 шш  цв  пп
 пнглш  ооо  ллл
 зз  аа  джддд
апвп вввв еее