До 90-річчя від дня народження Олександра Михайловича Біляєва (1925 –2006)

О.М. Біляєв (1970-ті рр.)27 лютого 2015 р. виповнилося б 90 років видатному українському мовознавцю, методисту, відомому в Україні і за її межами, члену-кореспонденту НАПН України, докторові педагогічних наук, професору Біляєву Олександру Михайловичу.

Народився Олександр Михайлович 27 лютого 1925 р. у смт Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області.

У 1944 – 1945 рр. служив у Червоній армії. Брав активну участь у бойових діях проти німецько-фашистських загарбників. В одному із наступальних боїв на берлінському напрямі був важко поранений. Після тривалого лікування в евакогоспіталі був демобілізований з армії як інвалід II групи. За участь у боях нагороджений орденами Червоної Зірки та «Вітчизняної війни» І ст., медалями «За відвагу» та «Захиснику Вітчизни».

Вищу освіту здобув уже після війни – у 1950 р. закінчив з відзнакою Херсонський державний педагогічний інститут, факультет мови і літератури (українське відділення). Згодом працював у м. Запоріжжі в середній жіночій школі № 30.Після закінчення аспірантури в НДІ педагогіки (УНДІП) упродовж кількох років працював старшим викладачем, деканом історико-філологічного факультету Донецького педагогічного інституту.

Майже півстоліття Олександр Біляєв працював в Інституті педагогіки НАПН України, який став його другою родиною: упродовж 25 років (починаючи з 1959 р.) він очолював відділ (сектор, лабораторію) методики мови, 7 років був заступником директора з наукової роботи.

Завдяки творчій, наполегливій праці Олександр Михайлович завоював авторитет видатного вченого-методиста в галузі української лінгводидактики. Його наукові пошуки були пов’язані з проблемами змісту, форм і методів навчання української мови в середній загальноосвітній школі. Він був співавтором низки навчальних програм і підручників української мови для 5 – 11 класів. У творчому доробку О.М. Біляєва понад 200 наукових праць, з них 4 монографії, які витримали багаторічні перевидання з доповненням і виправленням, методичні посібники, численні статті з актуальних питань методики мови.

Науково-педагогічна діяльність Олександра Михайловича відзначена двома орденами «Знак пошани», медаллю А.С. Макаренка, Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та багатьма іншими нагородами.

У фондах Педагогічного музею зберігаються численні підручники з української мови, співавтором яких був Олександр Михайлович, а також експериментальні підручники української мови, розроблені відомим лінгводидактом. Також зберігаються статті О.М. Біляєва, надруковані в журналах «Українська мова та література в школі» та «Українська мова в школі».

 

Фото 1

Фото 1

Фото 2

Фото 2

Фото 3

Фото 3

Фото 4

Фото 4

Фото 1  Співробітники сектора методики російської мови та літератури НДІ педагогіки УРСР О.М. Біляєв (зав. сектором), лаборантка В. Мартиненко (кінець 1970-х рр.)

Фото 2  Науковці НДІ педагогіки УРСР. Сидять — зліва — М.С. Гриценко, О.Р. Мазуркевич, М.Д. Ярмаченко, І.Г. Єременко, В.М. Паламарчук, Б.М. Калмановський; стоять — зліва — В.Г. Постовий, М.В. Богданович, Н.Є. Волошина, В.В. Третяков, О.М. Біляєв, С.У. Гончаренко (початок 1980-х рр.)

Фото 3  Співробітники лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України. Стоїть завідувач лабораторії Біляєв О.М. (2002 р.)

Фото 4  О.М. Біляєв та О.Р. Мазуркевич в НДІ педагогіки УРСР (кінець 1970-х рр.)

Бібліографія матеріалів, які зберігаються у фондах музею.

Періодичні видання:

 1. Біляєв О.М. Причини орфографічних помилок і заходи до попередження неуспішності учнів у письмі / О.М. Біляєв // Українська мова в школі. – 1956. – № 1. – С. 41 – 50.
 2. Біляєв О.М. Вивчення орфографії «важких» слів у 5 – 7 класах / О.М. Біляєв // Українська мова в школі. – 1957. – № 1. – С. 48 – 57.
 3. Біляєв О.М. Активізувати навчальну діяльність учнів на уроках мови / О.М. Біляєв // Українська мова в школі. – 1961. – № 1. – С. 3 – 12.
 4. Біляєв О.М. Переломний етап у викладанні мови в школі / О.М. Біляєв // Українська мова в школі. – 1961. – № 5. – С. 7 – 14.
 5. Біляєв О.М. Про досвід раціональної організації уроку в школах Липецької області / О.М. Біляєв // Українська мова в школі. – 1962. – № 3. – С. 83 – 86.
 6. Біляєв О.М., Ярмак І.І. За творче використання липець кого досвіду / О.М. Біляєв, І.І. Ярмак // Українська мова і література в школі. – 1963. – № 5. – С.3 – 11.
 7. Біляєв О.М. Учити виховуючи / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1964. – № 1. – С. 3 – 10.
 8. Біляєв О.М. Типи і структура уроків мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1965. – № 3. – С. 3 – 11.
 9. Біляєв О.М., Дмитровський Є.М. Методика викладання української мови в середній школі / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1966. – № 2. – С. 88 – 92.
 10. Біляєв О.М. У світлі ленінських ідей / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 4. – С.70 – 73.
 11. Біляєв О.М. Курс української мови в 4 класі / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 5. – С. 67 – 72.
 12. Біляєв О.М. Удосконалення методів навчання української мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 11. – С.58 – 67.
 13. Біляєв О.М. Проблемні ситуації і пізнавальні завдання на уроках мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 4. – С. 58 – 65.
 14. Біляєв О.М. Уроки розвитку навичок зв’язної мови/ О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 7. – С. 53 – 64.
 15. Біляєв О.М. Уроки розвитку навичок зв’язного мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1974. – № 11. – С. 47 – 58.
 16. Біляєв О.М. Уроки розвитку навичок зв’язної мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 3. – С. 60 – 68.
 17. Біляєв О.М., Пашківська Н.А. Взаємозв’язок у викладанні української і російської мови / О.М. Біляєв, Н.А. Пашківська // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 10. – С. 3 – 15.
 18. Біляєв О.М. Підвищувати якість навчання мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 8. – С. 13 – 24.
 19. Біляєв О.М. Новому змістові навчання мови – досконалішу методику / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 10. – С. 3 – 12.
 20. Біляєв О.М. Становлення і розвиток методики мови / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 11. – С. 51 – 63.
 21. Біляєв О.М., Мазуркевич О.Р. Нова Радянська Конституція і вивчення літератури й мови / О.М. Біляєв, О.Р. Мазуркевич // Українська мова і література в школі. – 1977. – № 12. – С. 3 – 12.
 22. Біляєв О.М. Про перебудову навчання мови в школі / О.М. Біляєв // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 8. – С. 46 – 53.

Підручники:

 1. Біляєв О.М. Українська мова. Навчальні матеріали для 4 класу. Випуск перший / О.М. Біляєв. – К., 1967.
 2. Біляєв О.М. Українська мова. Експериментальний підручник для 5 класу шкіл з українською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1969.
 3. Біляєв О.М. Українська мова. Експериментальний підручник для 5 класу шкіл з українською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1970.
 4. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1970.
 5. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 7 класу шкіл з українською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1971.
 6. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 6 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1973.
 7. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 5 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1975.
 8. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1976.
 9. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1977.
 10. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1980.
 11. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1980.
 12. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1980.
 13. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 4 класу / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1980.
 14. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 5 – 6 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Радянська школа», 1980.
 15. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 5 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, К.М. Плисько, Л.М. Симоненкова, М.М. Шкільник. – К. : Вид-во «Освіта», 1995.
 16. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 6 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – К. : Вид-во «Освіта», 1995.
 17. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 7 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – К. : Вид-во «Освіта», 1995.
 18. Біляєв О.М. Українська мова. Підручник для 6 класу шкіл з російською мовою навчання / О.М. Біляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – К. : Вид-во «Освіта», 2000.

 

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19

Аліна Малород

науковий співробітник

Педагогічного музею НАПН України