До 140-річчя від дня народження Олександра Музиченка

0. портретОлександр Федорович Музиченко народився 21 серпня 1875 року в м. Бердянську Херсонської губернії. Навчався в Санкт–Петербурзькому історико-філологічному інституті та Ніжинському історико-філологічному інституті ім. кн. Безбородька. По завершенню навчання був призначений викладачем російської словесності, історії і логіки в 4-ту чоловічу гімназію м. Одеси. В 1904 році прикріплюється до Новоросійського (Одеського) університету для підготовки професорського звання з педагогіки. З 1906 по 1908 роки стажувався в Єнському університеті Німеччині, де поглиблено вивчав праці В. Рейна, І. Герберта та його послідовників. Після повернення з Німеччини читає лекції з педагогіки і філософії в Ніжинському історико-філологічному інституті та на курсах підготовки вчителів середніх навчальних закладів при Київському навчальному окрузі.

У 1910 році Олександр Музиченко переїздить до Києва і обіймає посаду викладача 4-ої Київської гімназії. У 1912 році призначений першим директоромПедагогічного музею імені Цесаревича Олексія в м. Києві. За період його керівництва музей стає науково-методичним центром для освітян усієї України. З 1914 року Олександр Федорович — директор приватної гімназії „Товариства сприяння середній освіті у м. Києві”.

1917 року Музиченка обирають на посаду генерального інструктора Генерального секретаріату освіти, де він разом із С. Русовою, Я. Чепігою, О. Дорошкевичем, Т. Лубенцем приступає до створення національної системи освіти. У цей період вчений також бере участь в роботі Всеукраїнської академії наук (ВУАН), де керує секцією вищої школи Науково-педагогічної комісії.

Пізніше Олександр Федорович керує трудовою школою № 43 на Великій Підвальній, проводить показові уроки в Київському будинку вчителя, читає курс «Зразкові школи на Заході і в Америці» в Київському інституті народної освіти.

На початку 30-х років вчений припиняє активну громадську діяльність, але жодним чином не переглядає і не відступає від своїх поглядів.

Помер Олександр Музиченко у 1940 році. Похований у Києві на Лук’янівському цвинтарі.

Педагогічні пошуки О. Музиченка були зосереджені навколо таких проблем як:

 • педагогіка особистості;
 • педагогіка трудової школи;
 • школа на національній основі;
 • комплексне навчання і виховання;
 • методика навчання в початковій школі.

Олександр Музиченко гостро критикував тогочасну систему шкільної освіти, обстоював право української школи на докорінну перебудову на демократичних і гуманістичних засадах. Обіймаючи керівні посади в Народному міністерстві освіти, Генеральному секретаріаті освіти брав участь у формуванні шкільної політики українських урядів, розбудові української системи освіти та закладав основи національної школи.

Пропонуємо ознайомитися з бібліографією та текстами окремих праць О. Музиченка, які збергіаються у фондах Педагогічного музею України:

Книги

 1. Деполович Л. П. Робітна книжка для першого року навчання (буквар) / Деполович Л. П., Музиченко О. Ф., Музиченко Ю. О. – Х.: Радянська школа, 1931. – 56 с. (pdf)
 2. Музиченко О. Ф. Як навчати грамоти за букварем / Музиченко О. Ф., Музиченко Ю. О., Деполович Л. П. – Х. – К.: Радянська школа, 1934. – 78 с. (pdf)

Статті

 1. Музыченко А. Ф. По поводу новой книги профессора Рейна // Журнал Министерства народного просвещения. – 1908. — № 4. – С. 404 — 417.
 2. Музыченко А. Ф. Реформа среднего женского образования и его история в Германии (по поводу Кассельского конгресса) // Журнал Министерства народного просвещения. – 1909. — № 8. – С. 133 — 191.
 3. Музыченко А. Ф. Философско-педагогическая мысль и школьная практика в современной Германии // Журнал Министерства народного просвещения. – 1909. — № 2. – С. 173 – 197.
 4. Музыченко А. Ф. На пути к демократизации школы (из отчета профессорского стипендианта) // Русская школа. – 1907. — № 7 – 8. – С. 1 – 22.
 5. Музыченко А. Ф. Воспитательное влияние обучения // Вестник воспитания. – 1916. — № 6. – С. 124 (pdf)
 6. Музыченко А. Ф. Культура народа, мировоззрение ребенка и комплексность (практика работы учителя в рамках комплексности) // Радянська школа. – 1928. — № 7 – 8. – С. 3 – 16. (pdf)
 7. Музиченко О. Ф. До історії єдиної школи на Україні // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. — № 8 – 9. – С. 143 – 145. (pdf)
 8. Музиченко О. Ф. Питання про єдину школу на Україні // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. — № 8 – 9. – С. 85 – 89. (pdf)
 9. Музиченко О. Ф. Школа в Західній європі й Америці // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. — № 8 – 9. – С. 103 – 107. (pdf)
 10. Музиченко О. Ф. Реформа школи чи шкільна реформація // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. — № 4. – С. 201 – 207. (pdf)
 11. Музиченко О. Ф. Реформа школи чи шкільна реформація // Вільна українська школа. – 1918 – 1919. — № 6 — 7. – С.1 – 10. (pdf)
 12. Музыченко А. Ф. Проблема комплексности в Германии и у нас // Путь просвещения. – 1924. — № 4 – 5. – С. 68 – 106. (pdf)
 13. Музиченко О. Ф. Краєзнавство в комплексних програмах та його метод // Путь просвещения. – 1925. — № 5 – 6. – С. 59 – 70.
 14. Музыченко А. Ф. Комплексность и комплексная программа в старших группах семилетки // Радянська школа. – 1925. — № 1. – С. 37 – 51. (pdf)

Статті та повідомлення про О. Музиченка

 1. О бесплатной Женской воскресной школе в г. Одессе. – Одесса, 1902. – 23 с.
 2. Преподаватель Одесской 4-й гимназіи Музыченко утвержденъ преподавателемъ историко-филологического института кн. Безбородько въ Нежине по предмету педагогики и философии // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1908. — № 7 – 8. – С. 329. (pdf)
 3. Награждается орденом Св. Анны ІІІ-й степени исп. об. инспектора Кіевской 4-й гимназіи Александръ Музыченко // Циркуляр по Киевскому учебному округу. – 1912. — № 2. – С. 94. (pdf)
 4. Инспекторъ Киево-печерской гимназии А. Ф. Музыченко в составе комиссии по рассмотрению трудов для соискания премии имени А. Н. Ясинскаго за учебникъ педагогики // Цыркуляр по Киевскому учебному округу. – 1914. — № 1. – С. 117. (pdf)
 5. Личный состав Одногодичных педагогических курсов 1914/15 уч. г. при управлении округа для подготовки учителей средних учебных заведений // Цыркуляр по Киевскому учебному округу. – 1914. — № 12. – С. 1143. (pdf)
 6. Назначается преподаватель, исполняющий обязаности инспектора Киево-Печерской гимназии, статский советник Музыченко директором частной гимназии Общества содействия среднему образованию в г. Киеве // Цыркуляр по Киевскому учебному округу. – 1914. — № 8. – С. 651. (pdf)
 7. П. Мостовый. Концепції комплексності на Україні // Комуністична освіта. – 1931. — № 4. – С. 105 – 131.
 8. Ярмак Н. О. Освітня діяльність і педагогічні погляди О. Ф. Музиченка: Наукове видання // За заг. ред. Є. І. Коваленко. – Ніжин: МІЛАНК, 2007. – 191 с.
 9. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн. 2: Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.

 

 

Бондаренко Вікторія,

старший науковий співробітник