120 років від дня народження Тетяни Федорівни Бугайко (1898-1972), української педагогині, методистки, літературознавчині, першої в Україні жінки-докторки педагогічних наук

35298530_1990222254628939_1500764072616919040_nБіографія: Тетяна Федорівна Бугайко народилася 25 червня 1898 року в Єревані. У 1907 році вступає до Роменської жіночої гімназії (Сумщина) , до вступу у яку готувалася самостійно.  У 1915 році закінчує навчання у гімназії та вступає на історико-філософський факультет Московських вищих жіночих курсів. У 1917 році вона повертається на Сумщину і влаштовується вчителькою підготовчого класу Роменського реального училища.

З перших років вчителювання Тетяна Бугайко бере активну участь у громадському житті, друкує статті у місцевій пресі.З 1925 року викладала українську мову та літературу у Роменській середній школі. 1931 року без відриву від роботи закінчила Полтавський інститут соціального виховання, 1935 — Ніжинський педагогічний інститут. З 1936 року працює науковою співробітницею Українського науково-дослідного інституту педагогіки.Викладає у Київському педагогічному інституті з 1939 року і за сумісництвом — у середній школі № 59. За успіхи в галузі народної освіти Тетяні Федорівні одній з перших в Україні було присвоєно звання Заслуженої вчительки (1940 р.).

Працюючи в Українському науково-дослідному інституті, Тетяна Бугайко в 1946 році успішно захистила кандидатську дисертацію.

У 1951—1954 роках працює головною редакторкою журналу «Література в школі» (надалі «Дивослово»), редакторкою республіканського науково-методичного збірника «Методика викладання літератури».

У 1957 році їй був присуджений науковий ступінь докторки педагогічних наук, а наступного року — звання професорки. Варто зазначити, щоТетяна Бугайко стала першою в Україні жінкою-докторкою педагогічних наук. З 1957 року завідувала кафедрою методики мови і літератури Київського педагогічного інституту ім. О. М. Горького.

Померла педагогиня 25 жовтня 1972 року у Києві, у віці 74-ох років.

Творчість та наукова діяльність: У творчій співдружності з чоловіком Федором Бугайком Тетяна Бугайко  написала понад 200 праць на методичні і літературні теми, видала 65 книжок, підручники з української літератури. Серед ґрунтовних праць подружжя Бугайків можна виокремити такі: «Вивчення творчості Лесі Українки в середній школі», «Українська література в середній школі. Курс методики», «Майстерність учителя-словесника», «Бесіди з молодими словесниками в 5 і 6 класах», «Навчання і виховання засобами літератури».

Монографія «Вивчення творчості Лесі Українки в середній школі» (Київ, 1939), яка була написана у співавторстві з чоловіком, містить змістовні методичні поради вчителям та зразки літературознавчого аналізу окремих творів.

У книзі «Українська література в середній школі. Курс методики» (Київ, 1962) розкрито основні питання методики викладання української літератури. Автори розповідають про методи й особливості побудови та проведення уроків літератури в середній школі.

Праця «Майстерність учителя-словесника» (Київ, 1963) є спробою зробити аналіз самого поняття «майстерність словесника» і дослідити умови, за яких праця вчителя стає ефективно творчою.

«Бесіди з молодими словесниками в 5 і 6 класах» (Київ, 1967) призначені допомогти молодому вчителеві в організації літературної освіти учнів. Тетяна та Федір Бугайки накреслюють для кожного класу систему уроків, показуючи, як поступово у процесі засвоєння матеріалу збагачуються літературні знання учнів, розвивається їхня мова, формується світогляд.

В посібнику Тетяни та Федора Бугайків «Навчання і виховання засобами літератури» (Київ, 1973) висвітлюються шляхи здійснення на уроках літератури актуальних освітньо-виховних завдань. В першому розділі розглядаються методологічні засади цього питання, в другому – розкриваються принципи аналізу художнього твору в єдності змісту і форми, в третьому – подаються конкретні зразки такого аналізу на прикладі літературних творів.

Цитати:

 «За багатством і глибиною змісту, за художньою довершеністю творів, за силою виховного впливу на молодь українська література з повним правом посідає одне з провідних місць у системі навчальних предметів в школах…»

Т. Бугайко

«Література, озброюючи учнів знаннями, людини і людських взаємин, виховує в молоді почуття, думку і волю»

Т. Бугайко

 «Книгу їхню будуть читати й повинні прочитати і ті, хто не працює в середній школі і навіть не цікавиться нею» 

Олександр Білецький про

Тетяну і Федора Бугайків

Матеріали Тетяни Бугайко у фондах Педагогічного музею України: З 1979 року у Педагогічному музеї України зберігається архів Т. Ф. Бугайко, що його особисто збирала і заповідала передати до музею педагогиня. Це понад 200 одиниць зберігання: особисті речі (серед яких – робочий стіл, книжкова шафа, друкарська машинка, годинник), документи, матеріали педагогічної, наукової та громадської діяльності, фотографії, листи, книги з дарчими підписами, рукописи та ін.

Міхно О.П. Особистий фонд Т.Ф. Бугайко у Педагогічному музеї України як джерело дослідження й науково-методичної спадщини.

Праці Т.Ф. Бугайко, що зберігаються у фондах Педагогічного музею України:

1. Бугайко Т.Ф. Вивчення творчості М. М. Коцюбинського в середній школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ: Радянська школа, 1939. — 124 с.
2. Бугайко Т.Ф. Вивчення творів Т. Г. Шевченка в середній школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ: Радянська школа, 1939. — 83 с.
3. Бугайко Т.Ф. Вивчення творчості Павла Грабовського в середній школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ: Радянська школа, 1940. — 67 с.
4. Бугайко Т.Ф. Методика літературного читання  в V- VІІ класах / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, за ред. П. К. Волинського. — Київ : Радянська школа,  1947. — 188 с.
5. Бернштейн М. Хрестоматія з української літератури: підруч. для 7 кл. / М. Бернштейн, Т. Бугайко, Ф. Бугайко. — Київ : Радянська школа, 1946. — 440 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)

 •     ( — 6-те вид. — Київ : Радянська школа, 1949. — 380 с.;
 •    — 7-ме вид. — Київ : Радянська школа, 1950. — 600 с.;
 •    — 9-те вид. — Київ : Радянська школа, 1952. — 560 с.)

6. Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в V- VІІ класах середньої школи / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, за ред. П. К. Волинського. — Київ : Радянська школа,  1950. — 208 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
7. Бугайко Т.Ф. Завдання для учнів заочної середньої школи: літературне читання, 7 клас / Т.Ф. Бугайко — Київ : Радянська школа, 1950. — 56 с.
8. Бугайко Т.Ф. Завдання для учнів заочної середньої школи: літературне читання, 6 клас / Т.Ф. Бугайко — Київ : Радянська школа, 1950. — 56 с.
9. Бугайко Т.Ф. Завдання для учнів заочної середньої школи: літературне читання, 5 клас / Т.Ф. Бугайко — Київ : Радянська школа, 1950. — 48 с.
10. Бугайко Т.Ф.  Художня література і комуністичне виховання учнівської молоді: текст лекції для батьків / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ, 1952. — 32 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
11. Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури в VІІІ-Х класах середньої школи / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, за ред. П. К. Волинського. — Київ : Радянська школа,  1952. — 282 с.
12. Бугайко Т.Ф. Завдання для учнів заочної середньої школи: літературне читання, 5-7 клас / Т.Ф. Бугайко — Київ : Радянська школа, 1953. — 72 с.
13. Бугайко Т.Ф. Методика преподавания украинской литературы в средней школе УССР : автореф. дис. д-ра. пед. наук / Т. Ф. Бугайко ; Акад. пед. наук РСФСР, НИИ методов обучения. — Москва, 1955. — 40 с.
14. Бугайко Т.Ф. Методика викладання української літератури: теми контрольних робіт / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко- Київ : Радянська школа, 1955. — 34 с.
15. Бугайко Т.Ф. Примірні уроки з літературного читання в 5 класі:  методичний посібник / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ : Радянська школа, 1956. — 200 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
16. Бугайко Т.Ф. Ідейно-естетичне виховання учнів на уроках літератури: лекція / Бугайко Т.Ф. – Київ, 1958. — 24 с.
17. Бугайко Т.Ф. Українська радянська література : підруч. для 11 кл. серед. шк. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. — Київ : Радянська школа, 1960. — 336 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)

 •   (- 2-ге вид. — Київ : Радянська школа, 1962. — 412 с.;
 • — 3-тє вид. — Київ : Радянська школа, 1963. — 424 с.;
 • — 4-те вид. — Київ : Радянська школа, 1964. — 420 с.)

18. Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі: курс методики / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – 2-ге вид. — Київ : Радянська школа, 1962. — 392 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
19. Бугайко Т.Ф. Майстерність учителя-словесника : навч. посіб. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ: Радянська школа, 1963. — 188 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
20. Бугайко Т.Ф. Про структуру уроків літератури: методичний лист / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко- Київ : Радянська школа, 1964. — 76 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
21. Бугайко Т.Ф. Українська радянська література : хрестоматія для 10-11 кл. серед. шк. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. — Київ : Радянська школа, 1965. — 536 с.
22. Бугайко Т.Ф. Олесь Гончар у школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. П. Хропко. — Київ: Радянська школа, 1968. — 181 с.
23. Бугайко Т.Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ: Радянська школа, 1967. — 264 с. (З авторським підписом для Педагогічного музею України)
24. Бугайко Т.Ф. Українська література: хрестоматія для 10 кл. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. — Київ : Радянська школа, 1972. — 640 с.
25. Бугайко Т.Ф. О взаимосвязи в преподавании русской и украинской литературы в школах УССР/ Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко- Киев : Радянська школа, 1969. — 56 с.
26. Бугайко Т.Ф. Навчання і виховання засобами літератури : метод. посіб. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — Київ: Радянська школа, 1973. — 176 с.
27. Бугайко Т.Ф. Українська радянська література : підруч. для 10 кл. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. — 9-те вид. — Київ : Радянська школа, 1979. — 416 с.

 •    (- 6-те вид. — Київ : Радянська школа, 1966. — 408 с.;
 •  — 7-ме вид. — Київ : Радянська школа, 1967. — 408 с.;
 •  — 8-ме вид. — Київ : Радянська школа, 1968. — 408 с.;
 •  — 11-те вид. — Київ : Радянська школа, 1971. — 456 с.;
 • — 13-те вид. — Київ : Радянська школа, 1973. — 464 с.;
 • — 14-те вид. — Київ : Радянська школа, 1974. — 416 с.;
 • — 15-те вид. — Київ : Радянська школа, 1976. — 640 с.;
 • — 18-те вид. — Київ : Радянська школа, 1977. — 416 с.;
 • — 19-те вид. — Київ : Радянська школа, 1979. — 416 с.;
 • — 20-те вид. — Київ : Радянська школа, 1980. — 418 с.;
 • — 22-ге вид. — Київ : Радянська школа, 1985. — 640 с.)

 

 

Untitled.FR12 - 0001 (1) Untitled.FR12 - 0002 (1)
Бугайко Тетяна

Бугайки Тетяна та Федір

19 32 28
27 29 30
31 1 2
3 4 5
6 7 8
9 10 12
17 18 26
33
16

Малюнки Т. Бугайко під час відпочинку у м. Пирятині

15
13
14

Нагороди Т. Бугайко

23
11

Донька Т. Бугайко у Педагогічному музеї України на вечорі памяті, присвяченому 100-річчю з дня народження Т. Бугайко

25

Фрагмент виставки, присвяченої Т. Бугайко. (Педагогічний музей України)

24

Фрагмент виставки, присвяченої Т. Бугайко. (Педагогічний музей України)

22

Фрагмент виставки, присвяченої Т. Бугайко. (Педагогічний музей України)

21

Фрагмент виставки, присвяченої Т. Бугайко. (Педагогічний музей України)

20

Фрагмент виставки, присвяченої Т. Бугайко. (Педагогічний музей України)

34 35

 

Підготувала наук. співроб.

Єфімова Валентина