До 115-річчя від дня народження Грищенка Микити Миновича (1900 – 1987)

1. портретІм’я Микити Грищенка увійшло в історію української освіти як ім’я видатного педагога, вченого, організатора освіти в Україні, директора Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (НДІП).

За період своєї науково-педагогічної діяльності Микита Минович бере активну участь у розбудові системи народної освіти, досліджує історію розвитку шкільництва в Україні за радянської доби, працює на керівних посадах в органах народної освіти, видає близько 150 праць про стан і проблеми освіти в Україні.

Найбільш плідний етап творчого шляху вченого припадає на період керування Науково-дослідним інститутом дефектології (1948 – 1955 рр.) та Науково-дослідним інститутом педагогіки УРСР (1955 – 1958 рр.). В цей час (у тому числі й нелегкий повоєнний) під його керівництвом укладаються навчальні плани і програми, посібники, методичні розробки для всіх типів спецшкіл, виходить друком низка підручників з української мови і літератури для дітей з особливими потребами. Лише за 1950-1955 рр. НДІД, під керівництвом М. Грищенка, видає більш як 70 методичних посібників, що висвітлюють передовий педагогічний досвід того часу.

На посаду директора НДІ педагогіки УРСР діяч приходить уже визнаним ученим, доктором педагогічних наук. За період роботи в інституті педагогіки М. Грищенко пише такі фундаментальні дослідження з історії розвитку школи і освіти в Україні, як: «Розвиток народної освіти на Україні за роки радянської влади» (1957), «Сорок років розвитку радянської школи в Українській РСР» (1957) та ін.

У фондовій колекції Педагогічного музею зберігається персональний комплекс матеріалів Грищенка М., який містить документи, листи, нагороди, особисті речі та праці вченого. Пропонуємо вашій увазі невелику фотовиставку матеріалів із комплексу Микити Грищенка.

6. 7. 8.

Трудова книжка М. Грищенка (з 1943 по 1980 рр.)

27

Посвідчення до медалі А. С. Макаренка, 1967 р.

26

Посвідчення до медалі «Ветеран труда», 1981 р.

Диплом кандидата наук, 1946 р.

Диплом кандидата наук, 1946 р.

10.

Диплом доктора наук, 1956 р.

11..

Атестат проофесора, 1957 р.

2

Грищенко М. – директор НДІ педагогіки УРСР (1955-1958 рр).

Засідання вченої ради НДІ педагогіки, 70-ті роки.

Засідання вченої ради НДІ педагогіки, 70-ті роки.

Будівля НДІПу, м. Київ, 70-ті рр. ХХ ст.

Будівля НДІПу, м. Київ, 70-ті рр. ХХ ст.

Монографія, в основу якої покладена кандидатська дисертація М. Грищенка.

Монографія, в основу якої покладена кандидатська дисертація М. Грищенка.

23 24 25
   Вітальна адреса Грищенку М. з нагоди 50-річчя НДІ педагогіки УРСР, 1976 р.
 20.  21.  22.
Вітальна адреса Грищенку М. з нагоди 80-річчя від дня народження від колективу НДІ педагогіки УРСР, 1980 р.
 18.   19

Вітальна адреса Грищенку М. з нагоди 60-річчя від дня народження від колективу НДІ педагогіки УРСР, 1960 р.

 3  14.  15.
13- 17. 16..