Полоніка у фондах Педагогічного музею України

У фондах Педагогічного музею України зберігається колекція книг польською мовою ХVI-ХХ ст. у кількості 74 од. зберігання.

Усі видання можна об’єднати у кілька основних груп: художня література, енциклопедії, церковна книга, навчальна та методична література, періодичні видання.

Частина книг, зокрема це стародруки ХVI-ХVIІІ ст., входить до наукового об’єкта  «Колекції стародруків Педагогічного музею України (рукописи, стародруки та рідкісні видання1477-1923 рр.)», що становить національне надбання.

На окремі видання фахівцями Відділу стародруків та рідкісних видань НБУ ім. В. Вернадського таНаціонального науково-дослідного реставраційного центру України у 2010-2011 рр. зроблено експертні висновки.

скан0031 скан0032 скан00620057
скан00620058 скан00620059 скан00620060

Полоніка у фондах Педагогічного музею України. Перелік книг.

 1. Statut Litewskiej (Статут Литовський, польською мовою), Kraków (Краків), 1570.
 2. Gwagnin Alexander. Kronika Sarmacyey Europskiey (Гваньїні Александр. Хроніка Сарматії Європейської,  польською мовою), Kraków (Краків), 1611.
 3. Celsissimo Principi Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. Constantino Feliciano, Kraków (Краків), 1631.
 4. Statut Litewskiej (Статут Литовський, польською мовою), Warszawa, 1744.
 5. Jabłonowski, Józef A. Heraldica, Lwow (Львів), 1752.
 6. Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament (польською мовою), Chelm (Хелм), 1772.
 7. Dekret Stanislawa Augusta, Krola Pol. (Декрети Станіслава Августа, польською мовою), Warszawa, 1787.
 8. Malachowski P. Zbior nazwisk szlachty z opisem herbow. T. I. (польською мовою), Luck (Луцьк), 1790.
 9. Martyrologium… to jest: Poczet abo dziennik męczenników i innych wszelakich swiętych, w  ktorym się opisuie, ktorego wieku, ktorego dnia, na ktorym mieyscu, i jako ktory zszedł z tego świata na żywot wieczny, Na każdy dzień (польською мовою), Бердичів, 1799.
 10. Protocollum in scholasticis pro parochia  Bialoberizka, польською мовою (Протоколи парафіяльної школи с. Білоберізка (Верховинський р-н Івано-Франківської обл.), І пол. ХІХ ст.
 11. Karpiński F. Dzieła Franciszka Karpińskiego. T. I, Drukarni Xiezy Pїarow, Warszawa, 1806.
 12. Karpiński F. Dzieła Franciszka Karpińskiego. T. IІІ, Warszawa, 1806.
 13. Krasicki I. Dzieła Ignacego Krasickiego. T. III, Wrocław, 1824.
 14. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.I. ,Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa,1873.
 15. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.II., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1873.
 16. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.III., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1874.
 17. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.VI., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa ,1874.
 18. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.X., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1877.
 19. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XI., Drukarni Franciszka Czerwińskiego ,Warszawa, 1878.
 20. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XIV. ,Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1881.
 21. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XV., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1883.
 22. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XII., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1885.
 23. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XVII., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1891.
 24. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XVIII. , Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1892.
 25. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XIX. ,Drukarni Franciszka Czerwińskiego ,Warszawa, 1893.
 26. Encylopedja koscielna podug teologicznej encyklopedji wetzera I weltego z licznemi jej dopelnieniami, Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1898.
 27. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XVI., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1899.
 28. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XX., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1902.
 29. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XXV., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1902.
 30. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XXVI., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1903.
 31. Michał Nowodworski Encyklopedyja Kościelna. T.XXVII., Drukarni Franciszka Czerwińskiego, Warszawa, 1904.
 32. Stanisław Gall, Zygmunt Chełmicki; Encyklopedyja Kościelna. T. I-II, Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1904.
 33. Podreczna encyklopedya koscielna C-D. Tom VII-VIII , G/Gebethner I S-ka, Warszawa, 1906.
 34. Stanisław Gall, Zygmunt Chełmicki; Encyklopedyja Kościelna. T. XI-XII, Księgarni Gebethnera i Wolffa,  Warszawa, 1907.
 35. Stanisław Gall, Zygmunt Chełmicki; Encyklopedyja Kościelna. T. XIII-XIV, Księgarni Gebethnera i Wolffa,  Warszawa, 1907.
 36. Podreczna encyklopedya koscielna J. — K. Tom XIX — XX., G/Gebethner I S-ka ,Warszawa ,1910.
 37. Kremer Jòzef Podrȯż do Włoch. T.I., Druk S.Lewentala, Warszawa, 1878.
 38. Dumas Aleksander Jȯzef Balsamo. T.II., Drukarni Noskowskiego,  Warszawa, 1890.
 39. Dumas Aleksander Jȯzef Balsamo. T.III. Dumas Aleksander Jȯzef Balsamo. T.II. ,Drukarni Noskowskiego,  Warszawa, 1890.
 40. Dumas Aleksander Jȯzef Balsamo. T.V. ,Drukarni Noskowskiego, Warszawa, 1890.
 41. Dumas Aleksander Trzej Musżkieterowie. T.I. ,Drukarni Noskowskiego,  Warszawa, 1891.
 42. Dumas Aleksander Trzej Musżkieterowie. T.V., Drukarni Noskowskiego,  Warszawa, 1891.
 43. Dargielowa, Rygier. Lubię czytać., Druk L. Bogusławskiego, Warszawa, 1927.
 44. Wektor Czasoposno matematiczno-fiziczno №5  Pracownia Fizyczna Muzeum przemyslu I rolnictwa, Czionkami Drukarni Naukowej ,Warszawa, 1911.
 45. Wektor Czasoposno matematiczno-fiziczno №1 Pracownia Fizyczna Muzeum przemyslu I rolnictwa, Czionkami Drukarni Naukowej, Warszawa, 1913.
 46. Wektor Czasoposno matematiczno-fiziczno №5 Pracownia Fizyczna Muzeum przemyslu I rolnictwa ,Czionkami Drukarni Naukowej, Warszawa ,1913.
 47. Wektor Czasoposno matematiczno-fiziczno №8 Pracownia Fizyczna Muzeum przemyslu I rolnictwa ,Czionkami Drukarni Naukowej, Warszawa, 1913.
 48. Deward Kacz.Gry I zabawy mlodziezy oraz znaczenie ich w wychwaniu, Z.L.Zwiazkowej drukarni we lwowie, Lwow, 1895.
 49. Prochnicki F., Wojcika J. Wypisy polskie dla klasy pierwszej szkół gimnazyalnych I realnych, Z drukarni I litografii Pillera I Społki, Львів, 1905.
 50. Sprawozdanie derekcyi c. k. gimnazyum w sokalu za rok szkolny 1913/14 (Довідник дирекції Сокальської класичної гімназії в Сокалі за 1913/14 навчальний рік), Z drukarni V. L. Glazera w Sokalu ,Sokala (Сокаль), 1914.
 51. Zabawy I gry ruchowe. Dzieci I meodziezy. Wydanie drugie., Druk: Pilczek w Poznaniu Pilczek w Poznaniu, Lwowe, 1919.
 52. Program nauki w publicznych szkołach powseszechnych trzeciego stopnia z polskam jezykiem nauczania (tymczasowy), Drukarnia J. Zydaczewskiego, Lwow, поч. XX ст.
 53. Maria Germanowna Gry Zabawy, Nakladem K.S. Jakubowskiego, Lwow ,1923.
 54. Szczesny Polomski W Dwa Ognie i W KRZYZOWY OGIEN Drukarnia E.Zimnego, Lwow, 1935.
 55. Merja Reuttowna W noc czarow, Nakladem i drukiem Josefa Zawadzkiego, Wilnie .
 56. Fr.Baranski Smok Wawelski Spelka nakladowa Odrodzenie, Lwow, 1927.
 57. St.Hubert i I.Strycharski Z zycia zwierzat Ksiaznica polska towarzystws nauczycieli szkol wyzszych, Lwow-Warszawa, 1923.
 58. Zabawy i gry ruchowe, Ksiaznica polska towarzystws nauczycieli szkol wyzszych, Lwow, 1919.
 59. Otton Mieczyslaw Zukowski Spiewnik, Drukarnia J. Zydaczewskiego, Lwow, 1932.
 60. Wypisy polskie, Nakladem i drukiem I.Zwiazkowej drukarni, Lwow, 1905.
 61. Wypisy polskie, Nakladem i drukiem I.Zwiazkowej drukarni, Lwow, 1912.
 62. Podreczna Encyk;opedya Koscielna Tom XXI-XXII, Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa, 1910.
 63. Antoni Pawlowski Rachunki kupieckie Czesc I, Nakladem autora, Lwow, 1911.
 64. Wypisy z literaturydla klasy 5, Учбово-педагогічне видавництво «Радянська школа», Київ-Львів 1949.
 65. Matejko, Lwow-Warszawa.
 66. T.Mul, J.Radomski, Dr.S.ztolpa Nauka o czlowieku lacznie z higjena, Wydawnictwo Zakladu Narodowego imenia Ossolinskich, Lwow, 1935.
 67. Todeusz Andruchowicz i Wincenty Ogielski Roboty reczne w gline i papierze, nakladem ksiegarni naukowej, Lwow, 1925.
 68. Lirenka, Naklaadom Panstwowego wydawnictwa Ksiazek szkolnych, Lwow, 1926.
 69. W.Czyzycki Zajecia Rekodzielnicze Ksiegarnia Sw.Wojciecha, Poznan, 1934.
 70. Spiewnik Szkolny, Naklad i wlasnosc firmy St. Pleczynki ,Poznan ,1922.
 71. 150 Cwiczen i priesni na jeden,dwa i trzy glosy, Nakladom autora, Przemysl.
 72. Roman Heising Katechizm metodyczny nauczyciela spiewu, Czcionkami drukarni lotniczej w poznaniu, Poznan, 1931.
 73. Karol Hlawiczka i Waclaw Lachman Izanucmy piesn wesolo…, Naklad Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 74. Zarys Pedagogiki Tom drugi Panstowowe, Wydawnictwo naukowe, Warszawa, 1959.

Підготувала старший науковий

співробітник музею

Кіра Степанович