До 100-річчя від виходу педагогічного журналу «Вільна українська школа»

ВУШ-2«Вільна українська школа» (ВУШ) — перший загальнопедагогічний часопис, що був органом Всеукраїнської учительської спілки, і виходив у Києві з вересня 1917 року до січня 1920 року. Часопис продовжував розвивати ідеї української національної школи, які започаткував журнал «Світло». Виходило видання за загальною редакцією відомого освітнього діяча Спиридона Черкасенка, а згодом — Олександра Дорошкевича – відомого українського педагога, літературознавця, критика, завідувача відділу середніх шкіл Генерального секретаріату освіти. У різні роки до складу редакції входили: О. Астряб, Л. Білецький, Г. Голоскевич, О. Грушевський, В. Дурдуківський, М. Зеров, О. Музиченко, І. Огієнко, С. Русова, С. Сірополко, І. Стешенко, П. Холодний, Я. Чепіга та ін.

На сторінках журналу висвітлювалися питання розбудови шкільництва в Україні, створення єдиної національної школи, реформування вітчизняної освіти на засадах європейської педагогіки. Друкувалися урядові й настановчі матеріали з питань освіти, рішення учительських з’їздів, матеріали з теорії та практики шкільництва. Всього за період існування часопису вийшло 25 номерів. Співробітники ВУШ, як і члени Центрального Бюро Всеукраїнської учительської спілки, були ентузіастами своєї справи. Власні вміння і знання вони направляли на створення в Україні єдиної національної школи, доступної для всіх верств населення, що ухвалив, за їхньою ініціативою, Другий всеукраїнський учительський з’їзд у серпні 1917 року.

У першому номері ВУШ надруковано програму журналу, що складалася з таких пунктів: 1. Офіційний відділ (накази Генерального Секретаріату, Міністерства тощо); 2. Новітні течії в Європейській педагогіці як підвалини нової школи; 3. Організація нової школи (вчитель, учні, батьки, оточення); 4. Дошкільне виховання; 5. Нижча (початкова) школа; 6. Середня школа; 7. Вища школа; 8. Позашкільна освіта; 9. Питання професійної організації вчителів. Окрім статтей з теорії та практики навчання і виховання часопис містив ще й такі рубрики як: «З життя вчительських спілок», «Хроніка освіти», «Критика». На останній сторінці, власне обкладинці, друкувалалася бібліографія книг педагогічного та художнього змісту, які нещодавно вийшли друком.

На окрему увагу заслуговує рубрика «Критика», в якій подавався аналіз методичних праць для українського вчительства та підручників, читанок, літературних творів, призначених для дітей шкільного віку. Кожен номер журналу містив близько десятка рецензій. Аналіз давався досить ґрунтовний, об’єктивний, інколи навіть була присутня сувора критика на адресу автора, якщо видання було не належного рівня. Такий критичний аналіз видань значно допомагав педагогам при виборі підручників, призначених для навчання дітей в українських школах в умовах формування нової школи за національною ознакою.

У 1919 році редакційний комітет за сприяння українського педагога, методиста Олександра Музиченка започаткував рубрику «Школа в Західній Європі і Америці», яка вміщувала на своїх сторінках матеріали про досвід роботи зарубіжних шкіл. У передмові О. Музиченко зазначав, «що ця рубрика має намір розміщувати на своїх сторінках виклад цікавих моментів життя закордонних шкіл, наскільки це можливо спостерігати в німецькій, французькій, англійській і американській педагогічній літературі за час війни» [1919/18, № 6/7, c. 44].

Як бачимо журнал всебічно охоплював різні аспекти педагогічного процесу як в Україні, так і за її межами. Часопис сприяв поширенню ідей єдиної національної трудової школи, надавав практичну допомогу вчителям, висвітлював погляди педагогів, психологів, громадських діячів на розвиток освіти в Україні.

У 1917–1920 роках, в час Української національної революції, «Вільна українська школа» зазначала: «В Україні йде війна, що руйнує все живе і культуру. Чи залишиться у нас вільна українська школа, чи не вліземо знову в лабета колишньої русифікації?… Ніяка влада на Україні не може вдержатись без національної основи. А ця основа визначається рідною школою. Тому все українське вчительство повинно згуртуватись навколо рідної школи. Школа для українського народу повинна бути українською» [1918, № 5/6, с.1].

У фондах Педагогічного музею України зберігається 13 номерів «Вільної української школи». Часопис занесено до колекції «Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр.», що становить Науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477-1923 рр.), що становить національне надбання. Усі видання журналу, які зберігаються в музеї наразі оцифровано та занесено до Каталогу-путівника «Українська книга 1917-1921 рр. у фондах Педагогічного музею України». 100-річний ювілей видання Педагогічний музей України вшановує тематичною виставкою «Українська книга 1917-1921 рр.», в межах якої експонується часопис «Вільна українська школа».

Цікавим і символічним є і той факт, що у 1917 році видавництво «Вільної української школи» розміщувалось у будинку Педагогічного музею по вул. Володимирській, 57.
Більше про часопис можна дізнатися у розвідці: Палійчук Р.І. Роль часопису «Вільна українська школа» (1917-1919рр.) у реформуванні шкільної освіти в Україні / Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/26673/1/стаття Палійчук.pdf

У фондах Педагогічного музею України зберігаються такі номери ВУШ:

1. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1917. — № 1.
2. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1917. — № 2.
3. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1917. — № 3/4.
4. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918. — № 5-6.
5. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918. — № 7.
6. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918. — № 10.
7. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918/19. — № 1.
8. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918/19. — № 2/3.
9. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918/19. — № 4.
10. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918/19. — № 6/7.
11. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1918/19. — № 8-9.
12. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1919/20. — № 1-3.
13. Вільна українська школа: Орган Всеукраїнської Учительської Спілки. – К., 1919/20. — № 4-5.
14. Програми єдиної трудової школи (з ж-лу «ВУШ»). – 1917.

Підготувала ст. наук. співроб. Бондаренко В.В.

О. Дорошкевич - редактор ВУШ

О. Дорошкевич — редактор ВУШ

ВУШ ВУШ-1
Untitled.FR12 - 0001 Untitled.FR12 - 0002 P1140259
DSCN9616 DSCN9614 Фрагменти експозиції