музейні колекції

VІIІ Луньовські читання «Проблеми збереження музейний колекцій»

VІІІ Луньовські читання «Проблеми збереження музейний колекцій» відбудуться 30 березня 2017 року в ХНУ імені В.Н.Каразіна. Плануються наступні напрями роботи: проблеми консервації та реставрації музейних пам’яток, реституції національного культурного надбання України, вдосконалення нормативно-правової бази збереження музейних пам’яток, відновлення втрачених пам’яток; внесок музеєзнавців в організацію збереження історико-культурної спадщини.