Конференції

Участь у науковій конференції «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи»

25-26 листопада 2021 р. у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» відбулася наукова конференція «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи», серед тематичних напрямів якої: теоретико-методологічні основи; культурна спадщина як носій історичної пам’яті; архітектурні та археологічні пам’ятки: проблеми, нормативно-правова база, шляхи збереження та використання; музейна справа та музейна практика. В онлайн-зустрічі взяла участь провідна наукова співробітниця музею Лариса […]

Участь у ІІІ Всеукраїнському форумі «Ідентичність в історії: міждисциплінарний вимір»

24-25 червня 2021 року Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького організував ІІІ Всеукраїнський форум «Ідентичність в історії: міждисциплінарний вимір», де працювали такі секції: Музей та осягнення людиною свого місця у глобальному світі. Роль музеїв у конструюванні національних наративів. Роль музеїв у формуванні локальних та професійних ідентичностей. Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України, виступила […]

Про участь у ХV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи»

27-28 травня 2021 року відбулась в он-лайн форматі ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи». Організатори: Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, Державний політехнічний музей при НТУУ (КПІ) імені Ігоря Сікорського та Академія інженерних […]

Історико-педагогічна конференція “Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи”(Львів, 3-4 листопада 2016 р.)

Наукові співробітники Педагогічного музею взяли участь у щорічній історико-педагогічній конференції “Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи”, яка відбулася 3-4 листопада 2016 р. у Львівському національному університеті імені І. Франка.