• Участь у засіданні круглого столу «Лідер українства в Серці України»

 • Участь у конференції «Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави»

 • Участь у конференції «Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання»

 • Вебінар «Шкільна навчальна література: ретроспективи і перспективи»

 • Уроки війни. Вкрадене дитинство

 • Участь у ХІV Луньовських читаннях «Проблеми охорони та збереження музейних пам’яток у період воєнних дій та інших надзвичайних ситуацій: історія та сьогодення»

 • Вебінар «Українська педагогіка в персоналіях: Тарас Шевченко»

 • З історії освітніх медіа: педагогічний інформаційний плакат 1960-1980-х рр.

 • Вебінар «Педагогічна мапа Києва: вулиця Володимира Науменка»

 • Видавнича серія «Педагогічні републікації»

 • Участь у конференції «Сучасний музейний простір: проблеми, сьогодення та перспективи»

 • Вебінар «Сучасні моделі виховання»

 • Участь у роботі III Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження, збереження та популяризація пам’яток історико-культурної спадщини України (до 100-річчя від дня народження М. Сікорського)»

 • Вебінар «Педагогічна мапа Києва: вулиця Василя Седляра»

 • Дитячий журнал «Барвінок»

Історія музею

Статут Педагогічного музею України Історія Педагогічного музею України (за матеріалами ювілейної виставки до 110-річчя музею):                        

Ідея створення педагогічного музею

Ідея створення педагогічного музею в Києві належала видатному українському педагогу-методисту Тимофію Лубенцю. Фінансову части ну взяв на себе український підприємець-меценат М. Терещенко. Але потреби часу вимагали вкладення значних коштів в інші сфери народ ної освіти. А відтак виділені Терещенком кошти пішли на заснуван ня в Києві двох народних училищ. Врешті, в 1901 р., Педагогічний музей […]

«Освіта України у роки випробувань (1941-1945 рр.)»

ОСВІТА УКРАЇНИ У РОКИ ВИПРОБУВАНЬ: 1941-1945 (за матеріалами виставки у Педагогічному музеї України) Історія Великої Вітчизняної війни воістину невичерпна. Сьогодні ми знову повертаємося до подій того часу, прагнучи глибше зрозуміти історію своєї Вітчизни, осмислити витоки бойової і трудової доблесті нашого народу, причини патріотизму та героїзму своїх предків. Це завдання настійно вимагає нових досліджень з історії […]

Музейна колекція

Як і кожний музей, Педагогічний музей України має предмети своєї гордості серед експонатів Це, насамперед, пам’ятки XV-XVII ст.: латиномовний «Підручник географії, історії» (1488), знай дений в архівах католицького костьо лу в Житомирі, «Литовський статут» (1570). «Фразеологічний словник» (1598), «Хроніка Сарматії Європейсь кої» (XVII ст.), «Євангеліон» (1670), «Октоїх осьмиглавий, рукописний» (1768), «Євангеліє учительноє» (1670), «Правила пиитичиские» […]