До 80-річчя від дня народження Ніли Йосипівни Волошиної (1940 — 2010) — української педагогині, фахівчині з методики викладання української літератури

Її ім’я знають учні й учителі загальноосвітніх шкіл, студенти й викладачі ВНЗ, письменники й літературознавці. Її пристрасні емоційні виступи з інтересом слухали на зібраннях учителів-словесників, науково-практичних конференціях і семінарах в Україні та за її межами. Доброзичлива, чуйна, надзвичайно талановита людина, яка щедро ділилась своїми знаннями й досвідом з кожним, хто спілкувався з нею. Її щирість, щедрість, людяність і доброта у колі знайомих з нею людей стали легендарними — саме такою знали Нілу Йосипівну Волошину.

Ніла Волошина народилася 2 січня 1940 р. в с. Думанів Хмельницької області. Освіту здобула у Славутському педучилищі та Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. Усе своє життя Ніла Волошина присвятила школі: спочатку як учитель початкових класів, потім як учитель української мови і літератури. Небайдужість до стану літературної освіти в школах України привела Нілу Йосипівну в Науково-дослідний інститут педагогіки. З 1972 р. — молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії методики літератури. У 1975 р. Н. Волошина закінчила аспірантуру в Київському державному педагогічному інституті ім. О. М. Горького. З 1995 р. — доктор педагогічних наук, професор(1996), член-кореспондент НАПН України (1999). Тема докторської дисертації Н. Волошиної — «Теоретичні й методичні засади естетичного виховання учнів у процесі вивчення української літератури в середній школі».

Результатом наукової школи Н. Волошиної є підготовка 39 кандидатів і 4 докторів педагогічних наук; близько 300 наукових праць із загальних проблем виховання та методики літератури, шкільних підручників, програм для загальноосвітніх шкіл, методичних посібників. Ніла Йосипівна була засновником та головним редактором журналу «Українська література в загальноосвітній школі».

Наукова спадщина Ніли Волошиної нині всебічно досліджується. Інститутом педагогіки НАПН України, починаючи з 2012 р., започатковані щорічні педагогічні Волошинські читання. У 2019 р. читання проходили під назвою — Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство». З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті Інституту педагогіки НАПН України за посиланням: http://www.undip.org.ua/news/library/zbirniki_detail.php?ID=8991

У фондах Педагогічного музею України зберігаються окремі праці та публікації в періодиці Н. Волошиної. А саме:

  1. Волошина Н. И. Эстетическое воспитание учащихся в процессе изучения украинской литературы. Автореферат на соиск. научной степени кандидата педагогических наук. 13.00.02 – метод. л-ры. (Киев, 1977);
  2. Волошина Н. Й. Уроки позакласного читання у старших класах. Посібник для вчителя. ( Київ, 1988);
  3. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я., Волошина Н. Й. Читанка. Підручник для 4 кл. (Київ, 1995);
  4. Волошина Н. Й. Вивчення української літератури в 5-му класі. Посібник для вчителя. (Київ, 1997).
  5. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я., Волошина Н. Й. Читанка. Підручник для 4 кл. учнів зі зниженим зором спеціальних та середніх загальноосвітніх шкіл. (Київ, 1998).
  6. Волошина Н. Орієнтовне планування навчального матеріалу з української літератури для 5-11-х класів // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. №3. – С. 24-33.

У пам’яті своїх колег, учнів та друзів Ніла Йосипівна Волошина назавжди лишилася мудрим наставником, невтомним ученим, доброю та чуйною людиною, прекрасною жінкою з неповторним, вишуканим смаком. Свідченням цього є світлини, представлені у цій виставці. Фото для експонування були надані Педагогічному музею науковцями НАПН України та родиною.

Н. Волошина в студентські роки 1957.

Ніла Волошина. Велике Залісся

Ніла Волошина з чоловіком Іларіоном Костецьким

З сином Володимиром (1962)

Сім’я Н. Волошиної після концерту (1965)

З сином Володимиром (1973)

Ніла Волошина

З подругою Можарівською В.

Ніла Волошина з мамою Марією Миколаївною

Ніла Йосипівна з сином Володимиром

Відкриття виставки «АПН України-15 років» в Педагогічному музеї, 2007

З колегами. Верхній ряд: Л. Сімакова, Н. Волошина, В. Дробот. Нижній ряд: В. Гречинська, О. Мазуркевич, О. Бандура.

Доповідь на конференції

Біля пам’ятника У. Самчуку (Рівне, 2005)

В Інституті педагогіки НАПН України (2006)

Виступ Н. Волошиної на конференції (Житомир, 2004)

Виступ на засіданні вченої ради (Черкаси, 2005)

З колегами (2006)

Захист дисертації В.В. Гладишева (2008)

Н. Волошина з редактором підручників С.С. Литвин

Н. Волошина зі своїми дисертантами

Підготувала

старша наукова співробітниця

Бондаренко Вікторія