До 90-річчя від дня народження Надії Федорівни Скрипченко (1931 – 1996) — педагогині, фахівчині з початкової освіти, авторки підручників

Надія Скрипченко

Надія Федорівна Скрипченко народилася 15 серпня 1931 в с. Лисянка Черкаської області. Освіту здобула у Лисянській середній школі (1951) та  Черкаському педагогічному інституті (1958) (факультет української філології). Обидва заклади закінчила з відзнакою.

Невдовзі переїхала до Києва, де почала працювати вчителем початкових класів 112-ї середньої школи. У серпні 1960 перейшла на роботу в Науково-дослідний інститут педагогіки УРСР (НДІП) на посаду молодшого наукового співробітника відділу дидактики. У 1963 – 1965 навчалася в аспірантурі при цьому ж відділі, потім успішно захистила кандидатську дисертацію з теми «Формування навчальних дій в учнів початкових класів». Науковим керівником Н. Скрипченко у написанні дисертації був відомий учений В. Помагайба. По закінченні аспірантури  працювала молодшим, а згодом старшим науковим співробітником сектору початкового навчання Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР.

Особливе місце серед досліджень Н. Скрипченко посідали проблеми,

Н. Ф. Скрипченко консультує методистів Київського обласного інституту удосконалення вчителів. 1980-ті.
(з фондів Педагогічного музею України)

пов’язані з формуванням у молодших школярів навичок читання та письма. З цією метою подружжя Скрипченків створило при середній школі № 166 м. Києва одну з перших лабораторій для дослідження навчання, виховання і розвитку молодших школярів. На базі цієї лабораторії були зібрані дані про вплив змісту й методів навчання на інтелектуальний розвиток дітей. Тут Надія Федорівна апробувала свої підручники («Буквар», «Читанка») та методичні рекомендації до них.  

Працюючи в НДІПі, вчена разом з командою однодумців здійснила теоретичний аналіз навчання, виховання і розвитку шестирічних дітей в умовах педагогічного експерименту.

Н. Ф. Скрипченко проводить заняття з учнями-шестилітками. 1985. (з фондів Педагогічного музею України)

Експеримент тривав п’ять років (1965—1970) і був зумовлений переходом початкової ланки школи з чотирирічного на трирічний термін навчання. У 1976 у Науково-дослідному інституті педагогіки було створено лабораторію з проблем навчання і виховання дітей шестирічного віку, яку очолила Н. Скрипченко. За її керівництва був здійснений широкий експеримент у чотирьох районах Волинської, Донецької, Львівської та Черкаської областей і деяких містах Дніпропетровської області. У цих регіонах всі діти шестирічного віку охоплювалися школами й дитячими садками спочатку для підготовки до школи, а з 1986 — для систематичного навчання у школі, починаючи з шестирічного віку. Експеримент показав, що значна більшість дітей-шестиліток готові до систематичного навчання. Крім того, Надія Скрипченко разом із співробітниками лабораторії розробила численні дидактичні, навчальні і методичні посібників для вчителів і вихователів, які працювали з шестилітніми дітьми. Зокрема, «Вивчення української мови в підготовчих класах загальноосвітніх шкіл» (1978), «Навчальні завдання із звукового аналізу й письма» (1981), «Календарне планування програмного матеріалу в експериментальних підготовчих класах» (1981), «Уроки навчання в підготовчих класах» (1982), «Методичні рекомендації щодо проведення дидактичних ігор в підготовчих класах» (1983), «Дидактичні ігри і пізнавальні завдання в підготовчих класах» (1984), «Навчання письма шестирічних» (1984), «Заняття з дітьми, які не відвідують підготовчих класів і дошкільних закладів. 2 книги» (1985), «Дидактичний матеріал з навчання грамоти» (1989).

Журнал «Розкажіть онуку». 1995. №2 Засновниця і гол. редакторка – Скрипченко Н.Ф.

Загалом Надія Федорівна — авторка близько 400 наукових і науково-методичних праць. Серед них одинадцять оригінальних підручників для початкових класів (букварі, читанки для українських шкіл та частково — російських, угорських, польських), які витримали десятки перевидань. Надія Федорівна створила вісім навчальних посібників для шести- й семилітніх першокласників, п’ять збірників для самостійного читання, більш як десять альбомів-картин з розвитку мовлення учнів початкових класів, методичних посібників для вчителів, вихователів дитячих дошкільних закладів, програми викладання української мови на факультетах підвищення кваліфікації учителів початкових класів педагогічних інститутів та училищ. Підручники для учнів і посібники для вчителів, написані Н. Скрипченко, мали заслужену популярність серед педагогів й дістали високу оцінку на сторінках педагогічної преси та міжнародних виставках шкільних підручників.       

Надія Федорівна протягом багатьох років входила до складу редакційної колегії журналу «Початкова школа», редакційної ради видавництва «Радянська школа», а також стала фундатором газети-журналу «Розкажіть онуку», який сама й редагувала. Вона була членом Вченої ради Інституту педагогіки АПН України, членом Проблемної ради з питань початкового навчання АПН СРСР, Науково-методичної ради Міністерства освіти УРСР, Художньо-технічної ради Держкомвидаву УРСР з навчально-методичної літератури.

За багаторічну плідну діяльність на ниві освіти Н. Ф. Скрипченко була удостоєна багатьох нагород, зокрема медалі А. С. Макаренка, відзначена почесним званням «Відмінник народної освіти», «Заслужений вчитель України».

Померла Надія Скрипченко 9 серпня 1996 у Києві.​

 

Надія Скрипченко. 1980-ті. (з фондів Педагогічного музею України)

 

На фото (справа наліво): Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф., Бібік Н. М., Підгорна Н. І. 1981. (з фондів Педагогічного музею України)

 

Н. Ф. Скрипченко у складі учасників V Всесоюзних педагогічних читань (Алма-Ата, 1979). (з фондів Педагогічного музею України)

Фрагмент публікації з журналу «Україна» за 1984, №1. Інтерв’ю з науковцями НДІП на тему педагогічного експерименту (з фондів Педагогічного музею України)

Фрагмент виставки «2016-й педагогічний», Педагогічний музей України, 2016.

Фрагмент виставки «2016-й педагогічний», Педагогічний музей України, 2016.

 

У фондах Педагогічного музею України зберігається колекція букварів та читанок, укладених науковицею, а також окремі науково-методичні виданя та статті.

Праці:

 1. Скрипченко Н. Ф. Методичні вказівки до читання для 1-го класу. Київ : Радянська школа, 1971.
 2. Скрипченко Н. Ф. Психологічний розвиток учнів. Київ : Радянська школа, 1974.
 3. Скрипченко Н. Ф Методичні вказівки до читання для 2-го класу. Посіб. для вчителів. Київ : Радянська школа, 1975.
 4. Скрипченко Н. Ф. Читання у 1-му класі: посіб. для вчителів. 2-ге вид. Київ : Радянська школа, 1977.
 5. Скрипченко Н. Ф. Читання в другому класі: посіб. для вчителів. 2-ге вид. Київ : Радянська школа, 1981.

     У співавторстві:

 1. Читанка для 1-го класу / Упоряд.: Т. Ю. Горбунцова, Н. Ф Скрипченко, О. Ф. Шинкаренко. Київ : Радянська школа, 1968.
 2. Про підготовку до школи шестиліток, не охоплених дитячим садком: Метод. лист / Укладачі: Н. Ф. Скрипченко, М. Г. Парфьонов, І. П. Костюченко. Київ : Радянська школа, 1973.
 3. Скрипченко Н. Ф., Шинкаренко О. Ф., Горбунцова Т. Ю. Читанка. 1 клас. Київ : Радянська школа, 1976.
 4. Скрипченко Н. Ф., Ткаченко Н. С., Горбунцова Т. Ю. Читанка: підручник для 2-го класу. 5-те вид. Київ : Радянська школа, 1977.
 5. Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. та ін. Вивчення української мови в підготовчих класах загальноосвітніх шкіл: метод, розробки. Київ : Радянська школа, 1978.
 6. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я. Струмочок: зб. творів для позакпасного читання у 2-му класі. Київ : Радянська шкла, 1978.
 7. Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. Буквар: для підготовчих класів загальноосвітніх шкіл. Київ : Радянська школа, 1980.
 8. Веснянка: зб. творів для самостійн. читання у 1-му класі / Упоряд.: Н. Ф Скрипченко, М. С. Вашуленко. Київ : Радянська школа, 1981.
 9. Скрипченко Н. Ф., Горбунцова Т. Ю., Шинкаренко О. Ф.. Читанка: підручник для 1-го класу трирічної початкової школи. 5-те вид. Київ : Радянська школа, 1986.
 10. Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. Буквар: для шестирічок. Київ : Радянська школа, 1986.
 11. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я. Читання в 3-му класі чотирирічної початкової школи: посіб. для вчителів. К : Радянська школа, 1988.
 12. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я., Волошина Н. Й. Читання в 4-му класі чотирирічної початкової школи: посіб. для вчителя. Київ : Радянська школа, 1989.
 13. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я. Читанка: підруч. для 1-го класу трирічної почат. шк. 2-ге вид. Київ : Радянська школа, 1992.
 14. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я. Читанка: підруч. для 2-го класу трирічної почат. шк. 5-те вид. Київ : Радянська школа, 1993.
 15. Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. Буквар: підруч. для 1-го класу чотирирічної і трирічної почат. шк. 10-те вид. Київ : Радянська школа, 1996.
 16. Скрипченко Н. Ф., Савченко О. Я. Читанка: підруч. для 3-го класу чотирирічної почат. шк. і 2-го класу трирічної почат. шк. 9-те вид. Київ : Освіта, 2001.

Статті:

 1. Скрипченко Н. Ф. Вироблення орфографічних навичок у першокласників. Українська мова і література в школі. 1967. № 7. С. 70 – 75.
 2. Скрипченко Н. Ф. Графічні навички молодших школярів. Початкова школа. 1969. № 5. С. 71 – 75.
 3. Скрипченко Н. Ф. Уроки читання у другому класі. Початкова школа. 1970. № 8. С. 69 – 72.
 4. Скрипченко Н. Ф. Орієнтовне планування уроків читання в першому класі. Початкова школа. 1970. № 1. С. 76 – 86.
 5. Скрипченко Н. Ф. Письмові контрольні роботи з української мови та їх оцінювання. Початкова школа. 1971. № 10. С. 63 – 69.
 6. Скрипченко Н. Ф. Уроки читання в третьму класі. Початкова школа. № 8. С. 39 – 46.
 7. Скрипченко Н. Ф. Робота над технікою читання. Початкова школа. 1973. № 2. С. 18 – 25.
 8. Скрипченко Н. Ф. Деякі осоливості навчання шестиліток. Початкова школа. 1975. № 3. С. 64– 69.
 9. Скрипченко Н. Ф. Вимоги до уроків читання. Початкова школа. 1976. № 1. С. 16 – 21.
 10. Скрипченко Н. Ф. Загальні постанови і календарне планування програмного матеріалу: 3-річна початкова школа. Читання, 1 клас. Початкова школа. 1988. № 12.
 11. Скрипченко Н. Ф. Цікаво вчитися. Початкова школа. 1990. № 3. С. 27 –32.
 12. Скрипченко Н. Ф. Шляхи вдосконалення класного й позакласного читання. Початкова школа. 1990. № 5.
 13. Скрипченко Н. Ф. Лабораторія навчання і вихованя молодших школярів. Початкова школа. 1996. № 3. С. 7 – 13.

У співавторстві:

 1. Бандура О. М., Скрипченко Н. Ф. Робота з синонімами в четвертому класі. Українська мова і література в школі. 1966. № 12. С. 58 — 64.
 2. Скрипченко Н. Ф., Кремінь З. П. Умови переходу до роботи за новими програмами. Українська мова і література в школі. 1968. № 8. С. 71 — 77.
 3. Богданович М. В., Скрипченко Н. Ф. Трирічний експеримент завершено. Початкова школа. 1970. № 11. С. 4 — 11.
 4. Скрипченко Н. Ф., Вашуленко М. С. Вимоги до букваря. Початкова школа. 1973. № 5. С. 73 – 79.
 5. Скрипченко Н. Ф., Скрипченко О. В. Проблеми навчання дітей шестирічного віку. Початкова школа. 1973. № 3. – С. 65 – 71.
 6. Скрипченко Н. Ф., Скрипченко О. В. Актуальні проблеми навчання, виховання і розвитку учнів підготовчих класів. Початкова школа. 1978. № 6. С. 56 –61.
 7. Скрипченко Н. Ф., Скрипченко О. В. Система завдань для визначення наслідків навчання і розвитку дітей. Початкова школа. 1979. № 5. С. 61 – 66.
 8. Скрипченко Н. Ф., Скрипченко О. В. Запорука успіху – системний підхід. Початкова школа. 1983. № 5. С. 55 – 61.
 9. Савченко О. Я., Скрипченко Н. Ф. Читання в 4-му класі. Початкова школа. 1989. № 7. С. 15 – 22.

Література:

 1. Особова справа Скрипченко Н. Ф. (1931 – 1996). Архів Інституту педагогіки НАПН України.
 2. Березівська Л. Д. Скрипченко Надія Федорівна. Інститут педагогіки АПН України: 80. Київ : Педагогічна думка. 2006. С. 308 – 310.
 3. Березівська Л. Д. Скрипченко Надія Федорівна (1931–1996) [Текст] / Л. Д. Березівська. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. для студ. вузів : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 2 : ХХ століття. С. 507-511.
 4. Березівська Л. Д. Життєвий та науково-педагогічний шлях Надії Федорівни Скрипченко (1931 – 1996). Початкова школа. 2001. № 9.

 

Виставку підготувала

старша наукова співробітниця

Вікторія Бондаренко