До 100-річчя від дня народження Василя Онисимовича Онищука (1919 – 1989)

Василь Онисимович Онищук – вчений, педагог, учитель, фахівець у галузі дидактики.

Народився 26 лютого 1919 р. в с. Жабокричі Крижопільського району Вінницької області в селянській родині. Після закінчення семирічної школи, вступає до Одеського консервного технікуму. Далі навчався на вечірньому відділенні робітфаку при Одеському університеті та на географічному факультеті Одеського університету. Навчання перервала війна і юнак добровільно пішов на фронт. Уже восени 1941 р. брав участь в обороні Криму. У бою був тяжко поранений і опинився у ворожому тилу. Після часткового одужання, за допомоги місцевих жителів, В. О. Онищук пробрався до рідного села, де жила його мати. Місцева влада призначила Василя Онисимовича вчителем математики в початковій школі. Після звільнення окупованої території радянськими військами в 1944 р. районна влада призначила Василя Онисимовича директором семирічної школи з метою відновлення і налагодження роботи навчального закладу. У 1944 — 1945 рр. В. Онищук був призваний на фронт і брав участь у боях (Румунія, Польща, Німеччина, Чехословаччина) як розвідник-артилерист 1322-го винищувально-артилерійського полку. У жовтні 1945 р. був демобілізований і  повернувся до Одеського університету, який закінчив у 1946 р. З 1946 по 1955 рр.  працював викладачем в Бершадському педагогічному училищі, де викладав педагогіку, психологію, географію і методику географії, керував педагогічною практикою студентів. У 1955 р. В. Онищук був переведений на посаду завідувача кабінету історії Вінницького обласного інституту вдосконалення вчителів. Від серпня 1955 до березня 1959 р. працював завучем Плисківської середньої школи у Вінницькій області. У 1957 — 1958 рр. водночас з основною роботою Василь Онисимович навчався в річній аспірантурі Інституту методів навчання АПН РРФСР. В грудні 1958 р. захистив кандидатську дисертацію і обійняв посаду старшого наукового співробітника відділу дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР. З грудня 1965 р. В. О. Онищук — завідувач сектора дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки, а з жовтня 1970 р.  — завідувач відділу дидактики, де й працював до липня 1982 р.

В. Онищук в робочому кабінеті з колегами (з архіву ПМУ)

Наукові інтереси Василя Онисимовича зосереджувались у галузі дидактики. Він досліджував зміст і структуру засвоєння учнями знань, формування навичок і вмінь, шляхи підвищення якості знань та ефективності процесу навчання; типологію, структуру й методику уроку. Праці вченого про методи дидактичних досліджень сприяли розширенню наукових розвідок, що спиралися на експеримент. Під час роботи в Науково-дослідному інституті педагогіки В. О. Онищук керував науковими дослідженнями молодих науковців і підготував 12 аспірантів, які успішно захистили кандидатські дисертації. За плідну науково-педагогічну діяльність Василь Онисимович неодноразово відзначався грамотами Міністерства освіти України, Педагогічного товариства. У 1976 р. нагороджений знаком «Відмінник народної освіти», медаллю А. С. Макаренка.

В. О. Онищук опублікував близько 20 книжок для вчителів. Деякі з них перекладено литовською, латвійською, молдавською, польською та вірменською мовами. Серед них: «Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (V — VIII класи)» (1964), «Вправи учнів на уроках» (1966), «Шлях до глибоких знань. Суть і закономірності процесу засвоєння знань» (1969), «Узагальнення і систематизація знань учнів (IV — VIII класи)» (1970), «Типы, структура и методика урока в школе» (1973, 1976), «Активізація навчання старшокласників» (1978), «Організація навчання в умовах кабінетної системи» (1980), «Урок в современной школе» (1981), «Уроки природознавства в 2 і 3 класах трирічної початкової школи» (1986) та ін. Він створив підручник «Природоведение-3», який витримав 15 видань (1968 — 1987). Учений написав два розділи до підручника «Педагогіка» для студентів педінститутів та університетів, який вийшов у 1986 р. за редакцією М. Д. Ярмаченка. Перу В. О. Онищука належить більш як 60 наукових статей у різних збірниках, журналах та газетах. Василь Онисимович працював до останнього дня свого життя, прагнув захистити докторську дисертацію. Але не встиг, помер від інфаркту 29 листопада 1989 р. Творчий доробок ученого використовують дидакти, викладачі вищих навчальних закладів, учителі.

Василь Онищук (в центрі світлини) разом зі студентами ІІ-Б курсу Бершадського педучилища. 23 червня 1947 року.
(Фото передала Гриб (Морванюк) Людмила Іванівна, донька однієї з учениць педагога)

Детальнішу інформацію про вченого та його науковий доробок можна прочитати у науковій розвідці: Березівська Л. Д. Онищук Василь Онисимович // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн: Кн. 2: Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 474.

У фондах Педагогічного музею України зберігається персональний комплекс матеріалів В. О. Онищука, публікації в педагогічних часописах та окремі праці вченого.

Праці В. О. Онищука з фондів Педагогічного музею України:

1. Онищук В. О., Помагайба В. І., Татенко О. С. Про поліпшення методів у 8-й  школі / За ред В. І. Помагайби. К., 1962.
2. Онищук В. О. Використання чуттєвого досвіду учнів ІV класів при формуванні у них географічних уявлень. – Наукові записки. – Т.       ХХХ. Питання поч. Школи. – Київ: Радянська школа, 1963. – 167 с.
3. Онищук В. О. Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (V-VIII класи). Київ: Радянська школа, 1964. – 164 с.
4. Онищук В. О. Вправи учнів на уроках у 5-8 класах. К., 1966.
5. Онищук В. О. Шлях до глибоких знань: Суть і закономірності процесу засвоєння знань. К., 1969.
6. Онищук В. О. Узагальнення і систематизація знань учнів (IV-VIII класи). К., 1970.
7. Онищук В. О. Типи, структура и методика уроку в школі. К., 1973.
8. Онищук В. О. Активізація навчання старшокласників. К., 1978.
9. Онищук В. О. Функції і структура методів навчання / За ред. В. О. Онищука. К., 1979.
10. Онищук В. О. Організація навчання в умовах кабінетної системи. К., 1980. 10. Онищук В. А. Урок в современной школе: Пособие для учителей. М., 1981 [співавтор Л. К. Нарочна].
11. Дидактика современной школы: Пособие для учителей / Под ред. В. А. Онищука. К., 1987.

Статті:

  1. Онищук В. О. Проведення дидактичного експерименту / В. О. Онищук // Радянська школа. — 1960. — № 5. – С. 13 – 19.
  2. Онищук В. О., Черпінський М. В. Засідання відділів науково-дослідного інституту педагогіки УРСР / В. О. Онищук, М. В. Черпінський // Радянська школа. – 1961 — № 3. – С. 81 – 85.
  3. Онищук В. О. Різні методи на різних етапах вивчення всього матеріалу // Радянська школа. — 1962. — № 10. – С. 14 — 21.
  4. Онищук В. О. Використання чуттєвого досвіду учнів ІV класу при формуванні у них географічних уявлень / В. О. Онищук // Наукові записки. Т. ІІІ. Питання початкової освіти. – Київ, 1963. – С. 167 – 190.
  5. Онищук В. О. Досвід і експеримент у дидактиці / В. О. Онищук // Радянська школа. — 1963. — № 8. – С. 41 – 46.
  6. Онищук В. А. Лабараторные работы в школе / В. А. Онищук // Советская педагогика. – 1969. — № 8. – С. 37 — 46.
  7. Онищук В. О. Роль проблемних ситуацій у дидактичних дослідженнях / В. О. Онищук // Педагогіка. – 1975. – Вип. 14. – С. 3 – 10.8

Література:

  1. Березівська Л. Д. Онищук Василь Онисимович // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн: Кн. 2: Навч. посібник / За ред. О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 474.
  2. Березівська Л. Д. Життєвий шлях та педагогічна спадщина Онищука В. О. (1919—1989) // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України. К., 2000.

Зразки рукописних нотаток вченого (з архіву ПМУ)

Зразки рукописних нотаток вченого (з архіву ПМУ)

Зразки рукописних нотаток вченого (з архіву ПМУ)

 

Підготувала

старший науковий співробітник

Бондаренко Вікторія