Навчально-методичне забезпечення використання краєзнавства в освіті

Реалії змісту освітянського середовища за роки незалежності України кардинально змінились. Система навчально-методичного супроводу шкільного краєзнавстваохоплює: навчальні програми курсів за вибором (спецкурси, факультативи), гуртків краєзнавчого профілю; навчальні посібники та методичні матеріали (рекомендації, розробки занять, профільні дидактичні матеріали тощо).

У багатьох областях створено і видано навчальні посібники з краєзнавства. Цей процес надзвичайно розмаїтий і цікавий, оскільки кожна місцина має свої особливості – історичні, природні, ментальні, світоглядні, конфесійні. Автори намагаються розкрити дітям багатство і красу рідного краю, презентувати духовні надбання, відкрити учням чарівний світ навколо себе, допомогти утвердитись у почутті власної унікальності та неповторності.

На нашій виставці ми експонуємо декілька навчальних посібників різних за змістом та методикою його викладу. Процес їх підготовки та видання відбувається в конкретних областях та районах і відзначається надзвичайно цікавим та широким спектром історичних, культурних подій і явищ, неординарністю та різноманітністю, чим власне й цікаві сучасні регіональні процеси посібникотворення на краєзнавчій основі. Особливої уваги заслуговує методичний апарат навчальних видань – додатки, запитання, творчі завдання, витяги з документів, рекомендована література з теми та електронні джерела.

Важливим є фактор залучення до процесу підготовки цих видань науковців, педагогів-практиків, краєзнавців-аматорів, музейників, спеціалістів редакцій «Книги пам’яті», державних архівів тощо. Зазначені посібники видані місцевими видавництвами, таким чином реалізовані творчі можливості дизайнерів та видавців, які демонструють своєрідність ілюстративно-зображувальних можливостей. Фінансування краєзнавчих книг та комплектів відбувається з різних джерел – за кошти місцевих бюджетів, підприємців та окремих осіб, часто земляків), як результати дослідницьких культурологічних проектів тощо.

Приклади посібників:

01Моє улюблене місто Миколаїв: Книга для учнів початкових класів. – Миколаїв, 2008. – 48 с.

У книзі розповідається про історію та сьогодення міста Миколаєва. Видання адресоване дітям молодшого та середнього шкільного віку. Вона також буде цікава усім, хто любить рідне місто та гостям Миколаєва.

Книга переможець обласного конкурсу «Краща миколаївська книга» в номінації «Краще видання для дітей та юнацтва».

 

02

Зайцев Б. П., Скирда В. В., Воропаєва В. В., Марченко О. С., Скирда І. М. Історія рідного краю (Харківщинознавство): Навчальний посібник. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 264 с.

Навчальний посібник «Історія рідного краю (Харківщинознавство) розроблений і підготовлений колективом науковців та вчителів-практиків із використанням унікальних ілюстрацій, наданих археологами. Посібник охоплює період від найдавніших часів до ХХ століття. Матеріал книги ґрунтується на історичних документах та матеріалах археологічних досліджень. Велику увагу приділено історії заснування міста Харкова. Розділи посібника розкривають не лише побут, а й політичний, адміністративно-територіальний устрій Харківщини та її населення, стан освіти, мистецьке життя і багато іншого.

Для старшокласників, учителів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.

03

Харківщинознавство: Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією Л. Д. Покроєвої, В. Є. Лунячека. – Харків: Гімназія, 2004. – 432 с.

У навчальному посібнику, складеному на підставі наукових досліджень харківських учених надано матеріал з минулого і сьогодення Харківської області, висвітлено етапи її розвитку, становлення як великого промислового, наукового, освітнього і культурного регіону України.

Рекомендовано для викладання навчального курсу «Харківщинознавство» у 8-9 класах, курсів за вибором, факультативів та як додатковий матеріал до курсу історії України у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Цікавим є підхід до формування змісту посібника:

Вступ – характеристика курсу «Харківщинознавство», огляд джерел знань та літератури про рідний край.

Блок «Історія»

 • Далеке минуле нашого краю у найдавніші часи, період середньовіччя, духовна культура слов᾽ян-українців.
 • Територія нашого краю у ХVІІ столітті. Утворення Слобідської України. Формування території Харківщини. Заселення території Дикого поля. Заснування міст і слобод, міста Харкова, політичне значення населених пунктів Харківщини, економічний розвиток краю.
 • Харківщина у ХVІІІ столітті. Адміністративний устрій, економічний розвиток, архітектура Харківщини, освіта, наука та культура.
 • Харківщина у ХІХ столітті. Характеристика території, населення. Політичне значення Харківщини, розвиток економіки і торгівлі, освіти науки. Театральне, музичне, образотворче мистецтво, література, архітектура та містобудування, благоустрій міста Харкова. Релігійне життя на Харківщині.
 • Харківщина у ХХ столітті. Участь населення у політичних подіях початку ХХ століття. Індустріалізація та колективізація, голодомор на території краю. Розвиток освіти.
 • Харківщина у роки Великої Вітчизняної війни.
 • Розвиток Харківщини у повоєнні десятиліття, у 60-70-і роки, перебудова суспільно-економічного життя. Харківщина на зламі століть. Розвиток науки, освіти, літературно-мистецького життя, архітектури краю. Релігія і церква у ХХ століття.

Блок «Географія»

 • Географічне положення Харківщини, природні умови, населення та трудові ресурси, економіка, екологічний стан.
 • Мій Харків.

Також навчальний посібник містить список використаної літератури, яким можуть користуватись читачі.

04

Букавин І. Я. Історія Тернопілля. Наш край з найдавніших часів до наших днів. – Тернопіль: Астон, 2004. – 104 с.

 

У виданні висвітлено історію Тернопілля від найдавніших часів до сьогодення. Основну увагу приділено історії міста Тернополя – провідного політичного, економічного і культурного центру Тернопільської області.

Для школярів, вчителів історії та всіх, хто цікавиться історією нашого краю

05

Історія Тернопілля. Документи та матеріали до тем «Наш край» / Автор-упорядник Букавин І. А. – Тернопіль: Астон, 2004. – 48 с.

Посібник є додатком до «Історії Тернопілля. Наш край з найдавніших часів до наших днів». Містить документи та матеріали до тем «Наш край», покликані допомогти кращому засвоєнню вивченого.

Посібник розрахований на вчителів історії та учнів 7-11 класів. В адаптованому вигляді може використовуватись учнями 5 класу. Книга стане у нагоді всім, хто цікавиться історією Тернопілля.

 

 

06Кіровоградщина. Історіярідного краю: навч. посіб.: [для загальносвіт. навч. закл. Кіровогр. обл.]; / за ред.: І.А.Козир. – Кіровоград: Імекс-ЛТД. – 304 с.

Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань.

Метою посібника є поглиблення пізнавального інтересу учнів до рідного краю як складової України, подальший розвиток краєзнавчого руху на Кіровоградщині, виховання в учнівської молоді поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної спадщини рідного краю, ознайомлення учнів з історичним минулим та сьогоденням свого народу, яке пробуджує почуття національної свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історії сучасної Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської та європейської історії.

Потенціал регіонально-навчального видання може бути використаний у системі діяльності навчальних закладів – вивчення програмового матеріалу, позаурочній роботі з предмету, формуванні шкільних традицій, при проведенні виховних заходів, у роботі Малої академії наук, краєзнавчих гуртків і музеїв, самоосвіті педагогів та батьків.

Видання носить публіцистичний характер і буде цікавиммешканцям Кіровоградщини для родинногочитання

07

Довгань А. І., Совенко В. В., Гудима В. М. Київщинознавство: Підручник для 7 класу загальноосвітньої школи. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 118 с.

Підручник побудований за діючою програмою з Київщинознавства. Підібрано цікавий змістовний матеріал з тем: «Освіта рідного краю», «Розвиток науки на території Київщини», «Розвиток засобів масової інформації», «Екологічна ситуація», «Охорона здоров’я та спорт у Київській області».

Краще засвоїти матеріал допоможуть запитання і завдання, які подаються у кожному параграфі, а також рубрики «Запам᾽ятай», «Це цікаво знати», та «Словничок».

Матеріали даного підручники адаптовані до вікових особливостей семикласників.

Підручник розрахований на учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів.

 

08Довгань А. І., Совенко В. В., Гудима В. М. Київщинознавство. 11 клас: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 230с.

У навчальному посібнику містяться матеріали до занять з курсу Київщинознавство в 11 класі. Посібник містить усі теми, передбачені програмою: «Вступ», «Економічний розвиток рідного краю», «Освіта», «Розвиток науки», «Культурні надбання рідного краю», «Релігія як суспільно-культурне явище».

Посібник розрахований на вчителів, що викладають курс Київщинознавство та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

У посібнику розроблено 31 навчальне заняття, 4 години – резервні. Вчитель може використати їх для найбільш поглибленого вивчення окремих тем, проведення тематичних екскурсій, практичних занять, пошукової і дослідницької роботи, закріплення і узагальнення вивченого матеріалу.

09Київщинознавство :Навч. посіб. / Упор. Б. О. Чернов, О. І. Потапенко / За заг. наук. ред. В. П. Коцура / Авторський колектив: В. П. Коцур, В. В. Куйбіда, Б. О. Чернов та ін.. – К.: Міленіум, 2007. – 310 с.

Посібник складено за окремими темами програми курсу «Київщинознавство». Він містить відомості про теоретико-методологічні проблеми київщинознавства, особливо ретельно висвітлено питання природи Київщини та еколого-географічних назв Київської області. Вперше висвітлені питання образотворчо-мистецького, музичного та церковного краєзнавства.

Для вчителів, викладачів педагогічних інститутів й університетів.

Короткий зміст:

 • Літературне краєзнавство.
 • Літературне київщинознавство.
 • Проблеми бібліотечного краєзнавства.
 • Образотворчо-мистецьке та музичне краєзнавство.
 • Народна музична творчість Київщини.
 • Церковне краєзнавство Київщини

10Н. Йова, Т. Гойда

Історія рідного краю. Бориспільщина. Навчальний посібник.

ПП «Люксар», 2002. – 144 с.

Стислий виклад історії міста Борисполя і Бориспільського району. Видання підготовлено на основі матеріалів Бориспільського державного історичного музею.

 

 

11Учебноепособие «Уроки Одессоведения».

Пособие выпущено на электронных носителях и передано во все средние учебные заведения города и районы области. Пособие предназначено для изучения истории, культуры и искусства на уроках художественной культуры в 9-м классе в рамках школьной программы. Состоит из двух частей: первая – материал о пам’ятниках культуры и искусства Одещины, вторая – архитектурные памятники, культовые сооружения, монументальнескульптуры, театры, музеи, мемориальные доскивыдающимся деятелям культуры Одессы.

12Олександр Шишка. Наше місто – Львів. 1 частина. 2002 р., 192 с.

Перша частина посібника розповідає про розвиток міста Львова протягом століть до 1860-х років. Містить фактографічний і документальний матеріал, історичну прозу, легенди і перекази про місто.

Призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл. Може бути корисним для усіх шанувальників давньої історії Львова

 

13

Олександр Шишка. Наше місто – Львів. 2 частина. 2005 р., 174 с.

Друга частина посібника розповідає про історію і розвиток міста Львова з 1860-х рр. до сучасності. Містить фактографічний і документальний матеріал, фрагменти спогадів, велику кількість архівних фотографій. Посібник призначений для учнів загальноосвітніх середніх шкіл. Може бути корисним для усіх шанувальників історії Львова.

5 клас

Павленко В. І.Історія рідного краю. 5 клас (Вступ до історії Полтавщини) Методичний посібник для вчителя.

Творча група вчителів історії Полтавського району розробила курс«Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)» для 5 класу. До складу навчального комплекту курсу належать навчальні посібники: підручник «Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)», «Зошит для учня з історії рідного краю» та даний методичний посібник для вчителя.Методичний посібник для вчителя з рідного краю є складовою навчального комплекту до курсу «Історія рідного краю (вступ до історії Полтавщини)».

8 клас

Білоусько О. А., Мокляк В. О. Історія Полтавщини (друга половина XVI — друга половина XVIII століття). 8 клас. — Полтава: Оріяна, 2003. — 264 с.

Курс «Історія Полтавщини» введений в програми загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області.У підручнику викладається історія Полтавщини за козацьких часів. Текст — тут http://bookre.org/reader?file=1489937

9 класБілоусько О.А., Мирошниченко В.І. Нова історія Полтавщини (кінець XVIII — початок XX століття). 9 клас. — Полтава: Оріяна, 2003. — 264 с.

Курс «Історія Полтавщини» введений в програми загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області.У підручнику викладається історія Полтавщини з часів включення краю до складу Російської імперії в останній чверті XVIII століття і до початку Першої світової війни в 1914 році.

Таким чином, ми спостерігаємо в Україні цікаві процеси підготовки та видання навчальних посібників з освітянського краєзнавства як важливої складової краєзнавчої діяльності.

Зокрема, чітко простежуються такі тенденції:

 • У сучасних навчальних посібниках з краєзнавства здійснено: системний виклад історичних подій та явищ на певній території; узагальнено питання краєзнавчої проблематики, визначено вектори подальших досліджень та конкретизації.
 • Краєзнавчі навчальні видання відзначаються неймовірним розмаїттям як за змістом, так і за методичними знахідками. Історико-культурологічні видання переважають над природничими, науково-технічними, мистецькими тощо. Нерівномірною і географія видання посібників з краєзнавства.
 • Зазначені книги рекомендовані авторами для:

викладання факультативів, курсів за вибором, спецкурсів;

вивчення навчальних дисциплін (історія України, художня культура, українська та світова література, образотворче та музичне мистецтво);

позакласних виховних заходів з учнями різних вікових груп;

співпраці з позашкільними навчальним закладами.

творців шкільних музеїв, керівників гуртків краєзнавчого профілю.

учнів-дослідників, членів шкільних наукових товариств.

Наша виставка водночас привертає увагу і до питання відсутності єдиного інформаційного ресурсу з питань підготовки, видання та використання навчальних посібників з краєзнавства, обміну досвідом використання, адже бурхливі процеси їх появи вказують на значну потребу в освітянському середовищі як засобу виховання патріотичних якостей учнівської молоді, так званого «духу місця», почуття причетності до історичного минулого та подій сьогодення.