Краєзнавчі альманахи як складова освітянського краєзнавства

Краєзнавчі альманахи – збірки, в основному серійні видання, які містять матеріали, об’єднані за певною тематичною ознакою. Водночас, це один із видів методичної літератури, яка пов’язана з освітянським краєзнавством.

І. Найближчі до шкільного краєзнавства альманахи, які підготовлені і видані позашкільними закладами туристсько-краєзнавчого профілю. Вони орієновані на педагогів-краєзнавців і об’єднують матеріали з досвіду діяльності установ та їхніх працівників (з описом форм роботи з дітьми); висвітлюють здобутки, пов’язані з організацією краєзнавчої роботи у певному регіоні; розповідають про участь у всеукраїнських заходах, конкурсах, акціях; містять значну частину методичних розробок, рекомендацій; розкривають значення краєзнавства у системі виховної роботи з учнями тощо. Найбільше питань зі шкільного краєзнавства розглядається в альманахах, що видаються місцевими позашкільними закладами, оскільки саме вони найбільш наближені до організації краєзнавчої роботи з дітьми у певній місцині.

Ми пропонуємо нашим відвідувачам декілька таких видань:

im1

Краєзнавець Прикарпаття: Регіональний науково-методичний альманах. – Видавничо-інформаційний центр Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Івано-Франківська обласна організація Національної спілки краєзнавців.

Редакційна колегія:

Володимир Грабовецький (головний редактор), Богдан Гаврилів (заступник головного редактора), Михайло Косило (шеф-редактор), Галина Горбань, Тетяна Завгородня, Микола Кугутяк, Володимир Любінець, Богдан Мицкан, Михайло Паньків, Борис Савчук, Степан Хороб, Юрій Угорчак (відповідальний секретар), Ярослав Довган (літературний редактор), Лідія Левицька (технічний редактор), Стефанія Шеремета (комп’ютерне складання), Ірина Косило (відповідальна за випуск).

Електронні версії журналу пропонуються читачам в бібліотеці за адресою:

http://tourismcenter.if.ua/category&category_id=14

im2Моє Придніпров’я. Туристсько-краєзнавчий альманахВипуск 1.Дніпропетровськ, 2008. – 56 с. (Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровський дитячо-юнацький центр Міжнародного співробітництва).

До збірки увійшли науково-популярні статті, спогади ветеранів туризму та звіти про перші наукові та спортивні походи, методичні розробки до екскурсійної діяльності. Альманах буде корисним для краєзнавців і всіх, хто цікавиться своїм краєм, вивчає його, робить все, щоб регіоном пишалась держава. Рубрики альманаху: передмова, ми – європейці, географія рідного краю, минуле і сьогодення Придніпров’я, багатства рідного краю, дослідження юних науковців, згадують ветерани туризму, досвід фахівців, поради юним дослідникам Придніпров’я тощо.

ІІ. Альманахи та збірники, які видані державними установами та громадськими організаціями, що займаються краєзнавчо-дослідницькою, пам’яткоохоронною та просвітницькою діяльністю. Тут представлено результати новітніх досліджень історичних явищ та процесів на певній території. Значна увага приділяється висвітленню життя та діяльності видатних земляків, пам᾿яткоохоронним проектам тощо.

im3Перший випуск історико-краєзнавчогоальманаху «Сокирянщина».

У нього ввійшли статті, присвячені історії та культурі Сокирянщини – сучасний Сокирянський район Чернівецької області України. Авторами статей є місцеві краєзнавці і аматори історії, а також дослідники минулого.

im4

Бориспільський край. Краєзнавчий альманах. Випуск І. Гол. редактор В. Литвин. Ред. колегія: А. Федорчук, Л. Пасенко, Н. Погребна, Н. Йова, Я. Костін, Л. Кущ, Т. Гойда, Г. Крещенко, В. Литвин. – К.:, Вадим Карпенко, 2013. – 320 с.

До першого випуску краєзнавчого альманаху «Бориспільський край» увійшли матеріали з історії літератури та сучасного літературного процесу, публіцистики, методики, мистецтва, історичного краєзнавства, бібліографії, пов’язані з Бориспільщиною. Головні завдання, поставлені редколегією альманаху – сприяти зміцненню і процвітанню рідного краю, утверджувати високопатріотичні національні ідеали, високу духовну культуру, відроджувати народні традиції і звичаї, консолідувати наявні творчі сили.

Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, студентів, і всіх, хто не байдужий до рідного краю.

im5Краєзнавчий вісник Кіровоградщини. / Випуск ІІІ. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2009. – 206 с.

Вісник видається обласною організацією Національної спілки краєзнавців України. Редакційна рада: Бабенко О., Гайда Л., Григор’єва Т., Долгіх М., Тупчієнко М., Шляховий К., Янчуков С.

Черговий випуск Вісника традиційно містить низку цікавих досліджень краєзнавців області серед яких публікації історичних джерел, історичні розвідки, нариси, наукові повідомлення тощо. Цікавими є представлення результатів археологічної експедиції «Трипільське поселення-гігант Небелівка на Кіровоградщині» (Собчук В., Шульженко В.); з досвіду роботи над томом «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» (Богульський А.); нарис «Жив такий лікар» (Шкода В.) тощо. До видання включено також хроніку найвизначніших подій культурно-мистецького життя Кіровоградщини за 2008 рік (Бабенко О., Гайда Л.).

Представлені збірки рекомендуються авторами-упорядниками як методична література для педагогів та учнів з метою оновлення програмового матеріалу при підготовці до краєзнавчих уроків, участі у конкурсах, діяльності гуртків й наукових учнівських об’єднань.

Отже, місцеві краєзнавчі альманахи-збірники є важливою складовою навчально-методичної літератури як з метою ознайомлення з новітніми дослідженнями історії та культури краю, так і форм залучення учнівської молоді до краєзнавчої діяльності. Найближчим часом прогнозується поєднання друкованих та електронних місцевих краєзнавчих видань, які нададуть можливість швидко реагувати на потреби освітнього середовища на загальнодержавному та місцевому рівнях.