Видання XVI — перша чверть XX ст.

 У фондах Педагогічного музею України представлена колекція німецькомовної книги. Частина найдавніших книг є складовими колекцій: «Стародруки латинським шрифтом ХVІ-ХVІІІ ст.» (4 кн.), «Педагогічна україніка, 1842-1923 рр.» (3 кн.), «Розвиток наук у ХІХ – першій чверті ХХ ст.» (9 кн.). Всі вони входять до складу наукового об’єкта «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477–1923 рр.), що становить національне надбання. Всього 16 одиниць зберігання.

Наприклад, цікаво оформленою є  книга –  Bibliagermanica. Bibell, das ist, alle Bucher Alts und News Testaments. (Біблія. Старий та новий заповіт.) Ця книга надрукована в Кьольні в 1582 році. Книга має шкіряну палітурку і дерев’яні та  металеві частини, оформлена гравюрами.

біблія1 біблія2

Ще одним, не менш цікавим екземпляром є Титулярний календар (Titularkalendar, 1776. – 74 c.).

титулярний календар

Ознайомлюючись з підручниками цього періоду, знаходимо одне зі  славних імен видатних педагогічних діячів Буковини, вченого і методиста, Омеляна Поповича (1856-1930). Поруч з надзвичайно плідною громадсько-організаційною, видавничою та письменницькою діяльністю О. Попович проводив значну роботу науково-методичного спрямування. Серед його творчих доробків головне місце займають підручники для народних шкіл. Так, у колекції німецькомовної книги є підручник, укладачем якого є О. Попович – «Німецький учебник для шкіл народних. Часть ІІІ.», виданий в м. Відень у 1904 р. Підручник складається з декількох розділів з вправами, а саме: «Вправи в читаню, мові і писаню», «Уступи до виучуваня на пам’ять», «Перегляд добутків граматичних», а вкінці підручника – словник.

О.Попович