До 110-річчя від дня народження Тамари Цвелих (1910–2010), української педагогині, засновниці наукової школи естетичного виховання

Тамара Іванівна Цвелих народилася 24 квітня 1910 р. в м. Кременчуці. Походила з козацької родини, про що свідчить виписка з метричної книги про укладання шлюбу її батьків.

Виписка з метричної книги про укладання шлюбу батьків Тамари Цвелих

Навчалася вона в Харківському, потім в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка. У 1937 р., закінчивши університет, відбула встановлений іспитовий стаж педагогічної роботи в школі і була удостоєна звання учителя середньої школи. Працювала вчителькою в Пирогівській школі на Київщині, деякий час виконувала обов’язки співробітниці з художнього виховання Київського обласного інституту вдосконалення вчителів.

Диплом Тамари Цвелих про навчання в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка

Атестат Тамари Цвелих на звання вчителя середньої школи

Під час Другої світової війни була змушена евакуюватися в Курськ. У 1949р. успішно захистила дисертацію на тему: «Комсомольська підпільна організація «Молода гвардія» і її значення для виховання радянської молоді»  у спеціалізованій ученій раді Київського державного університету ім. Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Автореферат дисертації та Диплом кандидата наук Тамари Цвелих

У 1951–1956 рр. Т. Цвелих була головним редактором журналу «Дошкільне виховання» (м. Київ), в якому розкривалися важливі теоретичні і практичні питання дошкільного виховання. Вона також мала велике навантаження в Київському педагогічному інституті ім. О. М. Горького як декан педагогічного факультету й куратор групи. З 1956 р. перейшла до Науково-дослідного  інституту педагогіки (НДІП) УРСР. Під її керівництвом відділ морально-естетичного виховання НДІП розробив в 1964 р. «Орієнтовну програму з естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи». Вона керувала авторською групою з розробки Програми морального виховання учнів різних вікових груп. Тамара Іванівна завжди мріяла про автономію естетичного підрозділу в Інституті педагогіки її мрія збулася в 1970 р.

Тамара Іванівна була представницею національної інтелігенції, яка зазнала безповоротних втрат у роки політичних репресій, її чоловік Анатоль Костенко (1908–1997), відомий літературознавець, провів у концтаборах і засланні сімнадцять років.

Т. Цвелих мала безліч захоплень: педагогіка і психологія, література, образотворче мистецтво, природа. Вона постійно самовдосконалювалась, була людиною неординарною, володіла неперевершеним умінням зацікавити науковою творчістю. Як талановитий наставник, Т. Цвелих підготувала близько чотирьох десятків кандидатів наук. ЇЇ учні, друзі згадують її як людину привітну і доброзичливу, спілкування з якою  заряджало доброю енергетикою.

Померла Тамара Іванівна Цвелих в 2010 р.

У фондах Педагогічного музею зберігається персональний комплекс матеріалів Т.Цвелих  – фото та праці педагогині, документи, зокрема трудова книжка, дипломи, грамоти, посвідчення, медалі (всього 128 од. зберігання).

Нагороди Тамари Цвелих

Т. І. Цвелих є авторкою багатьох статей у фаховій педагогічній періодиці. Пропонуємо ознайомитися з деякими статтями вченої з фондів Педагогічного музею України в електронній формі pdf.

 1. Цвелих Т.І. Розвиток теорії морального виховання в Українській РСР. Наукова сесія, присвячена 40-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Випуск 1, вид. Київ: Радянська школа,1957.С. 17–20
 2. Цвелих Т.І. До питання про творчий розвиток дитини-дошкільника в зв’язку з завданнями перебудови школи. Дошкільне виховання. №1. С.11–16 
 3. Цвелих Т.І. За ідейну спрямованість у дошкільному вихованні. Дошкільне виховання.1952. №5. С.8–13 
 4. Цвелих Т.І. Педагогічні читання. Дошкільне виховання. №10. С.3–7 

Бібліографія праць Т.І. Цвелих

 1. Цвелих Т.І. Джерело сили «Молодої гвардії». Молодь України. 1948. 23 жовтня
 2. Цвелих Т.І. Виховання радянського патріотизму в дітей дошкільного віку. Дошкільне виховання. 1953. №4. С.14–16
 3. Цвелих Т.І. Принципи побудови програм для роботи дитячих садків. Дошкільне виховання. 1953. №12. С.3–8
 4. Цвелих Т.І. Методи морального виховання. Дошкільне виховання. 1954. №11. С.3–8
 5. Веденська Т., Цвелих Т. Про друдове виховання дітей дошкільного віку. Дошкільне виховання. 1955. №9. С.7–14
 6. Цвелих Т.І. Більше уваги справі дошкільного виховання. Дошкільне виховання. 1956. №5. С.1–5
 7. Цвелих Т.І. Педагогічний такт вихователя. Дошкільне виховання. 1956. №8. С.16–19.
 8. Цвелих Т.І. Естетичне виховання учнів старших класів середньої школи. Київ: Радянська школа,1960. 67 с.
 9. Цвелих Т.І., Ваккер Д.Л., Коваленко С.С. Методика морального виховання дітей молодшого і середнього шкільного віку: Метод. посібник. Київ: Радянська школа,1974. 144 с.
 10. Цвелих Т.И. К вопросу о формировании образного мышления у школьников: взаимосвязь теории и практики эстетического воспитания школьников. Тезисы докл. к Всесоюз. науч.-практ. конф. М., 1977. С. 48–50

Тамара Цвелих зі студентами 2-го курсу педагогіки (19.03.1951)

Тамара Цвелих (50-ті р.ХХ ст.)

Тамара Цвелих (50-ті р.ХХ ст.)

Нарада завідувачів Кабінету педагогіки інституту удосконалення учителів. Київ,1950

З’їзд вчителів УРСР. Київ, 1959

Тамара Цвелих на лекції (1960-ті)

Тульчин,1968

Тамара Цвелих на конференції у Львові (кінець 1960-тих)

Тамара Цвелих на конференції у Львові (кінець 1960-тих)

Запоріжжя. 10.11.1969

Тамара Цвелих.(70-ті рр. ХХст.)

Зліва направо- М. Ситник, А. Костенко, Т. Цвелих. Гідропарк,1971

Тамара Цвелих з чоловіком А. Костенком. 1989

Використана література:

 1. Хлєбнікова Л.О. Обереги пам’яті: Тамара Іванівна Цвелих. Інститут педагогіки АПН України 80. Київ: Педагогічна думка.2006. С.415–419.
 2. Світла і щедра мудрість Учителя (до 100-річчя від дня народження Тамари Цвелих). Мистецтво та освіта. 2012. №3. С. 10, 15, 60–62

Підготувала матеріали

старша наукова співробітниця

Тетяна Рудницька