Видавнича серія «Педагогічні републікації»

Започаткована Педагогічним музеєм України у 2014 р. видавнича серія «Педагогічні републікації» має на меті популяризувати і актуалізувати маловідомі або призабуті праці вчених, педагогів, освітніх діячів минулого. Основним джерелом републікацій є матеріали, що зберігаються у фондах музею. Завантажити видання:
  • In memoriam: некрологи на сторінках педагогічних періодичних видань кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами фондів Педагогічного музею України) https://cutt.ly/k9BcC3U
  • Освіта дітей з інвалідністю: педагогічна преса про вітчизняний та зарубіжний досвід (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): https://cutt.ly/1OOo1PA
  • Шкільні музеї в Україні в першій половині ХХ ст.: https://cutt.ly/vOOpk0a
  • Метод проєктів в українській школі 1920–1930-х рр.: https://cutt.ly/jOOpHO6
  • Василь Сухомлинський. Афоризми: https://cutt.ly/MOOdpO9
  • Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917-1920 рр. (з фондів Педагогічного музею України): https://cutt.ly/COOsza0
  • УНДІП на сторінках педагогічних журналів 1926-1976 рр.: https://cutt.ly/6OOsWcM
  • Григорій Гринько. Олександр Шумський: Статті. Промови. Документи: https://cutt.ly/nOOsCqp
  • Михайло Кравчук. Вибрані праці. Історія і методика математики: https://cutt.ly/o7ClnKQ