Всеукраїнська науково-практична конференція «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти»

23.06.2022 директор музею Олександр Міхно взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти», виступивши на пленарному засіданні з доповіддю «”Педагог як мистець”: фахове зростання вчителя в історії української освіти»

У доповіді в історичній ретроспективі окреслено ідеї українських педагогів Софії Русової, Якова Мамонтова, Григорія Ващенка, Василя Сухомлинського, Івана Зязюна та Григорія Сковороди щодо фахового зростання вчителя.

Окремі тези виступу О. Міхна:

«Всі ідеї щодо фахового зростання вчителя об’єднує одна концептуальна ідея – ідея цінностей, моральності. Всі наші педагоги говорять про професійну майстерність та місію вчителя, спираючись на цінності – гідність, взаємоповагу, добро, любов. Власне, це ще раз доводить наш зв’язок з європейськими цінностями і відрізняє нас від «цінностей» агресора, де людське життя нічого не варте».

«Якщо стисло говорити про внесок Г. Сковороди у педагогіку, передусім треба сказати про його головний педагогічний принцип: розвиток природних здібностей людини. Філософ наголошував, що кожна дитина має закладені творчі сили, і завдання педагога полягає в тому, щоб ці здібності розпізнати і відповідно розвинути. Головна етико-філософська ідея Сковороди зводиться до того, що щастя людини полягає у праці, відповідній її природним нахилам. Тож я щиро бажаю вам фахово зростати й бути щасливими за Сковородою».

Організатор: Кафедра філософії і освіти дорослих ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України