VІ Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка Семена Гончаренка

14.06.2022 директор музею Олександр Міхно взяв участь у VІ Всеукраїнських педагогічних читаннях «Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи» пам’яті академіка Семена Устимовича Гончаренка, виступивши на пленарному засіданні з доповіддю «Фотоштрихи до біографії академіка Семена Гончаренка (1928-2013)»

 

Зміст доповіді:

  • тема фотографії в історії освіти цікава й актуальна, зокрема в ракурсі «фотографія в контексті біографії»: як фотографія чи то наочно увиразнює відоме про людину, чи додає невідоме, те, чого за іншими джерелами дослідник біографії не помітив, чи дає змогу подивитися на відомі факти з іншого ракурсу тощо;
  • усі фото, представлені в презентації, крім останнього, стосуються періоду, коли Семен Гончаренко працював у Інститут педагогіки. А якщо точніше, то з 1955 р., коли він вступив до аспірантури УНДІПу – Українського науково-дослідного інституту педагогіки. А з 1958 почав працювати молодшим науковим співробітником сектору фізики відділу методики математики і фізики. З 1966 – заступник директора Інститут педагогіки з наукової роботи. На цій посаді вчений пропрацював 27 років;
  • фото як складові біографії транслюють певні візуальні повідомлення. Наприклад, фото засідання спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки у 1970-х роках демонструє специфіку науково-дослідної, зокрема науково-організаційної діяльності;
  • групові фото 1970-1980-х є відображенням візуальної культури радянської доби. На багатьох з них – зображення Леніна як маркер для позначення статусної ролі наукового закладу та його державної приналежності; радянська символіка – невід’ємний елемент групових фото радянського часу;
  • біографія педагога – це джерело для роздумів, для діалогу, для кращого розуміння самих себе.

Організатор: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Програма читань: http://ipood.com.ua/data/NDR/Honcharenko/Program_Honcharenko_2022.pdf