Вебінар «Динаміка мовної норми в науково-освітньому дискурсі початку ХХІ ст. Шкільний підручник як текст»

28 травня 2024 р. Олександр Міхно, д. пед. н., директор Педагогічного музею України, взяв участь у роботі вебінару «Динаміка мовної норми в науково-освітньому дискурсі початку ХХІ ст. Шкільний підручник як текст», виступивши з доповіддю «З історії підручника з української мови для 4-7 класів середньої школи (1960-1980-ті роки)».

Учасники вебінару (50) обговорили такі проблеми:

— шкільний підручник як текст: традиції і сучасність.

— сучасна українська літературна мова: стандарт і норма:  

науковий стиль української літературної мови: теорія і практика; унормування науково-освітньої комунікації: мова освітніх платформ в Україні; «Український правопис»-2019 і освітні стратегії мовно-літературної галузі; сучасні медійні тексти як джерело пізнання української ідентичності (громадянська та історична освітня галузь).

Організатори: співробітники відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України і відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Презентація О. Міхна «З історії підручника з української мови для 4-7 класів середньої школи (1960-1980-ті роки)».