V Міжнародна науково-практична конференція «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід»

12.05.2022 директор музею Олександр Міхно взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід», виступивши  на пленарному засіданні з доповіддю «Некролог педагогу як вияв академічної культури й етики (за матеріалами українських педагогічних часописів початку ХХ ст.)»

Організатор: Сумський державний педагогічний університеті імені А.С. Макаренка, Кафедра української мови і літератури СумДПУ імені А.С.Макаренка

Зміст виступу:

наукова спільнота, яка вибудовує ідентичність навколо традиції, що визначається переважно іменами своїх видатних представників, чуйно й відповідально ставиться до практик зберігання та передачі пам’яті через вшанування попередників. І першим кроком такого вшанування є некролог.

некрологи в першому в Наддніпрянській Україні педагогічному часописі «Світло», який виходив у Києві у 1910–1914 рр., дають змогу побачити поширені серед педагогів принципи взаємовідносин з колегами і учнями, погляди на професію, на призначення вчителя, оцінку його моральних і професійних якостей та інші компоненти корпоративної культури.

некрологи у «Світлі» є виявом не лише скорботи та вдячності, але й демонструють високу наукову етику, академічну культуру міжособистісних взаємин у тогочасній українській науково-педагогічній спільноті, якій були притаманні взаємоповага, взаємодопомога та щира вдячність колегам.

некрологи початку ХХ ст. присвячені тим, хто зробив колосальний внесок у розвиток нашої мови, культури, освіти, у становлення державності, у те, за що ми зараз боремося. Часто некрологи закінчуються словами «Вічна йому пам’ять». Тож хочеться повторити: вічна пам’ять усім нашим педагогам-попередникам, вічна пам’ять нашим сучасникам-героям та усім, хто загинув у російсько-українській війні.