Українські шляхи Франца Мочніка

 

(до 200-річчя словенського математика і педагога)

im1Ім’я Франца Мочніка (1814–1892),  провідного викладача математики Центральної Європи ХІХ ст., автора численних підручників і методичних посібників, які заклали фундамент сучасної математичної освіти, у вітчизняній науковій літературі досі майже не згадувалося. А між тим, його життєвий і творчий шлях безпосередньо пов’язаний з нашою країною: він викладав у Львові з 1846 до 1849 р., а переклади його підручників використовувалися на західноукраїнських землях аж до 20-х років минулого століття.

Франц Мочнік народився 1 жовтня 1814 року в словенському містечку Церкно. Навчався у народній школі (1821–1824), далі – у гімназії та ліцеї в Любляні (1824–1832). У 1832 р. за нез’ясованих обставин, попри великий інтерес до математики, вступає до семінарії. Проте, закінчивши її, з 1836 р. протягом 10 років викладає  математику у школі м. Горіція. З  1846 до 1849 р. Фр. Мочнік – професор елементарної математики і комерційної арифметики у Львівській технічній академії (попередниця Львівської політехніки, заснована 1844 р.). Безперечно, досвід, здобутий на посаді професора, педагог використовував у своїй подальшій роботі над написанням підручників та працюючи шкільним інспектором у Любляні (з 1851 р.) та Граці (з 1860 р.).

З 1848 р. – часу національного пробудження у Європі («Весна народів») – розпочинається активна громадська діяльність Фр. Мочніка, спрямована на підвищення суспільного статусу вчителя, матеріального становища шкіл і особливо – рідної словенської мови, яка, значною мірою саме завдяки його зусиллям, починає застосовуватися як мова викладання у словенській початковій школі поряд з німецькою.

Протягом свого життя Фр. Мочнік написав німецькою мовою 142 книги з математики, з них – 126 підручників для середньої та вищої школи, які перекладалися тринадцятьма мовами народів Австро-Угорської імперії, у тому числі й українською. Дивовижно, але українською мовою побачило світ 40 видань його підручників, більше – лише італійською (46).

У книжковій колекції «Педагогічна україніка 1842–1923 рр.» – складовій наукового об’єкту «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477–1923 рр.), що становить національне надбання – зберігається три підручники Франца Мочніка: «Аритметика для ІІ кляси гімназій» (перекл. з нім. О. Дейницького і Т. Іскрицького, Львів, 1873),«Книжка рахункова для австрийских звичайних шкіл народних» (Відень, 1896) та румунськомовний підручник «Învĕţămêntulgeometricuintuitivupentrugimnasiileinferior» («Геометрія для нижчих класів гімназій», Чернівці, 1887).

Зміст підручників Фр. Мочніка побудовано так, щоб учні вчилися логічно міркувати: у ході викладу теоретичного матеріалу ставляться запитання, робляться вказівки для самостійної роботи. Це спонукає учнів вдумливо опрацьовувати  текст, заохочує до самостійних доведень, орієнтує на самостійне здобуття знань. У кінці параграфів, підрозділів автор робить висновки, зауваження, узагальнення, що сприяє покращенню засвоєння матеріалу. Важливою структурною особливістю підручників є диференційованість: наявність додаткового теоретичного  матеріалу, задач різної складності.

Книги надруковано та оправлено в типовому для кінця ХІХ ст. стилі дешевих підручників. Вони мають цінність для вивчення видавничої справи і популярності підручників на західноукраїнських землях у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

Можемо провести ще одну цікаву паралель, що демонструє культурні контакти словенського і українського народів. 2014-го року виповнюється 200 років від дня народження двох національних геніїв: Франца Мочніка і Тараса Шевченка. Словенською мовою твори нашого поета перекладені Йосипом Абрамом ще на початку ХХ ст. (1907), українською мовою математичні підручники Фр. Мочніка перекладалися з 1856 р.

Сподіваємося, що педагогічна спадщина Фр. Мочніка буде гідно пошанована спеціальними дослідженнями українських учених у галузі історії педагогіки та методики викладання математики.

Mocnik_Franz. Invetamentul geometric intuitive. Partea II. Cernauti (Чернiвцi), 1887

Mocnik_Franz. Invetamentul geometric intuitive. Partea II. Cernauti (Чернiвцi), 1887

Мочнiк Фр. Книжка рахункова для австрийских звичайних шкiл народних.m Вiдень,1896

Мочнiк Фр. Книжка рахункова для австрийских звичайних шкiл народних.m Вiдень,1896

Мочнік Фр. Аритметика Для II_кл. гiмн.-Львiв, 1873

Мочнік Фр. Аритметика Для II_кл. гiмн.-Львiв, 1873

 

Олександр Міхно,

директор Педагогічного музею України,

кандидат педагогічних наук