Звіт Педагогічного музею України на засіданні Президії НАПН України

«Про науково-організаційну, експозиційно-виставкову та фондову роботу Педагогічного музею України»

19 травня 2011 року

Звіт Педагогічного музею України, фото 1

Педагогічний музей України (далі — ПМУ) — найстаріша  установа Національної академії педагогічних наук України. У 2012 році музей буде відзначати 110-ту річницю від моменту свого заснування у 1902 р.

Нині ПМУ орендує приміщення в Київському міському Будинку вчителя. Цей будинок було зведено у 1910-1912 рр. за проектом архітектора П.Альошина для Педагогічного музею імені цесаревича Олексія.

Діяльність ПМУ здійснюється відповідно до закону “Про музеї та музейну справу”, Статуту музею і спрямовується на системне вивчення, зберігання та популяризацію оригінальних освітньо-педагогічних пам’яток України.

Протягом останніх п’яти років просвітницька діяльність музею здійснюється за такими основними напрямами роботи: науково-організаційна, експозиційно-виставкова, фондова.

Звіт Педагогічного музею України, фото 2

В основу діяльності музею  покладено науково-організаційну роботу: здійснення наукового супроводу та системного підходу в організації експозиційно-виставкової та фондової роботи, які між собою взаємопов’язані і є складовими цілісної картини діяльності музею, сприяють ефективному здійсненню просвітницької діяльності ПМУ.

Одним із провідних напрямів діяльності ПМУ є експозиційна-виставкова робота. Так, протягом останніх 5-ти років забезпечено функціонування 11 виставок з історії освіти України та понад 50 виставок до ювілеїв видатних вітчизняних педагогів, а саме:

2007

 • «Академія педагогічних наук України — 15 років»
 • «Олександр Захаренко в контексті доби» (до 70-річчя від дня народження)

2008

 • «Обдаровані діти — гордість і надія України»
 • «Учитель. Майстер. Митець»  (до 90-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського)
 • «Педагогіка духовності: православні традиції та сучасна освіта»

2009

 • «Освітній ренесанс доби Української революції» (до 90-річчя соборності України)
 • «Музейно-педагогічна палітра України» (музеї при навчальних закладах)
 • «Юна Україна» (дитячі, молодіжні громадські об’єднання)

2010

 • «Освіта України у роки випробувань (1941-1945 рр.)» (до 65-річчя  Перемоги у Великій Вітчизняній війні)
 • «Професія — вибір майбутнього» (професійні навчальні заклади)

2011

 • «Особливі потреби — особливі перспективи» (система освіти дітей з особливими потребами).

Звіт Педагогічного музею України, фото 3

На прикладі останньої виставки хочу продемонструвати процес підготовки, організації і проведення виставки.

Перший етап — створення концепції виставки, де вказуються мета і завдання, тематико-структурний план, цільова аудиторія.

Наступний етап організації виставки — розроблення умов участі у виставці та визначення учасників. Далі — приймання матеріалів учасників виставки за Актом тимчасового зберігання.

Надзвичайно складний і відповідальний етап — опрацювання науковими співробітниками поданих матеріалів та розміщення їх відповідно до тематико-структурного плану.

Завершальний етап формування експозиції — художньо-естетичне, дизайнерське оформлення виставки.

Останній етап у організації виставки — складання оглядової екскурсії науковими співробітниками музею.

Звіт Педагогічного музею України, фото 4

Виставка «Особливі потреби – особливі перспективи» – наочний результат плідної творчої співпраці двох установ НАПН України: Педагогічного музею України та Інституту спеціальної педагогіки.

Систематично організовуються ювілейні виставки, присвячені, популяризації спадщини видатних педагогів, зокрема О.М. Астряба, М.Ф.Даденкова, М.М.Грищенка, О.А.Захаренка, Г.С.Костюка, Т.Г. Лубенця, М.І.Пирогова, С.Ф.Русової, В.О.Сухомлинського, Я.Ф.Чепіги (Зеленкевича) та ін.

В перспективі планується на 2012 рік організувати виставки:

 • «Національна академія педагогічних наук України — 20 років»
 • Педагогічному музею України — 110 років.

Звіт Педагогічного музею України, фото 5

Просвітницька діяльність музею здійснюється у плідній творчій співпраці музею з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України, обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти, Головним управлінням освіти і науки м. Києва, ВНЗ, Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму, Місіонерським відділом УПЦ та установами НАПН України: Інститутом педагогіки, Інститутом проблем виховання, Інститутом спеціальної педагогіки, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих. Особливо тісна співпраця налагоджена з Київським міським Будинком учителя: проведено 25 засідань клубів “Джерела української педагогіки” та  “Ветеран” для освітян міста Києва.  Тематика лекцій:

 1. Розвиток освіти і педагогічної думки в Київській Русі.
 2. Педагогічні погляди М.Гоголя.
 3. Дитячі громадські об’єднання: діалог і суспільство.
 4. Братські школи в Україні в XVI-XVII cт.
 5. Педагогічна спадщина Софії Русової.
 6. З історії жіночої освіти в Україні.
 7. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку освіти та педагогічної думки в Україні   та ін.

Системною є співпраця з Державною науково-педагогічною бібліотекою ім. В.О. Сухомлинського: проведення спільних заходів (Педагогічні читання до 155-річчя від дня народження Софії Русової, лютий 2011, науково-практичний семінар „Науково-інформаційна діяльність Педагогічного музею України та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського«. квітень 2011 р.).

Звіт Педагогічного музею України, фото 6

Основою діяльності музею є фондова робота. Музейна збірка становить понад 45 тис. одиниць зберігання, з яких 3200 одиниць занесені до Державного реєстру національного культурного надбання.  Особлива увага музею спрямовувалась на збереження, належне функціонування та популяризацію наукового об’єкту “Колекція стародруків Педагогічного музею України”, що становить національне надбання. З 2007 року фінансування здійснюється за програмою «Фінансова підтримка розвитку інфраструктури НАПН України». Протягом 2007-2011 рр. виділено 687,4 тис. грн. Зокрема, були проведені заходи, спрямовані на збереження та популяризацію наукового об’єкту національного надбання.

 • проведення експертної оцінки стародруків і рідкісних книг та створення їх електронних копій,
 • проведення експертизи колекції підручників,
 • уведення в дію програмного комплексного обліку й ідентифікації електронних файлів стародруків.
 • ремонт фондосховищ, де зберігається науковий об’єкт, що становить національне надбання

Звіт Педагогічного музею України, фото 7

Важливим є те, що у 2011 році створено електронний сайт музею, що дасть можливість ширше популяризувати історію та досягнення вітчизняної педагогічної науки і практики у мережі Інтернет. Наразі сайт містить такі розділи: «Новини», «Виставки», «Фонди», «Шкільні музеї», «Завантаження», «Контакти».

Необхідно зазначити, що у 2009 році ПМУ спільно з музеями при навчальних закладах було створено Українську асоціацію музеїв навчальних закладів. У межах діяльності асоціації проводяться науково-методичні семінари, педагогічні зустрічі керівників музеїв, конкурс юних екскурсоводів, видано «Порадник керівнику музею при навчальному закладі». До речі, його розміщено на сайті музею.

Отже, діяльність ПМУ за останні роки стала більш системною і результативною завдяки ефективній реалізації основних напрямів його роботи. Водночас, доцільно зазначити про деякі недоліки, і серед них:

 • музей лише частково забезпечує потреби освітянської галузі, необхідним є створення другої черги стаціонарної експозиції (з 1945 року до сучасності), що вимагає відповідного фінансування та приміщення.
 • недостатньо поповнюються фонди за рахунок нових надходжень, що становлять музейну цінність;
 • необхідно ґрунтовніше проводити роботу з підвищення професійного рівня співробітників з метою ознайомлення з сучасними інформаційними та музейними технологіями;
 • недостатньо популяризується фонд музею;
 • необхідними є здійснення наукових відряджень, наукових експедицій з метою роботи в архівах, участі у науково-практичних конференціях, збору архівних матеріалів, об’єктів, що становлять національне надбання, для поповнення фондів музею.

Перспективи подальшої просвітницької діяльності музею полягають у наступному:

 • для повноцінного здійснення своїх функціональних обов’язків  науковими співробітниками музею, структура музею потребує змін, а саме: створення науково-дослідного, фондового та експозиційно-виставкового відділів;
 • розшири комунікативні творчі зв’язки з музеями при навчальних закладах України.
 • потребує модернізації виставково-експозиційне обладнання приміщень  експозиційного та виставкового залів відповідно до сучасних музейних технологій.

За матеріалами доповіді директора музею В.П. Малюги