РЕКОМЕНДАЦІЇ Всеукраїнського круглого столу «Музеї при навчальних закладах як осередки патріотичного виховання»

14 березня 2015 року у Педагогічному музеї України відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Музеї навчальних закладів як осередки патріотичного виховання». Захід здійснено в межах проекту Педагогічного музею України «Музейна педагогіка в Україні» та у співпраці з Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

У зібранні взяли участь науковці, викладачі, працівники Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, методисти обласних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді (станцій юних туристів), педагоги-керівники музеїв при навчальних закладах, краєзнавці та працівники Педагогічного музею України. Були представлені Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та міста Київ і Львів. Учасники представили кращий досвід роботи, а також обговорили пропозиції щодо подальшого використання культурологічного потенціалу музеїв при навчальних закладах України у процесі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

За результатами обговорення питання визначено такі тенденції:

 1. В Україні при навчальних закладах створено і діє більше 5 тисяч музеїв, які працюють на громадських засадах.
 2. Навчально-методичний та організаційний супровід їхньої діяльності здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді (формування нормативно-правової бази, затвердження начальних програм для гуртків, організація навчальних заходів для керівників, презентація досвіду тощо).
 3. Науково-методична робота з музеєзнавства та краєзнавства є суттєвою складовою розвитку фахової компетентності педагогів, яка розвивається також і шляхом самоосвіти, роботи над методичною темою, обміну досвідом, участі в конкурсах, конференціях, акціях, експедиціях.
 4. Педагогічний музей України є науково-координаційним центром для науковців та вчителів-практиків, які працюють у царині музейної педагогіки, осередком популяризації їхніх здобутків та досвіду.
 5. Керівниками музеїв при навчальних закладах напрацьовано значний педагогічний досвід роботи (організація та діяльність гуртків, музеїв та кімнат; позакласна виховна робота; формування традицій навчального закладу).
 6. Подвійне підпорядкування музеїв при навчальних закладах не сприяє формуванню системи підвищення фахової майстерності та самоосвіти педагогів, їх професійному спілкуванню.
 7. Недостатньою є присутність музеїв при навчальних закладах в інформаційному середовищі України і світу.

Рекомендації:

Педагогічному музею України:

 • Здійснювати моніторинг наукових та науково-педагогічних досліджень у галузі музейної педагогіки. Продовжити співпрацю з музеями при навчальних закладах України та Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.
 • Започаткувати та формувати фонд «Музеї при навчальних закладах України».
 • Організовувати персональні виставки засновників шкільних музеїв; авторів цікавих, інноваційних виставок та музейних проектів. Започаткувати проект «Музей у музеї».
 • Формувати та оновлювати інформаційний ресурс «Музейна педагогіка».
 • Організувати діяльність науково-методичної ради з питань діяльності музеїв при навчальних закладах України.

Українському державному центру туризму та краєзнавства учнівської молоді:

 • Здійснити електронний облік музеїв при навчальних закладах України.
 • Створити тематичний інформаційно-комунікаційний ресурс «Освітянське музеєзнавство» в соціальних мережах.
 • Включити види діяльності музеїв при навчальних закладах до очно-заочних масових заходів з учнівською молоддю.
 • Запроваджувати інноваційні тематичні форми підвищення фахової майстерності керівників музеїв на всеукраїнському рівні.
 • Започаткувати електронну картотеку перспективного педагогічного досвіду діяльності музеїв та музейних комплексів у системі роботи навчальних закладів та місцевих громад.
 • Організовувати конкурси на кращий громадський музей у навчальному закладі як за профілями, так і в номінації «Оригінальний музей».
 • Проводити постійний моніторинг пропозицій щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази.
 • Популяризувати напрацювання педагогів-музейників у фахових виданнях та засобах масової інформації.

Департаментам (управлінням) освіти обласних державних адміністрацій (міських рад, виконкомів):

 • Здійснювати організаційні заходи щодо виявлення, реєстрації музеїв при навчальних закладах згідно з чинним законодавством.
 • Сприяти координації діяльності музеїв на громадських засадах з державними установами та організаціями.
 • Заохочувати педагогів різного фаху до пошуково-дослідницької та музейної діяльності, створення гуртків краєзнавчого профілю.
 • У процесі організації допрофільного та профільного у навчальних закладах включати до навчальних планів курси за вибором краєзнавчої тематики на базі шкільних музеїв.
 • Розробити та сприяти реалізації районних (міських) програм розвитку і підтримки музеїв у закладах освіти.
 • Рекомендувати до розміщення інформацію про діяльність і можливості шкільних музеїв на сайтах туристичних організацій.

 Методичним службам:

 • Вивчити можливості використання потенціалу курсів за вибором краєзнавчого (музеєзнавчого) змісту в системі допрофільного та профільного навчання, залучати до цієї справи вчителів-краєзнавців (народознавців), заохочуючи їх дорозробки та оновлення місцевих навчальних програм, методичних рекомендацій, навчальних посібників у т.ч. електронних.
 • Організувати на базі музеїв при навчальних закладах діяльність науково-методичних центрів, різних форм методичних об’єднань педагогів з метою оперативної співпраці, реалізації регіонально-культурологічних проектів, ознайомлення з новітніми технологіями позакласної роботи та обміну досвідом.
 • Постійно оновлювати зміст сайтів місцевих органів влади та методичних кабінетів матеріалами про діяльність музеїв при навчальних закладах, зокрема з історії краю, традицій та сучасного досвіду.
 • Застосувати сучасні здобутки музейної педагогіки у діяльності дошкільних навчальних закладів (програма «Світ музею для дошкільнят», ігровий цикл пізнавальних заходів «Допитливій малечі про музейні речі» тощо).
 • Організувати у шкільних музеях презентації творчих здобутків молодих земляків-випускників, учасників сучасних українських патріотичних проектів у різних галузях суспільного життя.
 • Вивчати, узагальнювати й популяризувати досвід педагогів і колективів з використання різноманітних форм музейної роботи у навчально-виховному процесі та співпраці з місцевими громадами.
 • Здійснювати моніторинг діяльності музеїв при навчальних закладах, визначивши їхню роль у формуванні виховного середовища.
 • Враховувати громадську діяльність педагогів-музейників у процесі проходження їхньої атестації за фахом.
 • Визначити опорні школи з використання потенціалу краєзнавства та музейної діяльності у формуванні патріотичних якостей дітей та учнівської молоді.
 • Здійснювати навчально-методичний супровід гуртків «Юні музеєзнавці», «Юні екскурсоводи» у системі діяльності позашкільних закладів.

Адміністраціям навчальних закладів:

 • Періодично виносити на розгляд педагогічної ради навчального закладу питання використання регіонального компоненту у навчально-виховному процесі, діяльності шкільних музеїв та комплексів.
 •  Включити до планів шкільних методичних об’єднань презентації творчих здобутків педагогів, які застосовують інноваційні форми і методи навчання і виховання дітей на основі українознавчої, краєзнавчої та музеологічної методологій.
 • Заохочувати педагогів та учнів до дослідницько-пошукової діяльності та участі у роботі наукових товариств, науково-практичних краєзнавчих конференцій, конкурсів, акціях.
 • Організувати діяльність українознавчих та краєзнавчих гуртків, клубів любителів історії та культури краю, особливо на базі діючих музеїв. Використовувати історико-краєзнавчі матеріали як дієвий засіб виховного впливу на формування патріотичних якостей учнів, їхніх творчих здібностей та обдарувань.
 • Відкривати куточки, кімнати та музеї, що ілюструють й популяризують традиції і кращі здобутки школи.
 • Використовувати потенціал шкільних музеїв у роботі з батьками та громадою.
 • Популяризувати відомості про життя та діяльність видатних випускників, порушувати клопотання щодо увічнення їхньої пам’яті.

Педагогам-засновникам та керівникам музеїв при навчальних закладах:

 • Створювати та брати активну участь у роботі громадських краєзнавчо-музейних об’єднань.
 • Подавати пропозиції щодо удосконалення діяльності шкільних музеїв.
 • Розробляти навчальні регіональні програми курсів за вибором, гуртків.
 • Вивчати досвід використання у навчально-виховному процесі інноваційних методів залучення дітей до збереження та вивчення культурологічного середовища краю.
 • Налагоджувати співпрацю та професійне спілкування із фахівцями державних музеїв.
 • Популяризувати власний досвід у фахових виданнях, засобах масової інформації та соціальних мережах.