Триває робота Українського педагогічного лекторію

У вересні 2012 року розпочав роботу Український педагогічний лекторій «Видатні постаті». Авторами ідеї створення цього проекту є ректор НПУ ім. М. Драгоманова, доктор філософських наук, академік НАПН України Віктор Андрущенко і доктор філософських наук, академік, президент НАПН України Василь Кремень.
19 вересня відбулася перша лекція, присвячена К. Ушинському як основоположнику наукової педагогіки та провідній ідеї його творчості – антропоцентризму (лектор – доктор педагогічних наук, професор, учений секретар Інституту педагогіки НАПН України Лариса Березівська).
Друга лекція, присвячена гуманістичній педагогіці великого Миколи Пирогова, відбулася 17 жовтня (лектор – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Педагогічного музею України Олександр Міхно).
Модератор зустрічі — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ Наталя Дем’яненко.
Лекторій продовжує свою роботу і попереду ще 5 лекцій. Наступна зустріч відбудеться 14 листопада цього року та буде присвячена епохальній педагогіці Михайла Драгоманова.