Конференція «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні»

21.11.2023 відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічне краєзнавство крізь призму історико-культурних явищ та процесів в Україні».

На пленарному засіданні конференції виступили науковці Педагогічного музею України:

Олександр Міхно, д.пед.н. директор музею, з доповіддю «Освітяни-краєзнавці в енциклопедичному біографічному словнику «Педагоги України»: Костянтин Зіньківський (1873–1959)»;

Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця музею, з презентацією навчальної програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму «Музеєзнавство».

У збірнику матеріалів конференції буде опубліковано статті

Тетяни Рудницької, старшої наукової співробітниці музею — «Іван Богдан (1927–2010) – український педагог та просвітник на Запоріжжі»;

Тетяни Полюхович, головного зберігача фондів музею — «Навчально-методичний супровід шкільного краєзнавства: 1950-2010-ті рр. (за матеріалами фондів Педагогічного музею України)».

Конференція відбулася онлайн (платформа ZOOM).

Тематичні напрями конференції:

  1. Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства в Україні: міждисциплінарний аспект наукових досліджень.
  2. Освіта, шкільництво і педагогічна думка: історія та сучасність.
  3. Історико-культурний компонент підготовки здобувачів вищої освіти.
  4. Педагогічне краєзнавство у персоналіях: від витоків до сучасності.

Організатор: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Програма пленарного засідання