Фонди Педагогічного музею України доступні для наукової спільноти

Фонди музею, а це понад 47 тисяч одиниць зберігання,  —  ґрунтовна джерельна база для досліджень з історії освіти.  Науковці цікавляться українськими підручниками, навчальними посібниками, педагогічною періодикою різних історичних періодів.

Значна частина фондів оцифрована, і ми радо (і безоплатно) надаємо ці матеріали у користування дослідникам. Проте найбільшу радість викликає робота аспірантів і докторантів з матеріалами фондів безпосередньо в музеї.

На фото: 2 листопада 2022 р. з фондами працює Богдан Безпалько, аспірант Київського університету Бориса Грінченка, який працює над дисертаційним дослідженням на тему  радянської пропаганди у школах Київської області (1932-1941 рр.).