До 40-річчя створення Педагогічно-меморіального музею Василя Олександровича Сухомлинського

Музей було започатковано відразу після того, як пішов із життя знаний в усьому тодішньому СРСР та за його межами педагог – Василь Олександрович Сухомлинський. Спочатку це був меморіальний куточок, створений у школі за ініціативою вчителів, учнів та сім’ї педагога. Далі розпочався збір документів, фотографій та інших матеріалів про життя та діяльність видатного педагога-земляка. Багато ентузіастів та керівників різних установ надавали допомогу в організації музею: насамперед, це колектив учителів Павлиської школи, педагогічна громадськість Онуфріївського району, Кіровоградської області та інших областей України; працівники обласного відділу народної освіти та інституту удосконалення вчителів. Зокрема, на посаді методиста інституту працювала Любов Федотівна Одорожа, яка була особисто знайома з Василем Олександровичем. Вона допомогла його дружині упорядкувати архів. Також їй доручили провести організаційну роботу зі створення тематико-експозиційного плану музею. Значну роботу з організації збору матеріалів для експозиції здійснив перший директор музею Микола Андрійович Литвиненко та директор Павлиської школи Микола Іванович Кодак.

Понад 1500 предметів (сімейну бібліотеку, особисті речі Василя Олександровича, кінофільми, рукописи, епістолярну спадщину В.О. Сухомлинського передала дружина педагога – Ганна Іванівна. У 1972 році павлишани й гості могли оглянути музейну експозицію, робочий кабінет Василя Олександровича та помешкання родини Сухомлинських.

0119 лютого 1975 року відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР №85 було офіційно відкрито Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського в селищі Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області.

02Музей має кілька особливостей, поєднання яких надає йому рис унікальності. Він розташований у головному приміщенні школи (де у 1940-1960-х роках були 2 класи і зала), яку 22 роки незмінно очолював Василь Олександрович. Постановою Ради Міністрів УРСР від 4.09.1970 р. Павлиській школі присвоєно ім’я Василя Сухомлинського.

05Загальна експозиційна площа музею – 230 м². Експозиція музею поділяється на дві частини. Перша – педагогічна – це три експозиційні зали, де експонати розміщені за хронологічним принципом:

— дитячі, юнацькі роки В.О. Сухомлинського, становлення його як педагога, керівника, науковця (1918-1960 рр.);

— творці історії Павлиської середньої школи (В.О. Сухомлинський і колектив однодумців);

— гуманізм – головний світоглядний принцип педагогічної творчості В.О. Сухомлинського (1960-1970 рр.).

— світ пізнає педагогіку В.О. Сухомлинського; розділ «Учитель, дружина, мати», присвячений Г.І. Сухомлинській.

03 04

 07Органічною складовою музею є і меморіальна частина – квартира, де жила сім’я Сухомлинських, сімейна бібліотека, яка найбільше вражає відвідувачів, кабінет педагога, , шкільна садиба, що формувалася, упорядковувалася за задумом і безпосередньою участю Василя Олександровича. Вона відображає середовище діяльності та побуту педагога–керівника, вчителя, вченого, сім’янина.

06 09
 08  Кабінет директора

Фонд педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського становить 22350 одиниць зберігання. Основна цінність музейної колекції – у наявності документів-оригіналів: передусім, це плани роботи Павлиської середньої школи, книги запису аналізів відвіданих уроків, протоколи педагогічних рад та матеріали психологічних семінарів, щоденні плани роботи директора школи, книги предметних комісій, поурочні плани В.О.Сухомлинського, звіти навчально-виховної роботи школи, Почесні грамоти і подяки учням школи, особові справи вчителів, творчі напрацювання учителів і учнів, рукописи літературних і науково-педагогічних праць Василя Олександровича, особисті документи педагога.

10Значну роль у становленні та сучасній діяльності музею відіграють академік О.В. Сухомлинська – невтомний дослідник і популяризатор спадщини свого великого батька,  Українська асоціація імені Василя Сухомлинського (голова – академік О.Я. Савченко), Педагогічний музей України (колишній провідний науковий працівник – Л.О. Данилова), Кіровоградська обласна державна адміністрація і обласна рада, Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, Кіровоградська обласна організація працівників освіти і науки (голова – С.Л. Скалько), Уральська асоціація імені В.О. Сухомлинського (голова – В.Г. Риндак, доктор педагогічних наук, учениця В.О.Сухомлинського), педагогічний колектив Павлиської школи та самого музею.

11Діяльність музею багатогранна. Тут проводяться оглядові та тематичні екскурсії, музейні вітальні, творчі зустрічі з педагогами-ветеранами й колегами В.О. Сухомлинського, презентації книг, семінари-практикуми, засідання методичних об’єднань і творчих груп, науково-практичні конференції, тематичні виставки, виховні години; вже стали традиційними ювілейні зустрічі випускників школи.

12 13

Музей проводить також значну науково-просвітницьку роботу: участь у районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях, підготовка публікацій у пресі. Працівники музею надають допомогу аспірантам, науковцям, педагогам, студентам у роботі з архівними матеріалами.

14Усе це дало змогу створити кращий в Україні педагогічно-меморіальний музей з унікальною експозицію, яка отримала визнання громадськості та музейних фахівців. За час існування музей відвідало понад 380 тисяч осіб – наших співвітчизників і гостей з Білорусії, Грузії, Прибалтики, Молдови, Росії, Австралії, Болгарії, Греції, Італії, Канади, Китаю, Монголії, Польщі, Словаччини, США, Туреччини, Швеції, Японії та інших країн.

Пріоритетним напрямом діяльності музею є дослідження та популяризація життя і діяльності Василя Олександровича, що робить музей одним із провідних центрів сучасної сухомлиністики.

Педагогічно-меморіальний музей Василя Олександровича Сухомлинського постійно ділиться своїм досвідом з колегами і педагогами: для створення кімнат-музеїв у навчальних закладах надаються консультації, надсилаються матеріали, ведеться листування. Особливо плідними є дружні зв’язки з музеями В.О. Сухомлинського в Удмуртії (де у 1942-1944 рр. Василь Олександрович працював директором Увинської середньої школи), у Татарстані та Казахстані.

За багаторічну роботу колектив педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського нагороджений Почесною Грамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації і обласної ради, співробітники музею – грамотами та подяками Української асоціації імені Василя Сухомлинського, Кіровоградського обкому профспілки, Онуфріївської райдержадміністрації та відділу освіти.

За 40 років своєї діяльності Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського у Павлиші став творчою лабораторією вивчення та впровадження педагогічної спадщини Видатного Педагога.

1998

1998

2003

2003

2008

2008

2013

2013

Виставку підготували:

З.Ю. Ткаченко, директор Педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського

В.Ф. Рожепа, науковий співробітник Педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського

Л.А. Гайда, куратор виставки, провідний науковий співробітник Педагогічного музею України

О.П. Міхно, автор ідеї, директор Педагогічного музею України