Участь у ІІІ Всеукраїнському форумі «Ідентичність в історії: міждисциплінарний вимір»

24-25 червня 2021 року Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького організував ІІІ Всеукраїнський форум «Ідентичність в історії: міждисциплінарний вимір», де працювали такі секції:

  • Музей та осягнення людиною свого місця у глобальному світі.
  • Роль музеїв у конструюванні національних наративів.
  • Роль музеїв у формуванні локальних та професійних ідентичностей.

Лариса Гайда, провідна наукова співробітниця Педагогічного музею України, виступила з доповіддю «Можливості шкільних музеїв для самовизначення та соціалізації учнів» (за матеріалами електронного ресурсу «Музейна педагогіка»).