Участь у науковій конференції «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи»

25-26 листопада 2021 р. у Національному архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній» відбулася наукова конференція «Історико-культурна спадщина: виклики та перспективи», серед тематичних напрямів якої: теоретико-методологічні основи; культурна спадщина як носій історичної пам’яті; архітектурні та археологічні пам’ятки: проблеми, нормативно-правова база, шляхи збереження та використання; музейна справа та музейна практика.

В онлайн-зустрічі взяла участь провідна наукова співробітниця музею Лариса Гайда з презентацією «Меморіально-педагогічні музеї України як об’єкти культурної спадщини». Під час виступу було представлено електронний ресурс «Меморіально-педагогічні музеї України», де зібрано відомості про 18 музеїв, музейних кімнат і тематичних експозицій, які присвячені життю й діяльності Бориса Грінченка, Григорія Ващенка, Олександра Захаренка, Івана Зязюна, Антона Макаренка, Миколи Пирогова, Софії Русової, Василя Сухомлинського, Івана Ткаченка й Костянтина Ушинського. Зазначимо, що вони мають різний правовий статус: діють на громадських засадах у школах, закладах вищої і фахової передвищої освіти, а деякі є об’єктами комунальної власності. Пошуково-дослідницька робота щодо виявленню таких музеїв та популяризації їхнього досвіду триває.